Tác Giả Tịch Triều Nam Ca

Xuyên Thành Oa Tổng Trong Tổ Đối Chiếu Nhãi Con

Xuyên Thành Oa Tổng Trong Tổ Đối Chiếu Nhãi Con

7/10
1235

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 16
Thế Thân Vạn Người Chê Trọng Sinh

Thế Thân Vạn Người Chê Trọng Sinh

7.9/10
1614

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 53
Thế Thân Vạn Người Chê Trọng Sinh

Thế Thân Vạn Người Chê Trọng Sinh

8/10
7839

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 79
Thế Thân Vạn Người Chê Trọng Sinh

Thế Thân Vạn Người Chê Trọng Sinh

7.7/10
5330

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 74
Thế Thân Vạn Người Chê Trọng Sinh

Thế Thân Vạn Người Chê Trọng Sinh

7.2/10
1641

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 79
Sau Khi Âm Thanh Nội Tâm Của Người Qua Đường Giáp Bị Lộ Được Cả Nhà Sủng Ái

Sau Khi Âm Thanh Nội Tâm Của Người Qua Đường Giáp Bị Lộ Được Cả Nhà Sủng Ái

8/10
30089

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 92
Vạn Người Ngại Thế Thân Trọng Sinh

Vạn Người Ngại Thế Thân Trọng Sinh

7.4/10
19512

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Quan Trường, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Chương 79
Cùng Tra Công Từ Hôn Sau Ta Bị Hào Môn Cha Mẹ Tìm Được Rồi

Cùng Tra Công Từ Hôn Sau Ta Bị Hào Môn Cha Mẹ Tìm Được Rồi

8.5/10
60002

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Chương 119
Còn Không Có Xuất Đạo Liền Phát Hỏa Làm Sao Bây Giờ

Còn Không Có Xuất Đạo Liền Phát Hỏa Làm Sao Bây Giờ

7.9/10
21167

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Chương 501
Chín Phong Thư Tình FULL

Chín Phong Thư Tình FULL

7.7/10
2528

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 9
Sau Khi Từ Hôn Với Tra Công Tôi Được Cha Mẹ Giàu Sang Nhặt Về

Sau Khi Từ Hôn Với Tra Công Tôi Được Cha Mẹ Giàu Sang Nhặt Về

7.7/10
18125

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 34
Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt

Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt

7.5/10
88991

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 128
Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái

Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái

7.5/10
494584

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 368
Hôn Học Trưởng

Hôn Học Trưởng

8.6/10
380588

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 34
Xuyên Thành Oa Tổng Trong Tổ Đối Chiếu Nhãi Con
7/10
1235

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Thế Thân Vạn Người Chê Trọng Sinh
7.9/10
1614

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Thế Thân Vạn Người Chê Trọng Sinh
8/10
7839

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Thế Thân Vạn Người Chê Trọng Sinh
7.7/10
5330

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Thế Thân Vạn Người Chê Trọng Sinh
7.2/10
1641

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Sau Khi Âm Thanh Nội Tâm Của Người Qua Đường Giáp Bị Lộ Được Cả Nhà Sủng Ái
8/10
30089

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Vạn Người Ngại Thế Thân Trọng Sinh
7.4/10
19512

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Quan Trường, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Cùng Tra Công Từ Hôn Sau Ta Bị Hào Môn Cha Mẹ Tìm Được Rồi
8.5/10
60002

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Còn Không Có Xuất Đạo Liền Phát Hỏa Làm Sao Bây Giờ
7.9/10
21167

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Chín Phong Thư Tình FULL
7.7/10
2528

Thể loại: Đam Mỹ

Sau Khi Từ Hôn Với Tra Công Tôi Được Cha Mẹ Giàu Sang Nhặt Về
7.7/10
18125

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt
7.5/10
88991

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái
7.5/10
494584

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Hôn Học Trưởng
8.6/10
380588

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình