Tác Giả Tiểu Phiến Trúc Lâm

Đoàn Tàu Đi Về Phía Tây FULL

Đoàn Tàu Đi Về Phía Tây FULL

7.8/10
1604

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 7
Thời Quang Đẹp Tựa Gấm Thêu

Thời Quang Đẹp Tựa Gấm Thêu

7.4/10
1527

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 13
Lần thứ hai tra nam sống lại

Lần thứ hai tra nam sống lại

8.5/10
13341

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 76
Đại Giá Thế Tử Phi

Đại Giá Thế Tử Phi

7.4/10
11588

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Xuyên Không, Bách Hợp

Chương 95
Xin Lỗi Ngủ Sai Người

Xin Lỗi Ngủ Sai Người

7.1/10
2695

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
Rượu Hoa Thông FULL

Rượu Hoa Thông FULL

7.3/10
8542

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 21
Nam Phụ Ta Đây Không Làm

Nam Phụ Ta Đây Không Làm

7/10
9049

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 55
Kim Cương Khế Ước

Kim Cương Khế Ước

8.5/10
89610

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 342
Lão Bà Vương Gia Của Ta

Lão Bà Vương Gia Của Ta

7.5/10
6550

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 27
Một Cộng Một Bằng Bốn

Một Cộng Một Bằng Bốn

7.5/10
9357

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 11
Tiện Xà Truy Thê Lục

Tiện Xà Truy Thê Lục

7.5/10
20869

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 57
Ai Nói Nam Nhân Không Thể Làm [Mẹ]?

Ai Nói Nam Nhân Không Thể Làm [Mẹ]?

7.5/10
14299

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 24
Đơn Giản Là Vì Anh Yêu Em

Đơn Giản Là Vì Anh Yêu Em

7.5/10
2350

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 6
[Hạnh Hoa Thôn Hệ Liệt] – Bộ 1 – Tiểu Nguyệt Nhi Dữ Hoàng Phủ Thiểu Hoa

[Hạnh Hoa Thôn Hệ Liệt] – Bộ 1 – Tiểu Nguyệt Nhi Dữ Hoàng Phủ Thiểu Hoa

7.5/10
2866

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 8
[Hạnh Hoa Thôn Hệ Liệt] – Bộ 2 – Tiểu Trần Nhi Dữ Thiết Đại Tướng Quân

[Hạnh Hoa Thôn Hệ Liệt] – Bộ 2 – Tiểu Trần Nhi Dữ Thiết Đại Tướng Quân

7.5/10
2624

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 7
Thanh Văn Dữ Đông Phương Hồng

Thanh Văn Dữ Đông Phương Hồng

7.5/10
3098

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 9
Xuyên Qua Thật Đặc Biệt: Sủng Tỳ Đùa Giỡn Vương Gia

Xuyên Qua Thật Đặc Biệt: Sủng Tỳ Đùa Giỡn Vương Gia

7.5/10
11573

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 45
Sword Art Online: Thuộc Sở Hữu

Sword Art Online: Thuộc Sở Hữu

7.5/10
1583

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du

Chương 0
Trúc Mã Chọc Thanh Mai

Trúc Mã Chọc Thanh Mai

7.5/10
16684

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 21
Hoàng Hậu Tiểu Hồ Ly

Hoàng Hậu Tiểu Hồ Ly

7.5/10
16365

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 50
Có Một Tình Yêu Không Thể Nào Quên

Có Một Tình Yêu Không Thể Nào Quên

7.5/10
6455

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 17
Đoàn Tàu Đi Về Phía Tây FULL
7.8/10
1604

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ

Thời Quang Đẹp Tựa Gấm Thêu
7.4/10
1527

Thể loại: Ngôn Tình

Lần thứ hai tra nam sống lại
8.5/10
13341

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Đại Giá Thế Tử Phi
7.4/10
11588

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Xuyên Không, Bách Hợp

Xin Lỗi Ngủ Sai Người
7.1/10
2695

Thể loại: Đam Mỹ

Rượu Hoa Thông FULL
7.3/10
8542

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Nam Phụ Ta Đây Không Làm
7/10
9049

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Xuyên Không

Kim Cương Khế Ước
8.5/10
89610

Thể loại: Ngôn Tình

Lão Bà Vương Gia Của Ta
7.5/10
6550

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Một Cộng Một Bằng Bốn
7.5/10
9357

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không

Tiện Xà Truy Thê Lục
7.5/10
20869

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Ai Nói Nam Nhân Không Thể Làm [Mẹ]?
7.5/10
14299

Thể loại: Đam Mỹ

Đơn Giản Là Vì Anh Yêu Em
7.5/10
2350

Thể loại: Truyện Teen

[Hạnh Hoa Thôn Hệ Liệt] – Bộ 1 – Tiểu Nguyệt Nhi Dữ Hoàng Phủ Thiểu Hoa
7.5/10
2866

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

[Hạnh Hoa Thôn Hệ Liệt] – Bộ 2 – Tiểu Trần Nhi Dữ Thiết Đại Tướng Quân
7.5/10
2624

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Thanh Văn Dữ Đông Phương Hồng
7.5/10
3098

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Xuyên Qua Thật Đặc Biệt: Sủng Tỳ Đùa Giỡn Vương Gia
7.5/10
11573

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Sword Art Online: Thuộc Sở Hữu
7.5/10
1583

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du

Trúc Mã Chọc Thanh Mai
7.5/10
16684

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Hoàng Hậu Tiểu Hồ Ly
7.5/10
16365

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Có Một Tình Yêu Không Thể Nào Quên
7.5/10
6455

Thể loại: Ngôn Tình