Tác Giả Trang Sơ

Miễn Cưỡng Sắm Vai Phản Diện

Miễn Cưỡng Sắm Vai Phản Diện

7.6/10
4889

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 58
Đm Hey! What Do You Mean FULL

Đm Hey! What Do You Mean FULL

7.4/10
3185

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Đam Mỹ

Chương 14
Đmyêu! Tôi Hận Em FULL

Đmyêu! Tôi Hận Em FULL

7.6/10
3326

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Đam Mỹ

Chương 15
Đm Hãy! Giữ Em Đi! FULL

Đm Hãy! Giữ Em Đi! FULL

7/10
3954

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Đam Mỹ

Chương 22
Tấm Cám - Chuyện Về Chàng Tấm

Tấm Cám - Chuyện Về Chàng Tấm

8.5/10
4095

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 7
No love - No life

No love - No life

8.5/10
2531

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Đam Mỹ

Chương 3
Thất Tịch đôi ta

Thất Tịch đôi ta

8.5/10
1969

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 2
Chúng Ta Dont Thuộc Về Nhau

Chúng Ta Dont Thuộc Về Nhau

8.5/10
1561

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Đam Mỹ

Chương 0
Những Chuyến Xe Bên Em

Những Chuyến Xe Bên Em

8.5/10
2821

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 5
Ê! Thằng Con Nhà Người Ta!!

Ê! Thằng Con Nhà Người Ta!!

7.5/10
20740

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 69
Hey! Em Trai Đẹp Cách Vách!

Hey! Em Trai Đẹp Cách Vách!

7.5/10
10298

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 31
Có Một Thằng Đực Rựa Tên Trang

Có Một Thằng Đực Rựa Tên Trang

7.5/10
14259

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 54
Chuyện Học Đường Xàm Xí

Chuyện Học Đường Xàm Xí

7.5/10
8322

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 32
Chàng Trai Quàng Khăn Đỏ

Chàng Trai Quàng Khăn Đỏ

7.5/10
9355

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 23
Tiếu Nhi, Sơ Nhi

Tiếu Nhi, Sơ Nhi

7.5/10
2106

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 5
[Yêu] Tôi Hận Em...

[Yêu] Tôi Hận Em...

7.5/10
3736

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Đam Mỹ

Chương 14
Hãy! Giữ Em Đi!

Hãy! Giữ Em Đi!

7.5/10
5505

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Đam Mỹ

Chương 21
Hey! What Do You Mean?

Hey! What Do You Mean?

7.5/10
5647

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Đam Mỹ

Chương 12
Miễn Cưỡng Sắm Vai Phản Diện
7.6/10
4889

Thể loại: Đam Mỹ

Đm Hey! What Do You Mean FULL
7.4/10
3185

Thể loại: Truyện Teen, Đam Mỹ

Đmyêu! Tôi Hận Em FULL
7.6/10
3326

Thể loại: Truyện Teen, Đam Mỹ

Đm Hãy! Giữ Em Đi! FULL
7/10
3954

Thể loại: Truyện Teen, Đam Mỹ

Tấm Cám - Chuyện Về Chàng Tấm
8.5/10
4095

Thể loại: Đam Mỹ

No love - No life
8.5/10
2531

Thể loại: Truyện Teen, Đam Mỹ

Thất Tịch đôi ta
8.5/10
1969

Thể loại: Đam Mỹ

Chúng Ta Dont Thuộc Về Nhau
8.5/10
1561

Thể loại: Truyện Teen, Đam Mỹ

Những Chuyến Xe Bên Em
8.5/10
2821

Thể loại: Đam Mỹ

Ê! Thằng Con Nhà Người Ta!!
7.5/10
20740

Thể loại: Truyện Teen

Hey! Em Trai Đẹp Cách Vách!
7.5/10
10298

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Có Một Thằng Đực Rựa Tên Trang
7.5/10
14259

Thể loại: Đam Mỹ

Chuyện Học Đường Xàm Xí
7.5/10
8322

Thể loại: Truyện Teen

Chàng Trai Quàng Khăn Đỏ
7.5/10
9355

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Tiếu Nhi, Sơ Nhi
7.5/10
2106

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

[Yêu] Tôi Hận Em...
7.5/10
3736

Thể loại: Truyện Teen, Đam Mỹ

Hãy! Giữ Em Đi!
7.5/10
5505

Thể loại: Truyện Teen, Đam Mỹ

Hey! What Do You Mean?
7.5/10
5647

Thể loại: Truyện Teen, Đam Mỹ