Tác Giả Tự Niên

Sơ Nguyệt FULL

Sơ Nguyệt FULL

7.1/10
1034

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 24
Ca Ca Ta Là Chó Bám Đuôi Của Công Chúa Vong Quốc FULL

Ca Ca Ta Là Chó Bám Đuôi Của Công Chúa Vong Quốc FULL

7.4/10
1033

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu

Chương 15
Sám Hối Muộn Màng FULL

Sám Hối Muộn Màng FULL

7.6/10
1062

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 14
ngôn Tình Truy Thê

ngôn Tình Truy Thê

8.5/10
2960

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 12
Trễ Hẹn

Trễ Hẹn

7.6/10
4440

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 70
Trọng Sinh 90 Có Không Gian Trong Tay Làm Giàu Không Khó

Trọng Sinh 90 Có Không Gian Trong Tay Làm Giàu Không Khó

7.9/10
18140

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 50
Quyển 1 Tru Tâm Chi Tội FULL

Quyển 1 Tru Tâm Chi Tội FULL

7.6/10
9130

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 124
Quyển 2 Tru Tâm Chi Tội FULL

Quyển 2 Tru Tâm Chi Tội FULL

7.2/10
6589

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 129
Sau Khi Bị Đuổi Ra Khỏi Nhà Tra Công Quỳ Xin Tôi Quay Đầu Lại

Sau Khi Bị Đuổi Ra Khỏi Nhà Tra Công Quỳ Xin Tôi Quay Đầu Lại

7.2/10
38107

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 300
Trật Khớp - Phong Thanh Ngọc Mộng Cp

Trật Khớp - Phong Thanh Ngọc Mộng Cp

7.5/10
2405

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 8
Thế Thịnh Sủng Đích Nữ Khó Cầu

Thế Thịnh Sủng Đích Nữ Khó Cầu

7.9/10
3406

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 16
Một Tấc Tương Tư

Một Tấc Tương Tư

7.7/10
14578

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 94
Dạ Hành Ca

Dạ Hành Ca

7.5/10
73665

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Kiếm Hiệp

Chương 124
Tàng Phong

Tàng Phong

9.3/10
42405

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền huyễn

Chương 169
Thư Kiếm Trường An

Thư Kiếm Trường An

7.5/10
349810

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Chương 746
Hắc Sắc Dục Niệm

Hắc Sắc Dục Niệm

7.5/10
5624

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 10
[Thi Văn Lục] Thi Quỷ

[Thi Văn Lục] Thi Quỷ

7.5/10
12368

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 40
Sơ Nguyệt FULL
7.1/10
1034

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình

Ca Ca Ta Là Chó Bám Đuôi Của Công Chúa Vong Quốc FULL
7.4/10
1033

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu

Sám Hối Muộn Màng FULL
7.6/10
1062

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình

ngôn Tình Truy Thê
8.5/10
2960

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Trễ Hẹn
7.6/10
4440

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Trọng Sinh 90 Có Không Gian Trong Tay Làm Giàu Không Khó
7.9/10
18140

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Quyển 1 Tru Tâm Chi Tội FULL
7.6/10
9130

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Quyển 2 Tru Tâm Chi Tội FULL
7.2/10
6589

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Sau Khi Bị Đuổi Ra Khỏi Nhà Tra Công Quỳ Xin Tôi Quay Đầu Lại
7.2/10
38107

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Trật Khớp - Phong Thanh Ngọc Mộng Cp
7.5/10
2405

Thể loại: Bách Hợp

Thế Thịnh Sủng Đích Nữ Khó Cầu
7.9/10
3406

Thể loại: Ngôn Tình

Một Tấc Tương Tư
7.7/10
14578

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Dạ Hành Ca
7.5/10
73665

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Kiếm Hiệp

Tàng Phong
9.3/10
42405

Thể loại: Huyền huyễn

Thư Kiếm Trường An
7.5/10
349810

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Hắc Sắc Dục Niệm
7.5/10
5624

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

[Thi Văn Lục] Thi Quỷ
7.5/10
12368

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Đam Mỹ