Tác Giả Thị Bạch Trà Bất Thị Trà

Mỹ Thực Bày Đại Cái Quán Ở Hoàng Cung Hoàng Đế Thèm Phát Điên Rồi

Mỹ Thực Bày Đại Cái Quán Ở Hoàng Cung Hoàng Đế Thèm Phát Điên Rồi

7.5/10
1024

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 5
Ta Là Lão Đại Phía Sau Màn

Ta Là Lão Đại Phía Sau Màn

7.7/10
1351

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Dị Giới, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Võng Du, Huyền huyễn

Chương 50
Thập Niên 70 Thanh Niên Trí Thức Kiều Diễm Được Tháo Hán Dùng Mạng Nuông Chiều

Thập Niên 70 Thanh Niên Trí Thức Kiều Diễm Được Tháo Hán Dùng Mạng Nuông Chiều

7.2/10
1712

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 50
Sau Khi Xuyên Thư Mỹ Nhân Tái Hôn Với Đối Thủ Của Chồng Trước

Sau Khi Xuyên Thư Mỹ Nhân Tái Hôn Với Đối Thủ Của Chồng Trước

7.2/10
1743

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 50
Ta Bắt Cóc Thời Gian Tuyến

Ta Bắt Cóc Thời Gian Tuyến

7.4/10
1788

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Trọng Sinh, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Mạt Thế, Võng Du, Huyền huyễn

Chương 50
Xuyên Tới 70 Đêm Động Phòng Tháo Hán Hung Lệ Nghiện Rồi

Xuyên Tới 70 Đêm Động Phòng Tháo Hán Hung Lệ Nghiện Rồi

7.1/10
1154

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 5
Thập Niên 70 Ngu Hiếu Trọng Sinh

Thập Niên 70 Ngu Hiếu Trọng Sinh

7.6/10
1819

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 49
Thập Niên 70 Nam Ngu Hiếu Trọng Sinh Rồi

Thập Niên 70 Nam Ngu Hiếu Trọng Sinh Rồi

7.8/10
1561

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 27
Khai Cục Đào Hoang Quấn Chặt Lấy Quyền Thần Phản Diện

Khai Cục Đào Hoang Quấn Chặt Lấy Quyền Thần Phản Diện

7.6/10
1151

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 3
Miệng Nhỏ Một Tuổi Manh Bảo Được Tứ Hải Bát Hoang Cưng Chiều

Miệng Nhỏ Một Tuổi Manh Bảo Được Tứ Hải Bát Hoang Cưng Chiều

7.7/10
1207

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu

Chương 3
Méo Làm Nam Chính Đến Chết Cũng Yêu Em

Méo Làm Nam Chính Đến Chết Cũng Yêu Em

7.6/10
1164

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 3
Loạn Đào Hoa

Loạn Đào Hoa

7.9/10
2553

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 37
Tn70 Đẹp Trai Tàn Bạo Và Thiên Kim Mỹ Nhân Mở Đầu Cuồng Xé Cực Phẩm

Tn70 Đẹp Trai Tàn Bạo Và Thiên Kim Mỹ Nhân Mở Đầu Cuồng Xé Cực Phẩm

7.9/10
1136

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 3
Thập Niên 80 Thiên Kim Sa Sút Gả Cho Xưởng Trưởng Nuôi Con

Thập Niên 80 Thiên Kim Sa Sút Gả Cho Xưởng Trưởng Nuôi Con

7.8/10
1257

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 3
Mạt Thế Thiên Tai Tôi Dựa Không Gian Tích Trữ Cơm No Áo Ấm

Mạt Thế Thiên Tai Tôi Dựa Không Gian Tích Trữ Cơm No Áo Ấm

7.2/10
2230

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Mạt Thế

Chương 20
Xin Chào Bạn Học Thẩm

Xin Chào Bạn Học Thẩm

8.4/10
1488

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 5
Nét Tình Lãng Đãng

Nét Tình Lãng Đãng

7.4/10
1377

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Truyện Teen, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 10
Đồ Hoa

Đồ Hoa

7.9/10
14920

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 138
Mộng Xuân Nph Ntr

Mộng Xuân Nph Ntr

7.7/10
8039

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 50
Sao Rơi

Sao Rơi

7/10
9970

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 142
Thập Niên 70 Thiên Kim Giả Làm Giàu

Thập Niên 70 Thiên Kim Giả Làm Giàu

7.9/10
1567

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 8
Trúc Mã Tốt Nhất FULL

Trúc Mã Tốt Nhất FULL

7.9/10
1828

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 5
Coi Mắt Đi Nhầm Bàn Ta Bị Đối Tượng Hẹn Hò Bắt Cóc Bản Dịch

Coi Mắt Đi Nhầm Bàn Ta Bị Đối Tượng Hẹn Hò Bắt Cóc Bản Dịch

7.8/10
11683

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị

Chương 50
Tơ Vương Như Nước FULL

Tơ Vương Như Nước FULL

7.6/10
3715

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 12
Cửa Hàng Của Tôi Thông Âm Phủ

Cửa Hàng Của Tôi Thông Âm Phủ

7.7/10
2535

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Huyền huyễn

Chương 18
Trộm Nhớ Thương FULL

Trộm Nhớ Thương FULL

7.5/10
2261

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 5
Bí Mật Nhà Hội Đồng

Bí Mật Nhà Hội Đồng

7.1/10
2845

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 24
Thập Niên 70 Trở Thành Mẹ Kế Ác Độc Của Nam Chính Truyện Khởi Điểm

Thập Niên 70 Trở Thành Mẹ Kế Ác Độc Của Nam Chính Truyện Khởi Điểm

7.6/10
17405

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 49
Trúc mã ngạo kiều của tiểu thanh mai

Trúc mã ngạo kiều của tiểu thanh mai

8.5/10
29916

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Đô Thị, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 20
Trọng Sinh Độc Sủng Cửu Thiên Tuế

Trọng Sinh Độc Sủng Cửu Thiên Tuế

7.3/10
67956

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 117
Thanh Mai Rất Khó Theo Đuổi

Thanh Mai Rất Khó Theo Đuổi

7.1/10
3262

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 32
Tình Đế Vương FULL

Tình Đế Vương FULL

7.3/10
2432

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Truyện Teen, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 13
Em Thật Là Thơm FULL

Em Thật Là Thơm FULL

7.4/10
18680

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 28
Cửa Hàng Của Tôi Thông Qua Địa Phủ

Cửa Hàng Của Tôi Thông Qua Địa Phủ

7.1/10
5109

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình

Chương 29
Xuyên Thành Thái Giám Xung Hỉ Tân Nương FULL

Xuyên Thành Thái Giám Xung Hỉ Tân Nương FULL

7.7/10
24975

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 66
Về Ta Kêu Matsuda Cùng Hagiwara Osananajimi

Về Ta Kêu Matsuda Cùng Hagiwara Osananajimi

7.4/10
8356

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trinh Thám, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác

Chương 116
Trì Diễm

Trì Diễm

7/10
11446

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 52
Quả Phụ Xinh Đẹp Cùng Thư Sinh Cổ Hủ

Quả Phụ Xinh Đẹp Cùng Thư Sinh Cổ Hủ

7.8/10
29166

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình

Chương 95
Đói Khát Cầu Sinh Trò Chơi

Đói Khát Cầu Sinh Trò Chơi

8.5/10
57238

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 158
Ta Đánh Cắp Dòng Thời Gian

Ta Đánh Cắp Dòng Thời Gian

7.1/10
4960

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Khoa Huyễn, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 50
Tiểu Phu Lang Ngoan Ngoãn

Tiểu Phu Lang Ngoan Ngoãn

7.6/10
57818

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 136
Bắt Đầu Từ Một Cái Giếng Biến Dị

Bắt Đầu Từ Một Cái Giếng Biến Dị

7.5/10
26855

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 534
Quay Đầu Vấn Nhân Tâm

Quay Đầu Vấn Nhân Tâm

7.3/10
2099

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp

Chương 10
Xuyên Không Sống 1 Cuộc Đời Bình Thường Cho Nữ Phụ

Xuyên Không Sống 1 Cuộc Đời Bình Thường Cho Nữ Phụ

7.2/10
2582

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 9
Cho Bạn Cao Trào

Cho Bạn Cao Trào

7.2/10
5589

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 27
La Bàn Tư Nam

La Bàn Tư Nam

7/10
2366

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 9
Vây Tích

Vây Tích

7.1/10
4665

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 21
Trò Chơi Đói Khát Cầu Sinh

Trò Chơi Đói Khát Cầu Sinh

7/10
16243

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Mạt Thế, Huyền huyễn

Chương 50
Không Cưới Bất Hôn

Không Cưới Bất Hôn

7.1/10
7190

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 12
Phu Phu Đồng Tâm Kỳ Lợi Đoạn Kim

Phu Phu Đồng Tâm Kỳ Lợi Đoạn Kim

7/10
3300

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 10
Tinh Tế Chi Nuôi Nhãi Con Nhặt Rác Thải

Tinh Tế Chi Nuôi Nhãi Con Nhặt Rác Thải

7.4/10
14047

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 72
Đọc Tâm FULL

Đọc Tâm FULL

7.7/10
113588

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 103
Năm Nào Cũng Có Ngày Này

Năm Nào Cũng Có Ngày Này

7/10
37204

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Light Novel

Chương 65
Xấu Ca Nhi Làm Ruộng Ký

Xấu Ca Nhi Làm Ruộng Ký

7.4/10
28097

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Dị Giới, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 108
Trọng Sinh Thành Ca Nhi Xấu Xí Đi Làm Ruộng

Trọng Sinh Thành Ca Nhi Xấu Xí Đi Làm Ruộng

7.3/10
10552

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Dị Giới, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 28
Ta Có Một Toà Đạo Quan

Ta Có Một Toà Đạo Quan

9.3/10
71744

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Linh Dị, Truyện Khác

Chương 182
Đồ Khốn, Em Muốn Ôm Đùi Anh

Đồ Khốn, Em Muốn Ôm Đùi Anh

9/10
11432

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 60
Đáp án

Đáp án

8.5/10
28017

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 30
CHIỀU VỢ 7 7 49 NGÀY

CHIỀU VỢ 7 7 49 NGÀY

7.3/10
6782

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 38
Kiều Phu Lang Nhà Thợ Săn

Kiều Phu Lang Nhà Thợ Săn

7.7/10
62068

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 58
Em Ngửi Thấy Hương Thơm

Em Ngửi Thấy Hương Thơm

8.1/10
14799

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình

Chương 17
Em Gái! Anh Yêu Em - Nga Trần

Em Gái! Anh Yêu Em - Nga Trần

7.5/10
33585

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 40
Chúng Ta Thuộc Về Nhau

Chúng Ta Thuộc Về Nhau

7.5/10
10124

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 30
Bình Yên Bên Anh

Bình Yên Bên Anh

7.5/10
29806

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 42
Vợ! Có Phải Là Nhà

Vợ! Có Phải Là Nhà

7.5/10
18615

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 25
Tìm Em Ngàn Năm

Tìm Em Ngàn Năm

7.5/10
8314

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 27
Tận Cùng Của Tình Yêu

Tận Cùng Của Tình Yêu

7.5/10
145854

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 40
Chồng Nhặt

Chồng Nhặt

7.5/10
27196

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Light Novel

Chương 25
Vợ Ơi! Cho Anh Xin Lỗi

Vợ Ơi! Cho Anh Xin Lỗi

7.5/10
12469

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 22
Chồng! Anh Là Ai?

Chồng! Anh Là Ai?

7.4/10
35724

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 40
Con Đường Em Chọn Là Con Đường Mang Tên Anh

Con Đường Em Chọn Là Con Đường Mang Tên Anh

8.5/10
7748

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 25
Cô Nhóc Sát Thủ, Yêu Anh Nhé

Cô Nhóc Sát Thủ, Yêu Anh Nhé

8.5/10
12021

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 45
Cô Vợ Hám Tiền

Cô Vợ Hám Tiền

8.5/10
7690

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 17
Trên Trời Có Cây Tình Yêu

Trên Trời Có Cây Tình Yêu

8.5/10
15018

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 42
Duyên kì ngộ

Duyên kì ngộ

8.5/10
63847

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 50
Phải lấy người như anh

Phải lấy người như anh

8.5/10
29435

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 35
Cocktail cho tình yêu

Cocktail cho tình yêu

8.5/10
29693

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 10
Anh Nghe Gió Nam Thổi (Em Nghe Gió Nam Thổi)

Anh Nghe Gió Nam Thổi (Em Nghe Gió Nam Thổi)

8.4/10
265336

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 87
Năm Năm Ngứa Ngáy

Năm Năm Ngứa Ngáy

8.4/10
631502

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 114
Lớn Nhanh Nhé! Tôi Cho Em Ba Năm

Lớn Nhanh Nhé! Tôi Cho Em Ba Năm

7.5/10
21049

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 107
Anh Nghe Gió Nam Thổi

Anh Nghe Gió Nam Thổi

7.1/10
162174

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 87
Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi

Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi

9/10
212363

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 173
Bảo Bối Nhỏ Của Tổng Tài

Bảo Bối Nhỏ Của Tổng Tài

7.5/10
30151

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 34
Hằng Năm Có Ngày Này

Hằng Năm Có Ngày Này

7.5/10
624113

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 79
Chu Chu Hữu Đường

Chu Chu Hữu Đường

8.9/10
164192

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 50
Mặt Nạ Nữ Phụ, Boss! Phản Công

Mặt Nạ Nữ Phụ, Boss! Phản Công

7.5/10
20131

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 100
Tiểu Thụ, Chồng Cậu Gọi Cậu Rời Giường Đi Học

Tiểu Thụ, Chồng Cậu Gọi Cậu Rời Giường Đi Học

7.5/10
2165

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 3
Cô À! Đừng Nghĩ Sẽ Chạy Thoát

Cô À! Đừng Nghĩ Sẽ Chạy Thoát

7.5/10
6074

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 6
Anh Trai VS Em Gái

Anh Trai VS Em Gái

8.4/10
599403

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 35
Tay Nắm Tay, Leo Lên Lầu

Tay Nắm Tay, Leo Lên Lầu

7.5/10
3123

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 6
Chú À! Đừng Nên Thế!

Chú À! Đừng Nên Thế!

7.5/10
1020150

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 882
Văn Tự Mơ Màng Luyến Ái

Văn Tự Mơ Màng Luyến Ái

7.5/10
6923

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 24
Này, Đến YY Đi

Này, Đến YY Đi

7.5/10
25125

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 71
Bóng Lưng Nhạt Nhòa

Bóng Lưng Nhạt Nhòa

7.5/10
11176

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 32
Xuyên Việt Chi Luyện Thạch Giả

Xuyên Việt Chi Luyện Thạch Giả

7.5/10
46378

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 86
Vĩnh Dạ

Vĩnh Dạ

7.5/10
29391

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 62
Cám Ơn Vận Mệnh Đã Cho Anh Gặp Được Em

Cám Ơn Vận Mệnh Đã Cho Anh Gặp Được Em

7.5/10
68531

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 30
Lôi Uyển Khanh, Em Dám Tính Kế Tôi

Lôi Uyển Khanh, Em Dám Tính Kế Tôi

7.5/10
29323

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 80
Độc Sủng Điền Viên Man Thê

Độc Sủng Điền Viên Man Thê

7.5/10
47569

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình

Chương 112
Hồ Yêu

Hồ Yêu

7.5/10
2335

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 4
Mỹ Thực Bày Đại Cái Quán Ở Hoàng Cung Hoàng Đế Thèm Phát Điên Rồi
7.5/10
1024

Thể loại: Dị Năng, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Ta Là Lão Đại Phía Sau Màn
7.7/10
1351

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Dị Giới, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Võng Du, Huyền huyễn

Thập Niên 70 Thanh Niên Trí Thức Kiều Diễm Được Tháo Hán Dùng Mạng Nuông Chiều
7.2/10
1712

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Sau Khi Xuyên Thư Mỹ Nhân Tái Hôn Với Đối Thủ Của Chồng Trước
7.2/10
1743

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Ta Bắt Cóc Thời Gian Tuyến
7.4/10
1788

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Trọng Sinh, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Mạt Thế, Võng Du, Huyền huyễn

Xuyên Tới 70 Đêm Động Phòng Tháo Hán Hung Lệ Nghiện Rồi
7.1/10
1154

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Thập Niên 70 Ngu Hiếu Trọng Sinh
7.6/10
1819

Thể loại: Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Thập Niên 70 Nam Ngu Hiếu Trọng Sinh Rồi
7.8/10
1561

Thể loại: Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Khai Cục Đào Hoang Quấn Chặt Lấy Quyền Thần Phản Diện
7.6/10
1151

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Miệng Nhỏ Một Tuổi Manh Bảo Được Tứ Hải Bát Hoang Cưng Chiều
7.7/10
1207

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu

Méo Làm Nam Chính Đến Chết Cũng Yêu Em
7.6/10
1164

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Xuyên Không

Loạn Đào Hoa
7.9/10
2553

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tn70 Đẹp Trai Tàn Bạo Và Thiên Kim Mỹ Nhân Mở Đầu Cuồng Xé Cực Phẩm
7.9/10
1136

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Thập Niên 80 Thiên Kim Sa Sút Gả Cho Xưởng Trưởng Nuôi Con
7.8/10
1257

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Mạt Thế Thiên Tai Tôi Dựa Không Gian Tích Trữ Cơm No Áo Ấm
7.2/10
2230

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Mạt Thế

Xin Chào Bạn Học Thẩm
8.4/10
1488

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Nét Tình Lãng Đãng
7.4/10
1377

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Truyện Teen, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Đồ Hoa
7.9/10
14920

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Mộng Xuân Nph Ntr
7.7/10
8039

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Sao Rơi
7/10
9970

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Thập Niên 70 Thiên Kim Giả Làm Giàu
7.9/10
1567

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Trúc Mã Tốt Nhất FULL
7.9/10
1828

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Coi Mắt Đi Nhầm Bàn Ta Bị Đối Tượng Hẹn Hò Bắt Cóc Bản Dịch
7.8/10
11683

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị

Tơ Vương Như Nước FULL
7.6/10
3715

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Cửa Hàng Của Tôi Thông Âm Phủ
7.7/10
2535

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Huyền huyễn

Trộm Nhớ Thương FULL
7.5/10
2261

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Bí Mật Nhà Hội Đồng
7.1/10
2845

Thể loại: Ngôn Tình

Thập Niên 70 Trở Thành Mẹ Kế Ác Độc Của Nam Chính Truyện Khởi Điểm
7.6/10
17405

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Trúc mã ngạo kiều của tiểu thanh mai
8.5/10
29916

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Đô Thị, Truyện Khác, Truyện Sủng

Trọng Sinh Độc Sủng Cửu Thiên Tuế
7.3/10
67956

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Thanh Mai Rất Khó Theo Đuổi
7.1/10
3262

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Tình Đế Vương FULL
7.3/10
2432

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Truyện Teen, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Em Thật Là Thơm FULL
7.4/10
18680

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Cửa Hàng Của Tôi Thông Qua Địa Phủ
7.1/10
5109

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình

Xuyên Thành Thái Giám Xung Hỉ Tân Nương FULL
7.7/10
24975

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Về Ta Kêu Matsuda Cùng Hagiwara Osananajimi
7.4/10
8356

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trinh Thám, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác

Trì Diễm
7/10
11446

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Quả Phụ Xinh Đẹp Cùng Thư Sinh Cổ Hủ
7.8/10
29166

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình

Đói Khát Cầu Sinh Trò Chơi
8.5/10
57238

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Ta Đánh Cắp Dòng Thời Gian
7.1/10
4960

Thể loại: Khoa Huyễn, Xuyên Không, Huyền huyễn

Tiểu Phu Lang Ngoan Ngoãn
7.6/10
57818

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Đam Mỹ

Bắt Đầu Từ Một Cái Giếng Biến Dị
7.5/10
26855

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Quay Đầu Vấn Nhân Tâm
7.3/10
2099

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp

Xuyên Không Sống 1 Cuộc Đời Bình Thường Cho Nữ Phụ
7.2/10
2582

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không

Cho Bạn Cao Trào
7.2/10
5589

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

La Bàn Tư Nam
7/10
2366

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Vây Tích
7.1/10
4665

Thể loại: Ngôn Tình

Trò Chơi Đói Khát Cầu Sinh
7/10
16243

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Mạt Thế, Huyền huyễn

Không Cưới Bất Hôn
7.1/10
7190

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Phu Phu Đồng Tâm Kỳ Lợi Đoạn Kim
7/10
3300

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Đam Mỹ, Xuyên Không

Tinh Tế Chi Nuôi Nhãi Con Nhặt Rác Thải
7.4/10
14047

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Đọc Tâm FULL
7.7/10
113588

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Năm Nào Cũng Có Ngày Này
7/10
37204

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Light Novel

Xấu Ca Nhi Làm Ruộng Ký
7.4/10
28097

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Dị Giới, Đam Mỹ, Xuyên Không

Trọng Sinh Thành Ca Nhi Xấu Xí Đi Làm Ruộng
7.3/10
10552

Thể loại: Điền Văn, Dị Giới, Đam Mỹ, Xuyên Không

Ta Có Một Toà Đạo Quan
9.3/10
71744

Thể loại: Cổ Đại, Linh Dị, Truyện Khác

Đồ Khốn, Em Muốn Ôm Đùi Anh
9/10
11432

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Đáp án
8.5/10
28017

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

CHIỀU VỢ 7 7 49 NGÀY
7.3/10
6782

Thể loại: Ngôn Tình

Kiều Phu Lang Nhà Thợ Săn
7.7/10
62068

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Đam Mỹ

Em Ngửi Thấy Hương Thơm
8.1/10
14799

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình

Em Gái! Anh Yêu Em - Nga Trần
7.5/10
33585

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chúng Ta Thuộc Về Nhau
7.5/10
10124

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Bình Yên Bên Anh
7.5/10
29806

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Vợ! Có Phải Là Nhà
7.5/10
18615

Thể loại: Ngôn Tình

Tìm Em Ngàn Năm
7.5/10
8314

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Tận Cùng Của Tình Yêu
7.5/10
145854

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chồng Nhặt
7.5/10
27196

Thể loại: Ngôn Tình, Light Novel

Vợ Ơi! Cho Anh Xin Lỗi
7.5/10
12469

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chồng! Anh Là Ai?
7.4/10
35724

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Truyện Teen, Ngôn Tình

Con Đường Em Chọn Là Con Đường Mang Tên Anh
8.5/10
7748

Thể loại: Truyện Teen

Cô Nhóc Sát Thủ, Yêu Anh Nhé
8.5/10
12021

Thể loại: Truyện Teen

Cô Vợ Hám Tiền
8.5/10
7690

Thể loại: Truyện Teen

Trên Trời Có Cây Tình Yêu
8.5/10
15018

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Duyên kì ngộ
8.5/10
63847

Thể loại: Ngôn Tình

Phải lấy người như anh
8.5/10
29435

Thể loại: Truyện Khác

Cocktail cho tình yêu
8.5/10
29693

Thể loại: Truyện Khác

Anh Nghe Gió Nam Thổi (Em Nghe Gió Nam Thổi)
8.4/10
265336

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Năm Năm Ngứa Ngáy
8.4/10
631502

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Lớn Nhanh Nhé! Tôi Cho Em Ba Năm
7.5/10
21049

Thể loại: Truyện Teen

Anh Nghe Gió Nam Thổi
7.1/10
162174

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi
9/10
212363

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Bảo Bối Nhỏ Của Tổng Tài
7.5/10
30151

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Hằng Năm Có Ngày Này
7.5/10
624113

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chu Chu Hữu Đường
8.9/10
164192

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Mặt Nạ Nữ Phụ, Boss! Phản Công
7.5/10
20131

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Tiểu Thụ, Chồng Cậu Gọi Cậu Rời Giường Đi Học
7.5/10
2165

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Cô À! Đừng Nghĩ Sẽ Chạy Thoát
7.5/10
6074

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Anh Trai VS Em Gái
8.4/10
599403

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Tay Nắm Tay, Leo Lên Lầu
7.5/10
3123

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ

Chú À! Đừng Nên Thế!
7.5/10
1020150

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Văn Tự Mơ Màng Luyến Ái
7.5/10
6923

Thể loại: Đam Mỹ

Này, Đến YY Đi
7.5/10
25125

Thể loại: Đam Mỹ

Bóng Lưng Nhạt Nhòa
7.5/10
11176

Thể loại: Đam Mỹ

Xuyên Việt Chi Luyện Thạch Giả
7.5/10
46378

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ, Xuyên Không

Vĩnh Dạ
7.5/10
29391

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Cám Ơn Vận Mệnh Đã Cho Anh Gặp Được Em
7.5/10
68531

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Lôi Uyển Khanh, Em Dám Tính Kế Tôi
7.5/10
29323

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Độc Sủng Điền Viên Man Thê
7.5/10
47569

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình

Hồ Yêu
7.5/10
2335

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn