Tác Giả Tiếu Giai Nhân

Mỹ Nhân Nhu Nhược Trong Truyện Nam Sinh

Mỹ Nhân Nhu Nhược Trong Truyện Nam Sinh

7.9/10
1068

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Mạt Thế

Chương 5
Gả Cho Quốc Cữu

Gả Cho Quốc Cữu

7.3/10
1369

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Quan Trường, Truyện Sủng

Chương 5
Tháng Năm Bình An

Tháng Năm Bình An

7.6/10
1098

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 5
Cảnh Xuân Tươi Đẹp FULL

Cảnh Xuân Tươi Đẹp FULL

7.8/10
19375

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 130
Đối Tượng Xem Mắt Trông Dữ Quá Đi

Đối Tượng Xem Mắt Trông Dữ Quá Đi

8.4/10
14820

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 71
Tinh Dạ Luân Hồi

Tinh Dạ Luân Hồi

7.7/10
1174

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 4
Đạo Trưởng Và Mèo

Đạo Trưởng Và Mèo

7.2/10
1569

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 14
[full_free]_tôi và ổng không thân

[full_free]_tôi và ổng không thân

8.5/10
13839

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Chương 100
Tôi Và Ảnh Đế Yêu Đương

Tôi Và Ảnh Đế Yêu Đương

7.1/10
1290

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 5
Tớ Và Cậu Ấy Không Thân

Tớ Và Cậu Ấy Không Thân

7.2/10
11275

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 100
Đối tượng xem mắt có vẻ ngoài rất dữ

Đối tượng xem mắt có vẻ ngoài rất dữ

8.5/10
38350

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Chương 54
Mệnh Quý Phụ

Mệnh Quý Phụ

7.5/10
39511

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 69
Mạt thế hầm cá mặn

Mạt thế hầm cá mặn

8.5/10
11242

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 56
Gả Kim Thoa

Gả Kim Thoa

7.1/10
18188

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 98
Đối Tượng Xem Mắt Trông Thật Hung Dữ

Đối Tượng Xem Mắt Trông Thật Hung Dữ

7.2/10
8357

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 71
Đạo Trưởng Cùng Miêu

Đạo Trưởng Cùng Miêu

7.6/10
12934

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Quan Trường, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 123
Ta Sống Lại Sau Khi Ở Góa

Ta Sống Lại Sau Khi Ở Góa

7.9/10
49005

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 747
Thiều Quang Diễm

Thiều Quang Diễm

7.7/10
13908

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 288
Lục Gia Tiểu Tức Phụ

Lục Gia Tiểu Tức Phụ

7.9/10
95421

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 431
Cuộc Hôn Nhân Hoàn Mỹ

Cuộc Hôn Nhân Hoàn Mỹ

7.3/10
19703

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 54
Kết Tử Quả Cam FULL

Kết Tử Quả Cam FULL

7.1/10
5667

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 7
Hoàng Ân FULL

Hoàng Ân FULL

7.1/10
68919

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 74
Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền FULL

Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền FULL

7/10
57804

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 50
Xuyên nhanh chi kiều thê

Xuyên nhanh chi kiều thê

8.5/10
143951

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 163
Hoàng Cưới FULL

Hoàng Cưới FULL

7.3/10
154432

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 70
Bạn Trai Khoa Vật Lý Của Tôi

Bạn Trai Khoa Vật Lý Của Tôi

10.3/10
154628

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 53
Ta vì biểu thúc họa tân trang

Ta vì biểu thúc họa tân trang

8.5/10
96454

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 141
Kiều Nương Xuân Khuê

Kiều Nương Xuân Khuê

8.1/10
45210

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 179
PHIÊN NGOẠI NÀNG DÂU VƯƠNG PHỦ

PHIÊN NGOẠI NÀNG DÂU VƯƠNG PHỦ

10.3/10
15510

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Quan Trường, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 60
Sắc Nước Hương Trời

Sắc Nước Hương Trời

8.6/10
186340

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 150
Xuyên Nhanh Chi Nữ Phối Kiều Diễm

Xuyên Nhanh Chi Nữ Phối Kiều Diễm

8.8/10
20437

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Sủng

Chương 29
Mùa Hạ Nồng Nhiệt

Mùa Hạ Nồng Nhiệt

7.3/10
122549

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 32
Sủng Hậu Chi Lộ

Sủng Hậu Chi Lộ

8.5/10
162468

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 299
Nàng Dâu Nhỏ Nhà Họ Lục

Nàng Dâu Nhỏ Nhà Họ Lục

8.5/10
173203

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 148
Hỉ Gần Nhau

Hỉ Gần Nhau

8.5/10
10370

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 20
Ta Cùng Với Ảnh Đế Yêu Đương

Ta Cùng Với Ảnh Đế Yêu Đương

7.1/10
13896

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 31
Quốc Sắc Sinh Hương

Quốc Sắc Sinh Hương

9/10
117986

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 140
Chớ Quấy Rầy Ta Kiếm Tiền

Chớ Quấy Rầy Ta Kiếm Tiền

7.5/10
3229

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 6
Vân Tấn Y Hương

Vân Tấn Y Hương

7.5/10
34031

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 40
Đại Sắc Đang Nồng

Đại Sắc Đang Nồng

7.5/10
5555

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 14
Nuông Chiều Tiểu Địa Chủ

Nuông Chiều Tiểu Địa Chủ

7.5/10
65361

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 96
Cẩm Y Hương Khuê

Cẩm Y Hương Khuê

7.5/10
19215

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 56
Kim Chi Ngự Diệp

Kim Chi Ngự Diệp

7.5/10
7439

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 39
Con Đường Sủng Thê

Con Đường Sủng Thê

7.5/10
290787

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu

Chương 202
Trăng Sáng Và Em

Trăng Sáng Và Em

7.5/10
24558

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 52
Xuân Noãn Hương Nùng

Xuân Noãn Hương Nùng

7.5/10
58338

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 118
Con Đường Sủng Hậu (Sủng Hậu Chi Lộ)

Con Đường Sủng Hậu (Sủng Hậu Chi Lộ)

7.5/10
805324

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Chương 299
Tình Yêu Phô Trương

Tình Yêu Phô Trương

7.5/10
93819

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 90
Tiết Gia Tiểu Nương Tử

Tiết Gia Tiểu Nương Tử

7.5/10
506518

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 165
Em Là Định Mệnh Của Đời Anh - Tiểu Giai Nhân

Em Là Định Mệnh Của Đời Anh - Tiểu Giai Nhân

7.5/10
26732

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 66
Gả Cho Anh Nhà Giàu

Gả Cho Anh Nhà Giàu

7.5/10
16742

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 22
Kế Hoạch Chiếm Giữ Của Chưởng Quỹ

Kế Hoạch Chiếm Giữ Của Chưởng Quỹ

7.5/10
8630

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 22
Thê Tử Lười Biếng Của Nam Nhân Hung Hãn

Thê Tử Lười Biếng Của Nam Nhân Hung Hãn

7.5/10
68117

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 73
9 Giấc Mộng Xuân Của Nữ Hái Hoa Tặc

9 Giấc Mộng Xuân Của Nữ Hái Hoa Tặc

9.6/10
1073804

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 160
Mỹ Nhân Kiều

Mỹ Nhân Kiều

7.5/10
19052

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 56
Lương Duyên Trời Định

Lương Duyên Trời Định

7.5/10
14899

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước

Chương 42
Mỹ Nhân Nhu Nhược Trong Truyện Nam Sinh
7.9/10
1068

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Mạt Thế

Gả Cho Quốc Cữu
7.3/10
1369

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Quan Trường, Truyện Sủng

Tháng Năm Bình An
7.6/10
1098

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cảnh Xuân Tươi Đẹp FULL
7.8/10
19375

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Đối Tượng Xem Mắt Trông Dữ Quá Đi
8.4/10
14820

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Tinh Dạ Luân Hồi
7.7/10
1174

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Đạo Trưởng Và Mèo
7.2/10
1569

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

[full_free]_tôi và ổng không thân
8.5/10
13839

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Tôi Và Ảnh Đế Yêu Đương
7.1/10
1290

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Tớ Và Cậu Ấy Không Thân
7.2/10
11275

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Đối tượng xem mắt có vẻ ngoài rất dữ
8.5/10
38350

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Mệnh Quý Phụ
7.5/10
39511

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Mạt thế hầm cá mặn
8.5/10
11242

Thể loại: Truyện Khác

Gả Kim Thoa
7.1/10
18188

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Đối Tượng Xem Mắt Trông Thật Hung Dữ
7.2/10
8357

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Đạo Trưởng Cùng Miêu
7.6/10
12934

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Quan Trường, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Ta Sống Lại Sau Khi Ở Góa
7.9/10
49005

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Thiều Quang Diễm
7.7/10
13908

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Lục Gia Tiểu Tức Phụ
7.9/10
95421

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cuộc Hôn Nhân Hoàn Mỹ
7.3/10
19703

Thể loại: Ngôn Tình

Kết Tử Quả Cam FULL
7.1/10
5667

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Đoản Văn, Ngôn Tình

Hoàng Ân FULL
7.1/10
68919

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền FULL
7/10
57804

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Xuyên nhanh chi kiều thê
8.5/10
143951

Thể loại: Truyện Khác

Hoàng Cưới FULL
7.3/10
154432

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Bạn Trai Khoa Vật Lý Của Tôi
10.3/10
154628

Thể loại: Ngôn Tình

Ta vì biểu thúc họa tân trang
8.5/10
96454

Thể loại: Truyện Khác

Kiều Nương Xuân Khuê
8.1/10
45210

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

PHIÊN NGOẠI NÀNG DÂU VƯƠNG PHỦ
10.3/10
15510

Thể loại: Cổ Đại, Quan Trường, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Sắc Nước Hương Trời
8.6/10
186340

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Xuyên Nhanh Chi Nữ Phối Kiều Diễm
8.8/10
20437

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Sủng

Mùa Hạ Nồng Nhiệt
7.3/10
122549

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Sủng Hậu Chi Lộ
8.5/10
162468

Thể loại: Ngôn Tình

Nàng Dâu Nhỏ Nhà Họ Lục
8.5/10
173203

Thể loại: Ngôn Tình

Hỉ Gần Nhau
8.5/10
10370

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Ta Cùng Với Ảnh Đế Yêu Đương
7.1/10
13896

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Quốc Sắc Sinh Hương
9/10
117986

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chớ Quấy Rầy Ta Kiếm Tiền
7.5/10
3229

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Vân Tấn Y Hương
7.5/10
34031

Thể loại: Ngôn Tình

Đại Sắc Đang Nồng
7.5/10
5555

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Nuông Chiều Tiểu Địa Chủ
7.5/10
65361

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Cẩm Y Hương Khuê
7.5/10
19215

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Kim Chi Ngự Diệp
7.5/10
7439

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Con Đường Sủng Thê
7.5/10
290787

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu

Trăng Sáng Và Em
7.5/10
24558

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Xuân Noãn Hương Nùng
7.5/10
58338

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Con Đường Sủng Hậu (Sủng Hậu Chi Lộ)
7.5/10
805324

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Tình Yêu Phô Trương
7.5/10
93819

Thể loại: Ngôn Tình

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
7.5/10
506518

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Em Là Định Mệnh Của Đời Anh - Tiểu Giai Nhân
7.5/10
26732

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Gả Cho Anh Nhà Giàu
7.5/10
16742

Thể loại: Ngôn Tình

Kế Hoạch Chiếm Giữ Của Chưởng Quỹ
7.5/10
8630

Thể loại: Ngôn Tình

Thê Tử Lười Biếng Của Nam Nhân Hung Hãn
7.5/10
68117

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

9 Giấc Mộng Xuân Của Nữ Hái Hoa Tặc
9.6/10
1073804

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Mỹ Nhân Kiều
7.5/10
19052

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Lương Duyên Trời Định
7.5/10
14899

Thể loại: Hài Hước