Tác Giả Tuế Tuế Vinh

Thiên Kim Thật Là Đại Sư Huyền Học

Thiên Kim Thật Là Đại Sư Huyền Học

7.5/10
1007

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 5
Cô Nhỏ Của Tên Trộm Mộ Trương Câm Điếc Rất Có Tiền

Cô Nhỏ Của Tên Trộm Mộ Trương Câm Điếc Rất Có Tiền

7.3/10
1028

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 6
Chỉ Tiếc

Chỉ Tiếc

8/10
1237

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 6
Mau Xuyên Đại Lão Bệnh Kiều Quá Dính Người

Mau Xuyên Đại Lão Bệnh Kiều Quá Dính Người

7.5/10
1581

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 9
Nam Nam Nương Náu FULL

Nam Nam Nương Náu FULL

7.9/10
1972

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 6
Xuyên Nhanh Đại Lão Bệnh Kiều Quá Bám Người

Xuyên Nhanh Đại Lão Bệnh Kiều Quá Bám Người

7.4/10
2923

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 15
 I Seoul U Taekook

I Seoul U Taekook

7.3/10
12924

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Khác

Chương 54
Lọ Thuỷ Tinh FULL

Lọ Thuỷ Tinh FULL

7.6/10
10785

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 42
Hàng Ngày Tu Tiên

Hàng Ngày Tu Tiên

7/10
5517

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không

Chương 44
Trùng Sinh Đi Tra Nam! FULL

Trùng Sinh Đi Tra Nam! FULL

7.1/10
28554

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 61
Cô Vợ Ngốc Của Chủ Tịch Yêu Nghiệt

Cô Vợ Ngốc Của Chủ Tịch Yêu Nghiệt

7.5/10
23865

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 45
Nuôi Dưỡng Nhân Vật Phản Diện

Nuôi Dưỡng Nhân Vật Phản Diện

8/10
326023

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 147
Nam Chính Này, Tôi Không Cần!

Nam Chính Này, Tôi Không Cần!

8.6/10
26068

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 39
Sau Khi Xuyên Sách Ta Nhận Nuôi Nhân Vật Phản Diện Thời Niên Thiếu

Sau Khi Xuyên Sách Ta Nhận Nuôi Nhân Vật Phản Diện Thời Niên Thiếu

9.5/10
35967

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không

Chương 147
Thiên Kim Thật Là Đại Sư Huyền Học
7.5/10
1007

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Cô Nhỏ Của Tên Trộm Mộ Trương Câm Điếc Rất Có Tiền
7.3/10
1028

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chỉ Tiếc
8/10
1237

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Mau Xuyên Đại Lão Bệnh Kiều Quá Dính Người
7.5/10
1581

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Huyền huyễn

Nam Nam Nương Náu FULL
7.9/10
1972

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Xuyên Nhanh Đại Lão Bệnh Kiều Quá Bám Người
7.4/10
2923

Thể loại: Truyện Khác, Huyền huyễn

 I Seoul U Taekook
7.3/10
12924

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Khác

Lọ Thuỷ Tinh FULL
7.6/10
10785

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Hàng Ngày Tu Tiên
7/10
5517

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không

Trùng Sinh Đi Tra Nam! FULL
7.1/10
28554

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Cô Vợ Ngốc Của Chủ Tịch Yêu Nghiệt
7.5/10
23865

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Nuôi Dưỡng Nhân Vật Phản Diện
8/10
326023

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Nam Chính Này, Tôi Không Cần!
8.6/10
26068

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Sau Khi Xuyên Sách Ta Nhận Nuôi Nhân Vật Phản Diện Thời Niên Thiếu
9.5/10
35967

Thể loại: Xuyên Không