Tác Giả Tưởng Mục Đồng

Đừng yêu thầm tôi

Đừng yêu thầm tôi

8.5/10
1066

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 38
Không Được Yêu Thầm Tớ

Không Được Yêu Thầm Tớ

8.4/10
1246

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 8
Yêu Kiều Không Thể Với

Yêu Kiều Không Thể Với

7.6/10
1516

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 14
Kết Hôn Mà Thôi

Kết Hôn Mà Thôi

7.5/10
10256

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 50
Thời Gian Cùng Anh Vừa Hay Đúng Lúc

Thời Gian Cùng Anh Vừa Hay Đúng Lúc

7.5/10
21849

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 64
Người Đàn Ông Cả Thế Giới Muốn Anh Ấy Thuộc Về Tôi

Người Đàn Ông Cả Thế Giới Muốn Anh Ấy Thuộc Về Tôi

7.8/10
6354

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 27
Tôi Là Tình Đầu Đã Chết Của Anh

Tôi Là Tình Đầu Đã Chết Của Anh

9.3/10
485342

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 98
Nhấc Cả Thế Giới Đến Trước Mặt Em

Nhấc Cả Thế Giới Đến Trước Mặt Em

8/10
213334

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 86
Tôi thích anh ấy như vậy

Tôi thích anh ấy như vậy

8.5/10
130411

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 59
Cho phép anh thích em

Cho phép anh thích em

8.5/10
79721

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 118
Úy lam

Úy lam

8.5/10
78490

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trinh Thám, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 70
Thế Giới Đen Trắng, Sắc Màu Của Anh

Thế Giới Đen Trắng, Sắc Màu Của Anh

7.5/10
119763

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 92
Thế Giới Của Tôi Chỉ Có Anh Ấy

Thế Giới Của Tôi Chỉ Có Anh Ấy

7.5/10
391479

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 93
Phiến Đá Màu Xanh Thẳm

Phiến Đá Màu Xanh Thẳm

7.5/10
13234

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 28
Em Cứ Thích Anh Như Vậy

Em Cứ Thích Anh Như Vậy

7.5/10
13536

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 49
Đừng yêu thầm tôi
8.5/10
1066

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Không Được Yêu Thầm Tớ
8.4/10
1246

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Yêu Kiều Không Thể Với
7.6/10
1516

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Kết Hôn Mà Thôi
7.5/10
10256

Thể loại: Ngôn Tình

Thời Gian Cùng Anh Vừa Hay Đúng Lúc
7.5/10
21849

Thể loại: Ngôn Tình

Người Đàn Ông Cả Thế Giới Muốn Anh Ấy Thuộc Về Tôi
7.8/10
6354

Thể loại: Ngôn Tình

Tôi Là Tình Đầu Đã Chết Của Anh
9.3/10
485342

Thể loại: Trọng Sinh, Truyện Khác, Truyện Sủng

Nhấc Cả Thế Giới Đến Trước Mặt Em
8/10
213334

Thể loại: Ngôn Tình

Tôi thích anh ấy như vậy
8.5/10
130411

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Cho phép anh thích em
8.5/10
79721

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Úy lam
8.5/10
78490

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trinh Thám, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Thế Giới Đen Trắng, Sắc Màu Của Anh
7.5/10
119763

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thế Giới Của Tôi Chỉ Có Anh Ấy
7.5/10
391479

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Phiến Đá Màu Xanh Thẳm
7.5/10
13234

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Em Cứ Thích Anh Như Vậy
7.5/10
13536

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng