Tác Giả Trì Đại Tối Cường

Dã Tâm Không Tịnh

Dã Tâm Không Tịnh

7.7/10
2395

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 42
Gặp Dịp Thì Chơi

Gặp Dịp Thì Chơi

7.8/10
12949

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 65
Tắc Kè Hoa Và Chủ Nhân Của Nó FULL

Tắc Kè Hoa Và Chủ Nhân Của Nó FULL

7.9/10
3072

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 6
Giữa Hè Ôm Một Tảng Băng FULL

Giữa Hè Ôm Một Tảng Băng FULL

7.9/10
16759

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 12
Bởi Vì Cậu Xấu

Bởi Vì Cậu Xấu

7.5/10
3967

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 6
Bó Hoa Mùa Xuân

Bó Hoa Mùa Xuân

8/10
3620

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 7
Kẻ Thắng Cuộc

Kẻ Thắng Cuộc

8.1/10
11343

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 97
Người Thắng Cuộc

Người Thắng Cuộc

8.1/10
38898

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 90
Chân Tâm Thác Phó

Chân Tâm Thác Phó

10.3/10
21686

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 27
Sắc Dịch Huân Tâm

Sắc Dịch Huân Tâm

7.5/10
53955

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 93
Con Thuyền Tình Bạn, Nói Lật Là Lật

Con Thuyền Tình Bạn, Nói Lật Là Lật

7.5/10
23476

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 69
ABO

ABO

7.5/10
36245

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 42
[Đam Mỹ] Thầm Mến

[Đam Mỹ] Thầm Mến

7.5/10
45088

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 51
Chú

Chú

7.5/10
83107

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 56
Tay Chơi

Tay Chơi

7.5/10
74833

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 71
Ngồi Yên, Tôi Tự

Ngồi Yên, Tôi Tự

9.2/10
57140

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 37
Hai Minh Tinh

Hai Minh Tinh

7.5/10
27055

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 58
Ngươi Này Yêu Diễm Tiểu Tiện Hóa

Ngươi Này Yêu Diễm Tiểu Tiện Hóa

7.5/10
2194

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 2
Thật Thanh Thuần Thật Không Làm Ra Vẻ

Thật Thanh Thuần Thật Không Làm Ra Vẻ

7.5/10
2419

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 2
Dã Tâm Không Tịnh
7.7/10
2395

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Gặp Dịp Thì Chơi
7.8/10
12949

Thể loại: Đam Mỹ

Tắc Kè Hoa Và Chủ Nhân Của Nó FULL
7.9/10
3072

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ

Giữa Hè Ôm Một Tảng Băng FULL
7.9/10
16759

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Truyện Khác

Bởi Vì Cậu Xấu
7.5/10
3967

Thể loại: Đam Mỹ

Bó Hoa Mùa Xuân
8/10
3620

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ

Kẻ Thắng Cuộc
8.1/10
11343

Thể loại: Đam Mỹ

Người Thắng Cuộc
8.1/10
38898

Thể loại: Đam Mỹ

Chân Tâm Thác Phó
10.3/10
21686

Thể loại: Truyện Sắc, Đoản Văn, Đam Mỹ

Sắc Dịch Huân Tâm
7.5/10
53955

Thể loại: Đam Mỹ

Con Thuyền Tình Bạn, Nói Lật Là Lật
7.5/10
23476

Thể loại: Đam Mỹ

ABO
7.5/10
36245

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

[Đam Mỹ] Thầm Mến
7.5/10
45088

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Chú
7.5/10
83107

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Tay Chơi
7.5/10
74833

Thể loại: Đam Mỹ

Ngồi Yên, Tôi Tự
9.2/10
57140

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Đam Mỹ

Hai Minh Tinh
7.5/10
27055

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Ngươi Này Yêu Diễm Tiểu Tiện Hóa
7.5/10
2194

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ

Thật Thanh Thuần Thật Không Làm Ra Vẻ
7.5/10
2419

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ