Tác Giả Ngật Phạn Thuỵ Giác Đả Bân Bân

Quan Tài Đỏ Trấn Quỷ

Quan Tài Đỏ Trấn Quỷ

8.1/10
1090

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Ngôn Tình, Thám Hiểm

Chương 3
Trôm Môt Mua Xuân

Trôm Môt Mua Xuân

7.7/10
1987

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 68
Manh Vật Đột Kích

Manh Vật Đột Kích

7.8/10
1112

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 4
Chẳng Đắm Chìm

Chẳng Đắm Chìm

7.8/10
2641

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 63
Cách Tôi Công Lược Nam Chính Trong 001s

Cách Tôi Công Lược Nam Chính Trong 001s

8.4/10
1415

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 6
Ngạo Mạn FULL

Ngạo Mạn FULL

7/10
5476

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 42
Bí Kíp Tỏ Tình Của Sinh Viên Ngành Kỹ Thuật

Bí Kíp Tỏ Tình Của Sinh Viên Ngành Kỹ Thuật

7.8/10
1872

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 20
Thập Niên 70 Nữ Thanh Niên Trí Thức Độc Miệng

Thập Niên 70 Nữ Thanh Niên Trí Thức Độc Miệng

7.5/10
2825

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 200
Lấp Lánh

Lấp Lánh

7.3/10
1363

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 8
Thập Niên 70 Nữ Cường Nhân

Thập Niên 70 Nữ Cường Nhân

7.5/10
13555

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 49
Năm tháng yên bình

Năm tháng yên bình

8.5/10
34801

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 30
Thập Niên 70 Đại Mỹ Nhân Yêu Kiều

Thập Niên 70 Đại Mỹ Nhân Yêu Kiều

7.6/10
14761

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 55
Trộm Một Mùa Xuân

Trộm Một Mùa Xuân

7/10
9735

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 66
Hướng Dẫn Tỏ Tình Cho Sinh Viên Khoa Kỹ Thuật

Hướng Dẫn Tỏ Tình Cho Sinh Viên Khoa Kỹ Thuật

7.2/10
2933

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 13
Trọng Sinh Vào Đêm Mưa

Trọng Sinh Vào Đêm Mưa

7.6/10
5595

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 24
Lăng Uyên Cầu Mặc FULL

Lăng Uyên Cầu Mặc FULL

7.6/10
28257

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 74
Cuối Con Đường Gặp Tình Yêu

Cuối Con Đường Gặp Tình Yêu

8.5/10
83092

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 68
Đại Thánh Truyện

Đại Thánh Truyện

8.5/10
58318

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 140
Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

7.9/10
371118

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 1028
Thanh Thanh Tử Câm

Thanh Thanh Tử Câm

7.5/10
4304

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
La Phù Vãng Sự Hệ Liệt

La Phù Vãng Sự Hệ Liệt

7.5/10
9510

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 39
Vũ Lăng Xuân

Vũ Lăng Xuân

7.5/10
6368

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 12
Buông Tay

Buông Tay

7.5/10
9974

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
Thiên Sơn Độc Hành

Thiên Sơn Độc Hành

7.5/10
6245

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 23
Phù Sinh Nhất Mộng

Phù Sinh Nhất Mộng

7.5/10
4700

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 13
Thiên Nhai Lộ Vi Ương

Thiên Nhai Lộ Vi Ương

7.5/10
3678

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 10
Phong Tuyết Dạ Quy Nhân

Phong Tuyết Dạ Quy Nhân

7.5/10
3933

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 12
Khả Liên Trùng Đích Hạnh Vận

Khả Liên Trùng Đích Hạnh Vận

7.5/10
5274

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 11
Lính Đánh Thuê Sinh Tồn Ở Nguyên Thủy

Lính Đánh Thuê Sinh Tồn Ở Nguyên Thủy

7.5/10
6478

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 10
Bất Thuyết Ái Đích Nam Nhân

Bất Thuyết Ái Đích Nam Nhân

7.5/10
8257

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 23
Thanh Giang Ánh Tuyết

Thanh Giang Ánh Tuyết

7.5/10
4184

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 11
Loạn Hồng Vũ Trần

Loạn Hồng Vũ Trần

7.5/10
12050

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 49
Đào Nguyên Mộng

Đào Nguyên Mộng

7.5/10
3971

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 11
Xuân Nhật Trà Thục

Xuân Nhật Trà Thục

7.5/10
3825

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 11
Kì Định Kim Sinh

Kì Định Kim Sinh

7.5/10
4260

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
Cường Chế Ngụy Trang

Cường Chế Ngụy Trang

7.5/10
15245

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 87
Quân Túy Trần Hương

Quân Túy Trần Hương

7.5/10
6785

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 17
36 Chiêu Ly Hôn

36 Chiêu Ly Hôn

7.5/10
82287

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 183
Dây Leo

Dây Leo

7.5/10
47084

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 93
Ách Ba

Ách Ba

7.5/10
11004

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 19
Quan Tài Đỏ Trấn Quỷ
8.1/10
1090

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Ngôn Tình, Thám Hiểm

Trôm Môt Mua Xuân
7.7/10
1987

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Manh Vật Đột Kích
7.8/10
1112

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chẳng Đắm Chìm
7.8/10
2641

Thể loại: Đam Mỹ

Cách Tôi Công Lược Nam Chính Trong 001s
8.4/10
1415

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Ngạo Mạn FULL
7/10
5476

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Bí Kíp Tỏ Tình Của Sinh Viên Ngành Kỹ Thuật
7.8/10
1872

Thể loại: Ngôn Tình

Thập Niên 70 Nữ Thanh Niên Trí Thức Độc Miệng
7.5/10
2825

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Lấp Lánh
7.3/10
1363

Thể loại: Ngôn Tình

Thập Niên 70 Nữ Cường Nhân
7.5/10
13555

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Năm tháng yên bình
8.5/10
34801

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Truyện Khác

Thập Niên 70 Đại Mỹ Nhân Yêu Kiều
7.6/10
14761

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Trộm Một Mùa Xuân
7/10
9735

Thể loại: Đam Mỹ

Hướng Dẫn Tỏ Tình Cho Sinh Viên Khoa Kỹ Thuật
7.2/10
2933

Thể loại: Ngôn Tình

Trọng Sinh Vào Đêm Mưa
7.6/10
5595

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Lăng Uyên Cầu Mặc FULL
7.6/10
28257

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Cuối Con Đường Gặp Tình Yêu
8.5/10
83092

Thể loại: Ngôn Tình

Đại Thánh Truyện
8.5/10
58318

Thể loại: Tiên Hiệp

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục
7.9/10
371118

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Thanh Thanh Tử Câm
7.5/10
4304

Thể loại: Đam Mỹ

La Phù Vãng Sự Hệ Liệt
7.5/10
9510

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Vũ Lăng Xuân
7.5/10
6368

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Buông Tay
7.5/10
9974

Thể loại: Đam Mỹ

Thiên Sơn Độc Hành
7.5/10
6245

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Phù Sinh Nhất Mộng
7.5/10
4700

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Thiên Nhai Lộ Vi Ương
7.5/10
3678

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Phong Tuyết Dạ Quy Nhân
7.5/10
3933

Thể loại: Đam Mỹ

Khả Liên Trùng Đích Hạnh Vận
7.5/10
5274

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Lính Đánh Thuê Sinh Tồn Ở Nguyên Thủy
7.5/10
6478

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Bất Thuyết Ái Đích Nam Nhân
7.5/10
8257

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Thanh Giang Ánh Tuyết
7.5/10
4184

Thể loại: Đam Mỹ

Loạn Hồng Vũ Trần
7.5/10
12050

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Đào Nguyên Mộng
7.5/10
3971

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Xuân Nhật Trà Thục
7.5/10
3825

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Kì Định Kim Sinh
7.5/10
4260

Thể loại: Đam Mỹ

Cường Chế Ngụy Trang
7.5/10
15245

Thể loại: Đam Mỹ

Quân Túy Trần Hương
7.5/10
6785

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

36 Chiêu Ly Hôn
7.5/10
82287

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Dây Leo
7.5/10
47084

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Ách Ba
7.5/10
11004

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ