Tác Giả Tha Tòng Hải Thượng Lai

Xuyên Đến 80 Mỹ Nhân Tỉnh Lại Trong Quan Tài Bật Dậy Đánh Cực Phẩm

Xuyên Đến 80 Mỹ Nhân Tỉnh Lại Trong Quan Tài Bật Dậy Đánh Cực Phẩm

7.9/10
1167

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 5
Kẻ Xấu Xa Văn Nhã

Kẻ Xấu Xa Văn Nhã

7.7/10
1748

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 72
Bản Nhạc Đồng Cỏ Xanh

Bản Nhạc Đồng Cỏ Xanh

7.8/10
1222

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 8
Toàn Giới Tu Chân Đều Bị Ta Tiến Hóa

Toàn Giới Tu Chân Đều Bị Ta Tiến Hóa

7.4/10
1226

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 5
Trừ Tôi Tất Cả Đều Là Vai Chính

Trừ Tôi Tất Cả Đều Là Vai Chính

8.3/10
24109

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 146
Trừ Tôi Tất Cả Đều Là Vai Chính

Trừ Tôi Tất Cả Đều Là Vai Chính

8.3/10
8016

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 146
Trừ Tôi Tất Cả Đều Là Vai Chính

Trừ Tôi Tất Cả Đều Là Vai Chính

7.2/10
75381

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 146
Xuyên Qua Chi Cả Nhà Ta Đều Là Vai Ác

Xuyên Qua Chi Cả Nhà Ta Đều Là Vai Ác

7.8/10
1387

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 5
Xuyên Qua Chi Cả Nhà Ta Đều Là Vai Ác

Xuyên Qua Chi Cả Nhà Ta Đều Là Vai Ác

7.9/10
1110

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 5
Vai Ác Mạt Thế Yêu Thầm Tôi

Vai Ác Mạt Thế Yêu Thầm Tôi

7/10
1664

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Mạt Thế, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Chương 6
Ngõ Ngô Đồng

Ngõ Ngô Đồng

7.9/10
2020

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 17
Trở Thành Cá Chép Hình Người Ở Tận Thế

Trở Thành Cá Chép Hình Người Ở Tận Thế

7.4/10
1466

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Mạt Thế, Võng Du

Chương 6
Hồ Ly Tinh Không Có Kết Cục Tốt

Hồ Ly Tinh Không Có Kết Cục Tốt

7.4/10
2190

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 20
Ngoại Trừ Ta Toàn Bộ Tông Môn Đều Là Nhân Vật Chính

Ngoại Trừ Ta Toàn Bộ Tông Môn Đều Là Nhân Vật Chính

7.5/10
19810

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 174
Xuyên Thư Ta Cho Rằng Ta Lấy Cứu Rỗi Kịch Bản

Xuyên Thư Ta Cho Rằng Ta Lấy Cứu Rỗi Kịch Bản

7.1/10
26847

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 139
Cô Dâu Mới

Cô Dâu Mới

7.4/10
8786

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Chương 37
Khâu Lại Hạnh Phúc FULL

Khâu Lại Hạnh Phúc FULL

7.5/10
7562

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Chương 28
Nàng Không Phụng Bồi Bạch Nguyệt Quang

Nàng Không Phụng Bồi Bạch Nguyệt Quang

7.4/10
2269

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Tiên Hiệp, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 10
Bạch Nguyệt Quang Nàng Không Phụng Bồi

Bạch Nguyệt Quang Nàng Không Phụng Bồi

7.8/10
58228

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 150
Hắc Hoàng Hậu

Hắc Hoàng Hậu

7.7/10
9150

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Chương 45
Lọ Kẹo FULL

Lọ Kẹo FULL

7.1/10
21800

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 47
Có Cơ Hội Thừa Nước Đục Thả Câu FULL

Có Cơ Hội Thừa Nước Đục Thả Câu FULL

7/10
204591

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 102
Bán Đời

Bán Đời

7.5/10
18963

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 29
Vị Của Gió

Vị Của Gió

7.5/10
6310

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 16
Mẹ Kế Zombie

Mẹ Kế Zombie

8.5/10
179864

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 70
Theo Đuổi Nữ Thần

Theo Đuổi Nữ Thần

7.5/10
2836

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 5
Thao Khóc Lão Sư

Thao Khóc Lão Sư

7.5/10
20692

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 6
Mẹ Kế Zombie

Mẹ Kế Zombie

8.9/10
110479

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 70
Quán Rượu Cát Tường

Quán Rượu Cát Tường

7.5/10
14127

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 21
Chồng Lưu Manh

Chồng Lưu Manh

7.5/10
8896

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Cưới Vợ Xung Hỉ

Cưới Vợ Xung Hỉ

7.5/10
10190

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Tái Thế Làm Phi

Tái Thế Làm Phi

7.5/10
262786

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 53
Giáo Chủ Của Ta Sao Có Thể Đáng Yêu Như Thế

Giáo Chủ Của Ta Sao Có Thể Đáng Yêu Như Thế

7.5/10
19734

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Chương 59
Tìm Kiếm Nam Chính

Tìm Kiếm Nam Chính

7.5/10
98910

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Nữ Phụ, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Võng Du, Huyền huyễn

Chương 78
Cô Vợ Ăn Xin

Cô Vợ Ăn Xin

7.5/10
9511

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 31
Ngươi Này Yêu Diễm Tiểu Tiện Hóa

Ngươi Này Yêu Diễm Tiểu Tiện Hóa

7.5/10
2195

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 2
Thật Thanh Thuần Thật Không Làm Ra Vẻ

Thật Thanh Thuần Thật Không Làm Ra Vẻ

7.5/10
2420

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 2
Khủng Bố Cao Hiệu

Khủng Bố Cao Hiệu

7.5/10
26196

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị, Linh Dị, Khoa Huyễn, Võng Du

Chương 100
Âm Mưu Gia (Kẻ Lập Mưu)

Âm Mưu Gia (Kẻ Lập Mưu)

7.5/10
95721

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Chương 52
Vương Gia Tha Mạng

Vương Gia Tha Mạng

7.5/10
7183

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 21
Người Tốt Kẻ Xấu

Người Tốt Kẻ Xấu

7.5/10
13400

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 42
Hòe Viên

Hòe Viên

7.5/10
28894

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Chương 53
Tổng Giám Đốc Tuyển Thê

Tổng Giám Đốc Tuyển Thê

7.5/10
9608

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Thư Ký Không Lên Giường

Thư Ký Không Lên Giường

7.5/10
12860

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Tình Nhân Ngầm

Tình Nhân Ngầm

7.5/10
8215

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Khống Chế Dục

Khống Chế Dục

7.5/10
60357

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 63
Xuyên Đến 80 Mỹ Nhân Tỉnh Lại Trong Quan Tài Bật Dậy Đánh Cực Phẩm
7.9/10
1167

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Kẻ Xấu Xa Văn Nhã
7.7/10
1748

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Bản Nhạc Đồng Cỏ Xanh
7.8/10
1222

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Toàn Giới Tu Chân Đều Bị Ta Tiến Hóa
7.4/10
1226

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Trừ Tôi Tất Cả Đều Là Vai Chính
8.3/10
24109

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Trừ Tôi Tất Cả Đều Là Vai Chính
8.3/10
8016

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Trừ Tôi Tất Cả Đều Là Vai Chính
7.2/10
75381

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Xuyên Qua Chi Cả Nhà Ta Đều Là Vai Ác
7.8/10
1387

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Xuyên Qua Chi Cả Nhà Ta Đều Là Vai Ác
7.9/10
1110

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Vai Ác Mạt Thế Yêu Thầm Tôi
7/10
1664

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Mạt Thế, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Ngõ Ngô Đồng
7.9/10
2020

Thể loại: Ngôn Tình

Trở Thành Cá Chép Hình Người Ở Tận Thế
7.4/10
1466

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Mạt Thế, Võng Du

Hồ Ly Tinh Không Có Kết Cục Tốt
7.4/10
2190

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Ngoại Trừ Ta Toàn Bộ Tông Môn Đều Là Nhân Vật Chính
7.5/10
19810

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Xuyên Thư Ta Cho Rằng Ta Lấy Cứu Rỗi Kịch Bản
7.1/10
26847

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Cô Dâu Mới
7.4/10
8786

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Khâu Lại Hạnh Phúc FULL
7.5/10
7562

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Nàng Không Phụng Bồi Bạch Nguyệt Quang
7.4/10
2269

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Tiên Hiệp, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Bạch Nguyệt Quang Nàng Không Phụng Bồi
7.8/10
58228

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Hắc Hoàng Hậu
7.7/10
9150

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Lọ Kẹo FULL
7.1/10
21800

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Có Cơ Hội Thừa Nước Đục Thả Câu FULL
7/10
204591

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Bán Đời
7.5/10
18963

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Vị Của Gió
7.5/10
6310

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Mẹ Kế Zombie
8.5/10
179864

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Theo Đuổi Nữ Thần
7.5/10
2836

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thao Khóc Lão Sư
7.5/10
20692

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Mẹ Kế Zombie
8.9/10
110479

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Quán Rượu Cát Tường
7.5/10
14127

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chồng Lưu Manh
7.5/10
8896

Thể loại: Ngôn Tình

Cưới Vợ Xung Hỉ
7.5/10
10190

Thể loại: Ngôn Tình

Tái Thế Làm Phi
7.5/10
262786

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Giáo Chủ Của Ta Sao Có Thể Đáng Yêu Như Thế
7.5/10
19734

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Tìm Kiếm Nam Chính
7.5/10
98910

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Nữ Phụ, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Võng Du, Huyền huyễn

Cô Vợ Ăn Xin
7.5/10
9511

Thể loại: Ngôn Tình

Ngươi Này Yêu Diễm Tiểu Tiện Hóa
7.5/10
2195

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ

Thật Thanh Thuần Thật Không Làm Ra Vẻ
7.5/10
2420

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ

Khủng Bố Cao Hiệu
7.5/10
26196

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị, Linh Dị, Khoa Huyễn, Võng Du

Âm Mưu Gia (Kẻ Lập Mưu)
7.5/10
95721

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Vương Gia Tha Mạng
7.5/10
7183

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Người Tốt Kẻ Xấu
7.5/10
13400

Thể loại: Ngôn Tình

Hòe Viên
7.5/10
28894

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Tổng Giám Đốc Tuyển Thê
7.5/10
9608

Thể loại: Ngôn Tình

Thư Ký Không Lên Giường
7.5/10
12860

Thể loại: Ngôn Tình

Tình Nhân Ngầm
7.5/10
8215

Thể loại: Ngôn Tình

Khống Chế Dục
7.5/10
60357

Thể loại: Ngôn Tình