Tác Giả Tử Thanh Du

Chữa Khỏi Bệnh Hôn Sủng

Chữa Khỏi Bệnh Hôn Sủng

7.4/10
1489

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 10
Làm Thế Nào Cứu Vớt Cố Chấp Cuồng

Làm Thế Nào Cứu Vớt Cố Chấp Cuồng

7.4/10
2207

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 10
Sủng Em Tận Xương

Sủng Em Tận Xương

7.8/10
15838

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu

Chương 67
Bạch Nguyệt Quang Trở Về Rồi FULL

Bạch Nguyệt Quang Trở Về Rồi FULL

7.9/10
20767

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 44
Học cách yêu người

Học cách yêu người

8.5/10
4707

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 22
Lấy Hôn Nhân Làm Mồi Nhử

Lấy Hôn Nhân Làm Mồi Nhử

7.7/10
16501

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 29
Tôi Trêu Ghẹo Vai Ác Trong Truyện Ngược Tôi Đang Tra Tấn Nhân Vật Phản Diện

Tôi Trêu Ghẹo Vai Ác Trong Truyện Ngược Tôi Đang Tra Tấn Nhân Vật Phản Diện

7/10
3569

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 3
Sớm Muộn Gì Cũng Ly Hôn

Sớm Muộn Gì Cũng Ly Hôn

7.8/10
22786

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 20
Cưng Chiều Thành Nghiện

Cưng Chiều Thành Nghiện

7.1/10
4651

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 10
Trở Thành Nữ Tỷ Phú

Trở Thành Nữ Tỷ Phú

7.8/10
18533

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 25
Cưng Chiều Thành Nghiện

Cưng Chiều Thành Nghiện

7.6/10
7125

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 20
Ngủ Dậy Một Giấc Tôi Gả Cho Tổng Tài

Ngủ Dậy Một Giấc Tôi Gả Cho Tổng Tài

5.5/10
50589

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 60
Hoàng yến

Hoàng yến

8.5/10
101721

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 45
VỢ CỦA VAI ÁC KHÔNG DỄ LÀM

VỢ CỦA VAI ÁC KHÔNG DỄ LÀM

9/10
33745

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 50
Xuyên Thành Phu Nhân Hào Môn

Xuyên Thành Phu Nhân Hào Môn

7.7/10
25439

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 50
Vợ Của Ác Ma, Không Dễ Làm

Vợ Của Ác Ma, Không Dễ Làm

8.1/10
10111

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 15
Khi Người Đàn Ông Yêu

Khi Người Đàn Ông Yêu

7.5/10
17208

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 15
Cuộc Sống Hạnh Phúc

Cuộc Sống Hạnh Phúc

7.5/10
300507

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 58
Trung Khuyển Nam Thần

Trung Khuyển Nam Thần

7.5/10
302679

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 67
Chữa Khỏi Bệnh Hôn Sủng
7.4/10
1489

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Làm Thế Nào Cứu Vớt Cố Chấp Cuồng
7.4/10
2207

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Sủng Em Tận Xương
7.8/10
15838

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu

Bạch Nguyệt Quang Trở Về Rồi FULL
7.9/10
20767

Thể loại: Ngôn Tình

Học cách yêu người
8.5/10
4707

Thể loại: Truyện Khác

Lấy Hôn Nhân Làm Mồi Nhử
7.7/10
16501

Thể loại: Ngôn Tình

Tôi Trêu Ghẹo Vai Ác Trong Truyện Ngược Tôi Đang Tra Tấn Nhân Vật Phản Diện
7/10
3569

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Sớm Muộn Gì Cũng Ly Hôn
7.8/10
22786

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cưng Chiều Thành Nghiện
7.1/10
4651

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Trở Thành Nữ Tỷ Phú
7.8/10
18533

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Cưng Chiều Thành Nghiện
7.6/10
7125

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Ngủ Dậy Một Giấc Tôi Gả Cho Tổng Tài
5.5/10
50589

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hoàng yến
8.5/10
101721

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

VỢ CỦA VAI ÁC KHÔNG DỄ LÀM
9/10
33745

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Xuyên Thành Phu Nhân Hào Môn
7.7/10
25439

Thể loại: Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Vợ Của Ác Ma, Không Dễ Làm
8.1/10
10111

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Khi Người Đàn Ông Yêu
7.5/10
17208

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cuộc Sống Hạnh Phúc
7.5/10
300507

Thể loại: Ngôn Tình

Trung Khuyển Nam Thần
7.5/10
302679

Thể loại: Truyện Ngược, Trọng Sinh, Ngôn Tình