Tác Giả Tinh Vân Trục Nguyệt

Sau Khi Sống Lại Đường Tỷ Không Muốn Ta Sống Tốt

Sau Khi Sống Lại Đường Tỷ Không Muốn Ta Sống Tốt

7.5/10
1203

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 8
Từ Cấu Tạo Kỹ Năng Bắt Đầu

Từ Cấu Tạo Kỹ Năng Bắt Đầu

7.8/10
19508

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 501
Đêm Ngày Sủng Nịnh H+ - Tình Văn

Đêm Ngày Sủng Nịnh H+ - Tình Văn

7.7/10
32986

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 76
Hợp Đồng Bạn Giường - Tình Văn

Hợp Đồng Bạn Giường - Tình Văn

9.3/10
106318

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Đông Phương

Chương 102
Đêm Ngày Sủng Nịnh FULL

Đêm Ngày Sủng Nịnh FULL

7.1/10
84866

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 70
Làm Loạn

Làm Loạn

7.6/10
5251

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 5
Khi Nữ Chính Thất Sủng

Khi Nữ Chính Thất Sủng

7/10
2035

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 5
Mạt Thế Lưu Vong

Mạt Thế Lưu Vong

7.5/10
3241

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Mạt Thế, Huyền huyễn

Chương 13
Ông Trùm Hắc Đạo Mưu Kế Sâu

Ông Trùm Hắc Đạo Mưu Kế Sâu

7.5/10
106355

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 86
Khi Nữ Phụ Thành Thành Nhân Vật Chính

Khi Nữ Phụ Thành Thành Nhân Vật Chính

8.5/10
86833

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ

Chương 74
Ngang Tàng Chiếm Đoạt: Em Đừng Hòng Thoát!

Ngang Tàng Chiếm Đoạt: Em Đừng Hòng Thoát!

7.5/10
168336

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 37
Hợp Đồng Bạn Giường

Hợp Đồng Bạn Giường

9.2/10
574801

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 94
Đoản Ngọt - Tình Văn

Đoản Ngọt - Tình Văn

7.5/10
58592

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 48
Tổng Tài Bớt Giỡn Chút!

Tổng Tài Bớt Giỡn Chút!

7.5/10
10327

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 25
Vị Khách Phòng 44

Vị Khách Phòng 44

7.5/10
1996

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị

Chương 2
Vương Gia Yêu Nghiệt: Ngưng Nhi, Trở Về Bên Ta

Vương Gia Yêu Nghiệt: Ngưng Nhi, Trở Về Bên Ta

7.5/10
9759

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 10
Dụ Hương

Dụ Hương

7.5/10
10845

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Sau Khi Sống Lại Đường Tỷ Không Muốn Ta Sống Tốt
7.5/10
1203

Thể loại: Dị Năng, Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Từ Cấu Tạo Kỹ Năng Bắt Đầu
7.8/10
19508

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Đêm Ngày Sủng Nịnh H+ - Tình Văn
7.7/10
32986

Thể loại: Truyện Khác

Hợp Đồng Bạn Giường - Tình Văn
9.3/10
106318

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Đông Phương

Đêm Ngày Sủng Nịnh FULL
7.1/10
84866

Thể loại: Ngôn Tình

Làm Loạn
7.6/10
5251

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Khi Nữ Chính Thất Sủng
7/10
2035

Thể loại: Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Mạt Thế Lưu Vong
7.5/10
3241

Thể loại: Tiên Hiệp, Mạt Thế, Huyền huyễn

Ông Trùm Hắc Đạo Mưu Kế Sâu
7.5/10
106355

Thể loại: Ngôn Tình

Khi Nữ Phụ Thành Thành Nhân Vật Chính
8.5/10
86833

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ

Ngang Tàng Chiếm Đoạt: Em Đừng Hòng Thoát!
7.5/10
168336

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hợp Đồng Bạn Giường
9.2/10
574801

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Đoản Ngọt - Tình Văn
7.5/10
58592

Thể loại: Đoản Văn, Truyện Teen, Ngôn Tình

Tổng Tài Bớt Giỡn Chút!
7.5/10
10327

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Vị Khách Phòng 44
7.5/10
1996

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị

Vương Gia Yêu Nghiệt: Ngưng Nhi, Trở Về Bên Ta
7.5/10
9759

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Dụ Hương
7.5/10
10845

Thể loại: Ngôn Tình