Tác Giả Lâm Tiểu Long

Mười Đêm H

Mười Đêm H

7.7/10
1415

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 5
Mở Đầu Nữ Đế Làm Chính Cung

Mở Đầu Nữ Đế Làm Chính Cung

7.2/10
1883

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 51
Thiên Đạo Nói Không Cưới Thê Tử Không Cho Phi Thăng

Thiên Đạo Nói Không Cưới Thê Tử Không Cho Phi Thăng

8.1/10
1494

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Tiên Hiệp, Bách Hợp, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 8
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm

Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm

7.5/10
12562

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 376
Ma Lâm Thiên Hạ Bản Dịch

Ma Lâm Thiên Hạ Bản Dịch

7/10
20033

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 50
Số 13 Phố Mink

Số 13 Phố Mink

7.1/10
8897

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Phương Tây, Huyền huyễn

Chương 232
Chiến Đấu Cho Ước Mơ

Chiến Đấu Cho Ước Mơ

7.1/10
8871

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Chương 103
Ta Từ Tiểu Long Đến Đại Chúa Tể

Ta Từ Tiểu Long Đến Đại Chúa Tể

7.3/10
1929

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Dị Giới, Việt Nam, Truyện Khác, Tiên Hiệp

Chương 5
Ma Lâm Thiên Hạ

Ma Lâm Thiên Hạ

7/10
17666

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Linh Dị, Dị Giới, Huyền huyễn

Chương 120
Đế Cuồng

Đế Cuồng

7.1/10
29890

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 525
Cuồng Long Ở Rể

Cuồng Long Ở Rể

7.2/10
17251

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Chương 40
Phát Thanh Khủng Bố

Phát Thanh Khủng Bố

7.3/10
29880

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Linh Dị, Huyền huyễn

Chương 50
Hắn Đến Từ Địa Ngục

Hắn Đến Từ Địa Ngục

7.9/10
17415

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Trinh Thám, Đô Thị, Linh Dị, Huyền huyễn

Chương 55
Trở Về Từ Địa Ngục

Trở Về Từ Địa Ngục

7.6/10
4433

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Linh Dị, Huyền huyễn

Chương 13
Phượng Hí Cửu Thiên

Phượng Hí Cửu Thiên

6.8/10
30411

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Cổ Đại, Quân Sự, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 137
Cương Thi Dị Truyện

Cương Thi Dị Truyện

7.5/10
16470

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 61
Mê Loạn Tình Dục

Mê Loạn Tình Dục

7.5/10
481802

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 35
Số Trời Cay Nghiệt

Số Trời Cay Nghiệt

7.5/10
10924

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Việt Nam, Huyền huyễn

Chương 34
Ác Linh

Ác Linh

7.5/10
4887

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Truyện Khác

Chương 12
Thâm Dạ Thư Ốc

Thâm Dạ Thư Ốc

7.7/10
13804

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình

Chương 42
Thiên Hà Đại Lục Ký

Thiên Hà Đại Lục Ký

7.5/10
8489

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 35
Đạo Sĩ Đạo Gia Du Ký

Đạo Sĩ Đạo Gia Du Ký

7.5/10
17668

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Chương 61
Thi Vương Cuối Cùng

Thi Vương Cuối Cùng

7.5/10
9869

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 42
Cuồng Long Chưởng

Cuồng Long Chưởng

7.5/10
14830

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Đoản Văn, Kiếm Hiệp

Chương 23
Khủng Bố Phát Thanh

Khủng Bố Phát Thanh

7.5/10
3912

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Khoa Huyễn, Huyền huyễn

Chương 35
Chú, Đừng Như Vậy

Chú, Đừng Như Vậy

7.5/10
2036

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 2
Dĩ Ác Chế Ác

Dĩ Ác Chế Ác

7.5/10
15590

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 41
Thông Điệp Cuối Cùng

Thông Điệp Cuối Cùng

7.5/10
6636

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị, Đông Phương

Chương 23
Thần Thương Vô Địch

Thần Thương Vô Địch

7.5/10
8519

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Kiếm Hiệp

Chương 9
Mười Đêm H
7.7/10
1415

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Mở Đầu Nữ Đế Làm Chính Cung
7.2/10
1883

Thể loại: Tiên Hiệp

Thiên Đạo Nói Không Cưới Thê Tử Không Cho Phi Thăng
8.1/10
1494

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Tiên Hiệp, Bách Hợp, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm
7.5/10
12562

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Ma Lâm Thiên Hạ Bản Dịch
7/10
20033

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Số 13 Phố Mink
7.1/10
8897

Thể loại: Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Phương Tây, Huyền huyễn

Chiến Đấu Cho Ước Mơ
7.1/10
8871

Thể loại: Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Ta Từ Tiểu Long Đến Đại Chúa Tể
7.3/10
1929

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Dị Giới, Việt Nam, Truyện Khác, Tiên Hiệp

Ma Lâm Thiên Hạ
7/10
17666

Thể loại: Dị Năng, Linh Dị, Dị Giới, Huyền huyễn

Đế Cuồng
7.1/10
29890

Thể loại: Dị Giới, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Cuồng Long Ở Rể
7.2/10
17251

Thể loại: Đô Thị

Phát Thanh Khủng Bố
7.3/10
29880

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Linh Dị, Huyền huyễn

Hắn Đến Từ Địa Ngục
7.9/10
17415

Thể loại: Dị Năng, Trinh Thám, Đô Thị, Linh Dị, Huyền huyễn

Trở Về Từ Địa Ngục
7.6/10
4433

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Linh Dị, Huyền huyễn

Phượng Hí Cửu Thiên
6.8/10
30411

Thể loại: Dị Năng, Cổ Đại, Quân Sự, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Cương Thi Dị Truyện
7.5/10
16470

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Mê Loạn Tình Dục
7.5/10
481802

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Số Trời Cay Nghiệt
7.5/10
10924

Thể loại: Linh Dị, Việt Nam, Huyền huyễn

Ác Linh
7.5/10
4887

Thể loại: Linh Dị, Truyện Khác

Thâm Dạ Thư Ốc
7.7/10
13804

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình

Thiên Hà Đại Lục Ký
7.5/10
8489

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Đạo Sĩ Đạo Gia Du Ký
7.5/10
17668

Thể loại: Trinh Thám, Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Thi Vương Cuối Cùng
7.5/10
9869

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Cuồng Long Chưởng
7.5/10
14830

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Đoản Văn, Kiếm Hiệp

Khủng Bố Phát Thanh
7.5/10
3912

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Khoa Huyễn, Huyền huyễn

Chú, Đừng Như Vậy
7.5/10
2036

Thể loại: Ngôn Tình

Dĩ Ác Chế Ác
7.5/10
15590

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Thông Điệp Cuối Cùng
7.5/10
6636

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị, Đông Phương

Thần Thương Vô Địch
7.5/10
8519

Thể loại: Truyện Sắc, Kiếm Hiệp