Tác Giả Trần Thanh Vân

Vạn Độc Quỹ Môn FULL

Vạn Độc Quỹ Môn FULL

7.7/10
27003

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 188
Vong Mệnh Thiên Nhai

Vong Mệnh Thiên Nhai

8.5/10
14156

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 31
Đoạt Hồn Tuyệt Cung

Đoạt Hồn Tuyệt Cung

8.5/10
21283

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 34
Xích Bát Vô Tình

Xích Bát Vô Tình

8.5/10
22824

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 42
U Vương Quỷ Điện

U Vương Quỷ Điện

8.5/10
18613

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 34
Tàng Long Đỉnh

Tàng Long Đỉnh

8.5/10
42407

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 96
Độc Thủ Phật Tâm (Ma Chưởng Ân Cừu)

Độc Thủ Phật Tâm (Ma Chưởng Ân Cừu)

8.5/10
37866

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 89
Thiết Thư Trúc Kiếm

Thiết Thư Trúc Kiếm

7.5/10
33080

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 87
Tàng Hồng Linh Ðiệp Ký

Tàng Hồng Linh Ðiệp Ký

7.5/10
25501

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 128
Thủy Tinh Cầu

Thủy Tinh Cầu

7.5/10
22750

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 110
Thái Dương Huyền Công

Thái Dương Huyền Công

7.5/10
13285

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 26
Trường Kiếm Tương Tư

Trường Kiếm Tương Tư

7.5/10
26011

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 74
Thất Sát Lệnh

Thất Sát Lệnh

7.5/10
11434

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 29
Quỷ Kiếm Vương

Quỷ Kiếm Vương

7.5/10
14473

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 37
Sanh Tử Kiều

Sanh Tử Kiều

7.5/10
12592

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 57
Ngũ Long Tuyệt Mệnh

Ngũ Long Tuyệt Mệnh

7.5/10
11925

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 25
Lư Sơn Kỳ Nữ

Lư Sơn Kỳ Nữ

7.5/10
14345

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 53
Kim Bút Thần Hiệp

Kim Bút Thần Hiệp

7.5/10
7051

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 16
Kim Sa Tuyệt Mệnh Chưởng

Kim Sa Tuyệt Mệnh Chưởng

7.5/10
23524

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 51
Kim Bài Sách Hồn Lệnh

Kim Bài Sách Hồn Lệnh

7.5/10
15783

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 55
Kim Đẩu Vạn Diễm Bôi

Kim Đẩu Vạn Diễm Bôi

7.5/10
10223

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 28
Huyết Thiếp Vong Hồn Ký

Huyết Thiếp Vong Hồn Ký

7.5/10
29979

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 88
Huyết Thù Sát Lệnh

Huyết Thù Sát Lệnh

7.5/10
11353

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 30
Huyết Ảnh Ma Tôn

Huyết Ảnh Ma Tôn

7.5/10
13108

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 27
Hắc Nho

Hắc Nho

7.5/10
47223

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 116
Hóa Huyết Thần Công

Hóa Huyết Thần Công

7.5/10
29080

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 115
Đề Ấn Giang Hồ

Đề Ấn Giang Hồ

7.5/10
25964

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 95
Đoạt Hồn Chung

Đoạt Hồn Chung

7.5/10
12774

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 38
Đạo Ma Nhị Đế

Đạo Ma Nhị Đế

7.5/10
34284

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 117
Độc Hồ Điệp

Độc Hồ Điệp

7.5/10
11529

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 36
Độc Thủ Phật Tâm

Độc Thủ Phật Tâm

7.5/10
16233

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 88
Cữu U Ma Động

Cữu U Ma Động

7.5/10
18091

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 34
Thần Long Cửu Chuyển

Thần Long Cửu Chuyển

7.5/10
12113

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 29
Bạch Các Môn

Bạch Các Môn

7.5/10
9232

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 23
Bạch Cốt U Linh

Bạch Cốt U Linh

7.5/10
13498

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 34
Ảo Ma Bộ Pháp

Ảo Ma Bộ Pháp

7.5/10
18888

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 34
Càn Khôn Tuyệt Pháp

Càn Khôn Tuyệt Pháp

7.5/10
13343

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 28
Án Trì Truy Xứ

Án Trì Truy Xứ

7.5/10
19614

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Kiếm Hiệp

Chương 54
Bí Thư Tiên Kiếm

Bí Thư Tiên Kiếm

7.5/10
6089

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 20
Âm Dương Quái Diện

Âm Dương Quái Diện

7.5/10
14405

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 36
Âm Dương Thần Chưởng

Âm Dương Thần Chưởng

7.5/10
8381

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 17
Huyết Y Kỳ Thư

Huyết Y Kỳ Thư

7.5/10
38747

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trinh Thám, Kiếm Hiệp

Chương 94
Vạn Độc Quỹ Môn FULL
7.7/10
27003

Thể loại: Kiếm Hiệp

Vong Mệnh Thiên Nhai
8.5/10
14156

Thể loại: Kiếm Hiệp

Đoạt Hồn Tuyệt Cung
8.5/10
21283

Thể loại: Kiếm Hiệp

Xích Bát Vô Tình
8.5/10
22824

Thể loại: Kiếm Hiệp

U Vương Quỷ Điện
8.5/10
18613

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tàng Long Đỉnh
8.5/10
42407

Thể loại: Kiếm Hiệp

Độc Thủ Phật Tâm (Ma Chưởng Ân Cừu)
8.5/10
37866

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thiết Thư Trúc Kiếm
7.5/10
33080

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tàng Hồng Linh Ðiệp Ký
7.5/10
25501

Thể loại: Ngôn Tình

Thủy Tinh Cầu
7.5/10
22750

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thái Dương Huyền Công
7.5/10
13285

Thể loại: Kiếm Hiệp

Trường Kiếm Tương Tư
7.5/10
26011

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thất Sát Lệnh
7.5/10
11434

Thể loại: Kiếm Hiệp

Quỷ Kiếm Vương
7.5/10
14473

Thể loại: Kiếm Hiệp

Sanh Tử Kiều
7.5/10
12592

Thể loại: Kiếm Hiệp

Ngũ Long Tuyệt Mệnh
7.5/10
11925

Thể loại: Kiếm Hiệp

Lư Sơn Kỳ Nữ
7.5/10
14345

Thể loại: Kiếm Hiệp

Kim Bút Thần Hiệp
7.5/10
7051

Thể loại: Kiếm Hiệp

Kim Sa Tuyệt Mệnh Chưởng
7.5/10
23524

Thể loại: Kiếm Hiệp

Kim Bài Sách Hồn Lệnh
7.5/10
15783

Thể loại: Kiếm Hiệp

Kim Đẩu Vạn Diễm Bôi
7.5/10
10223

Thể loại: Kiếm Hiệp

Huyết Thiếp Vong Hồn Ký
7.5/10
29979

Thể loại: Kiếm Hiệp

Huyết Thù Sát Lệnh
7.5/10
11353

Thể loại: Kiếm Hiệp

Huyết Ảnh Ma Tôn
7.5/10
13108

Thể loại: Kiếm Hiệp

Hắc Nho
7.5/10
47223

Thể loại: Kiếm Hiệp

Hóa Huyết Thần Công
7.5/10
29080

Thể loại: Kiếm Hiệp

Đề Ấn Giang Hồ
7.5/10
25964

Thể loại: Kiếm Hiệp

Đoạt Hồn Chung
7.5/10
12774

Thể loại: Kiếm Hiệp

Đạo Ma Nhị Đế
7.5/10
34284

Thể loại: Kiếm Hiệp

Độc Hồ Điệp
7.5/10
11529

Thể loại: Kiếm Hiệp

Độc Thủ Phật Tâm
7.5/10
16233

Thể loại: Kiếm Hiệp

Cữu U Ma Động
7.5/10
18091

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thần Long Cửu Chuyển
7.5/10
12113

Thể loại: Kiếm Hiệp

Bạch Các Môn
7.5/10
9232

Thể loại: Kiếm Hiệp

Bạch Cốt U Linh
7.5/10
13498

Thể loại: Kiếm Hiệp

Ảo Ma Bộ Pháp
7.5/10
18888

Thể loại: Kiếm Hiệp

Càn Khôn Tuyệt Pháp
7.5/10
13343

Thể loại: Kiếm Hiệp

Án Trì Truy Xứ
7.5/10
19614

Thể loại: Trinh Thám, Kiếm Hiệp

Bí Thư Tiên Kiếm
7.5/10
6089

Thể loại: Kiếm Hiệp

Âm Dương Quái Diện
7.5/10
14405

Thể loại: Kiếm Hiệp

Âm Dương Thần Chưởng
7.5/10
8381

Thể loại: Kiếm Hiệp

Huyết Y Kỳ Thư
7.5/10
38747

Thể loại: Cổ Đại, Trinh Thám, Kiếm Hiệp