Tác Giả Twentine

Chốn Hư Vô FULL

Chốn Hư Vô FULL

7.5/10
15750

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 71
Nhẫn Đông - Twentine FULL

Nhẫn Đông - Twentine FULL

7.1/10
24564

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 55
Chuyện Khuya

Chuyện Khuya

7.5/10
35061

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 53
Sinh Thời

Sinh Thời

8.5/10
53136

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 59
Một Nét Son Tình

Một Nét Son Tình

7.5/10
46563

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 76
Trọn Đời Về Sau

Trọn Đời Về Sau

7.5/10
35656

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 61
A Nam

A Nam

7.5/10
50724

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 64
Nhánh Hồng Thứ Ba

Nhánh Hồng Thứ Ba

7.5/10
11199

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 41
Sinh Thời (Năm Tháng Bên Nhau)

Sinh Thời (Năm Tháng Bên Nhau)

7.5/10
34669

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 59
Người Ở Nơi Tịch Lặng

Người Ở Nơi Tịch Lặng

7.5/10
83957

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 61
Nhẫn Đông (Hoa Kim Ngân)

Nhẫn Đông (Hoa Kim Ngân)

7.5/10
53686

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 55
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa

7.5/10
681339

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 115
Lãng Nhân Thiên Nhai

Lãng Nhân Thiên Nhai

7.5/10
41028

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Kiếm Hiệp

Chương 79
Hẹn Ước

Hẹn Ước

7.5/10
114323

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 71
Thâm Sơn Có Quỷ

Thâm Sơn Có Quỷ

7.5/10
41443

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 71
Nhị Gia Nhà Ta

Nhị Gia Nhà Ta

7.5/10
37597

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 7
Chốn Hư Vô FULL
7.5/10
15750

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Nhẫn Đông - Twentine FULL
7.1/10
24564

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Chuyện Khuya
7.5/10
35061

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Sinh Thời
8.5/10
53136

Thể loại: Ngôn Tình

Một Nét Son Tình
7.5/10
46563

Thể loại: Ngôn Tình

Trọn Đời Về Sau
7.5/10
35656

Thể loại: Ngôn Tình

A Nam
7.5/10
50724

Thể loại: Ngôn Tình

Nhánh Hồng Thứ Ba
7.5/10
11199

Thể loại: Đam Mỹ

Sinh Thời (Năm Tháng Bên Nhau)
7.5/10
34669

Thể loại: Ngôn Tình

Người Ở Nơi Tịch Lặng
7.5/10
83957

Thể loại: Ngôn Tình

Nhẫn Đông (Hoa Kim Ngân)
7.5/10
53686

Thể loại: Ngôn Tình

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa
7.5/10
681339

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Lãng Nhân Thiên Nhai
7.5/10
41028

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Kiếm Hiệp

Hẹn Ước
7.5/10
114323

Thể loại: Ngôn Tình

Thâm Sơn Có Quỷ
7.5/10
41443

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Nhị Gia Nhà Ta
7.5/10
37597

Thể loại: Ngôn Tình