Tác Giả Tôi Thích Đồ Ngọt

Cậu Dám Không Thích Tôi

Cậu Dám Không Thích Tôi

7.4/10
1136

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 30
Bánh Đào

Bánh Đào

8.3/10
1352

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 3
Làm Trùm Trong Hậu Cung

Làm Trùm Trong Hậu Cung

7.6/10
1372

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 3
Làm Trùm Trong Hậu Cung

Làm Trùm Trong Hậu Cung

8.5/10
1074

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 3
Sắc Vực

Sắc Vực

7.1/10
3271

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 20
Tia Sáng Trong Tôi

Tia Sáng Trong Tôi

7.4/10
2720

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 74
Đi Về Phía Mặt Trời

Đi Về Phía Mặt Trời

7.4/10
2791

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 32
Bạn Gái Thiên Tài

Bạn Gái Thiên Tài

7.1/10
1371

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Chương 4
Khách Trọ Tháo Hán H

Khách Trọ Tháo Hán H

7.9/10
15186

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 46
Khách Trọ H

Khách Trọ H

7.9/10
109834

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 49
Chàng Trai Đau Khổ Và Người Vợ Ma Của Mình

Chàng Trai Đau Khổ Và Người Vợ Ma Của Mình

7.4/10
3329

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 18
Limerence - Vkook

Limerence - Vkook

7.1/10
12973

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 71
Tư Niên Như Người FULL

Tư Niên Như Người FULL

7.5/10
4299

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 18
Nghiện Ngủ FULL

Nghiện Ngủ FULL

7/10
2563

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 7
Chúng ta không được đâu

Chúng ta không được đâu

8.5/10
1651

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 2
Thiếp Thân Cao Thủ Của Ảnh Hậu

Thiếp Thân Cao Thủ Của Ảnh Hậu

8.3/10
18347

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Bách Hợp

Chương 108
Phong Cảnh Giấu Trong Hồi Ức

Phong Cảnh Giấu Trong Hồi Ức

7.3/10
48153

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 72
Cẩm Niên

Cẩm Niên

7.1/10
36438

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 34
Ái Thê

Ái Thê

7.5/10
20385

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 34
Kí Mi Dạy Chồng (Tướng Công, Đừng Như Vậy)

Kí Mi Dạy Chồng (Tướng Công, Đừng Như Vậy)

7.7/10
157220

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu

Chương 77
Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời

Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời

7.5/10
214799

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 110
Quán Rượu Cát Tường

Quán Rượu Cát Tường

7.5/10
13801

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 21
Chồng Lưu Manh

Chồng Lưu Manh

7.5/10
8736

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Cưới Vợ Xung Hỉ

Cưới Vợ Xung Hỉ

7.5/10
10025

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Cô Vợ Ăn Xin

Cô Vợ Ăn Xin

7.5/10
9204

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 31
Lớp Học Của Những Thiên Tài

Lớp Học Của Những Thiên Tài

7.5/10
2087

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 4
Câu Chuyện Của Thám Tử Lừng Danh Và Siêu Đạo Chích

Câu Chuyện Của Thám Tử Lừng Danh Và Siêu Đạo Chích

7.5/10
15848

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 25
Hoán Phu

Hoán Phu

7.5/10
3110

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 7
Trùng Tộc Đế Quốc

Trùng Tộc Đế Quốc

7.5/10
2785

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Khoa Huyễn, Xuyên Không

Chương 10
Tổng Giám Đốc Tuyển Thê

Tổng Giám Đốc Tuyển Thê

7.5/10
9442

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Thư Ký Không Lên Giường

Thư Ký Không Lên Giường

7.5/10
12680

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Tình Nhân Ngầm

Tình Nhân Ngầm

7.5/10
8063

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Cậu Dám Không Thích Tôi
7.4/10
1136

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Bánh Đào
8.3/10
1352

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Làm Trùm Trong Hậu Cung
7.6/10
1372

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đoản Văn, Ngôn Tình

Làm Trùm Trong Hậu Cung
8.5/10
1074

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đoản Văn, Ngôn Tình

Sắc Vực
7.1/10
3271

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Tia Sáng Trong Tôi
7.4/10
2720

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Đi Về Phía Mặt Trời
7.4/10
2791

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Bạn Gái Thiên Tài
7.1/10
1371

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Khách Trọ Tháo Hán H
7.9/10
15186

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Khách Trọ H
7.9/10
109834

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chàng Trai Đau Khổ Và Người Vợ Ma Của Mình
7.4/10
3329

Thể loại: Đoản Văn, Linh Dị, Đam Mỹ

Limerence - Vkook
7.1/10
12973

Thể loại: Truyện Khác

Tư Niên Như Người FULL
7.5/10
4299

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Nghiện Ngủ FULL
7/10
2563

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chúng ta không được đâu
8.5/10
1651

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác

Thiếp Thân Cao Thủ Của Ảnh Hậu
8.3/10
18347

Thể loại: Truyện Khác, Bách Hợp

Phong Cảnh Giấu Trong Hồi Ức
7.3/10
48153

Thể loại: Ngôn Tình

Cẩm Niên
7.1/10
36438

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Ái Thê
7.5/10
20385

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Kí Mi Dạy Chồng (Tướng Công, Đừng Như Vậy)
7.7/10
157220

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu

Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời
7.5/10
214799

Thể loại: Ngôn Tình

Quán Rượu Cát Tường
7.5/10
13801

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chồng Lưu Manh
7.5/10
8736

Thể loại: Ngôn Tình

Cưới Vợ Xung Hỉ
7.5/10
10025

Thể loại: Ngôn Tình

Cô Vợ Ăn Xin
7.5/10
9204

Thể loại: Ngôn Tình

Lớp Học Của Những Thiên Tài
7.5/10
2087

Thể loại: Truyện Teen

Câu Chuyện Của Thám Tử Lừng Danh Và Siêu Đạo Chích
7.5/10
15848

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Hoán Phu
7.5/10
3110

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Trùng Tộc Đế Quốc
7.5/10
2785

Thể loại: Khoa Huyễn, Xuyên Không

Tổng Giám Đốc Tuyển Thê
7.5/10
9442

Thể loại: Ngôn Tình

Thư Ký Không Lên Giường
7.5/10
12680

Thể loại: Ngôn Tình

Tình Nhân Ngầm
7.5/10
8063

Thể loại: Ngôn Tình