Tác Giả Võ Anh Thơ

Vương Gia Xin Hãy Chờ Ta Lớn! Tâm Ý Thành FULL

Vương Gia Xin Hãy Chờ Ta Lớn! Tâm Ý Thành FULL

7.7/10
4397

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 38
Mua Vợ Vợ Yêu Của Chủ Tịch Ác Ma FULL

Mua Vợ Vợ Yêu Của Chủ Tịch Ác Ma FULL

7.4/10
14488

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 100
1000 Ngày Ly Hôn Dịch Tổng Lên Giường Vợ Cũ

1000 Ngày Ly Hôn Dịch Tổng Lên Giường Vợ Cũ

7.2/10
15185

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 114
Bướm Báo Thù (Điệp Tử)

Bướm Báo Thù (Điệp Tử)

7.5/10
8091

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị, Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 11
Trừng Phạt (Punishment)

Trừng Phạt (Punishment)

7.5/10
13475

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị, Linh Dị, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 13
Đời Bình An (1972)

Đời Bình An (1972)

7.5/10
3593

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 5
Gái Xấu Công Sở

Gái Xấu Công Sở

7.5/10
39858

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 37
Án Tử Một Tình Yêu - The Death Of A Love

Án Tử Một Tình Yêu - The Death Of A Love

7.5/10
11339

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị, Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 20
Hạ Tuyết

Hạ Tuyết

8.5/10
7786

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 25
Nhật ký mang thai khi 17

Nhật ký mang thai khi 17

8.5/10
32588

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 54
Từ Bi Khúc

Từ Bi Khúc

7.5/10
63636

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 45
Thanh Mai Không Lấy Trúc Mã (1802)

Thanh Mai Không Lấy Trúc Mã (1802)

7.5/10
18638

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Gia Đấu

Chương 66
Tâm Ý Thành

Tâm Ý Thành

7.5/10
20070

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 12
Nhật Ký Mang Thai Tuổi 17

Nhật Ký Mang Thai Tuổi 17

7.5/10
39820

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Truyện Teen, Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 54
Gặp Anh Là Điều Đẹp Nhất Của Thanh Xuân - Stay With You 2003

Gặp Anh Là Điều Đẹp Nhất Của Thanh Xuân - Stay With You 2003

7.5/10
6553

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 24
Để Được Yêu Nam Phụ, Nguyện Không Làm Nữ Chính (1970)

Để Được Yêu Nam Phụ, Nguyện Không Làm Nữ Chính (1970)

7.5/10
32346

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 84
Chú Hãy Ngủ Với Tôi

Chú Hãy Ngủ Với Tôi

7.5/10
63408

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 44
Lời Hứa Thủy Chung

Lời Hứa Thủy Chung

7.5/10
7914

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 22
Nữ Hoàng Tạo Mẫu Tóc

Nữ Hoàng Tạo Mẫu Tóc

7.5/10
9916

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 42
Làm Dâu Nhà Ma

Làm Dâu Nhà Ma

7.5/10
14550

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Truyện Teen

Chương 51
Vương Gia Xin Hãy Chờ Ta Lớn! Tâm Ý Thành FULL
7.7/10
4397

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Mua Vợ Vợ Yêu Của Chủ Tịch Ác Ma FULL
7.4/10
14488

Thể loại: Đam Mỹ

1000 Ngày Ly Hôn Dịch Tổng Lên Giường Vợ Cũ
7.2/10
15185

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Bướm Báo Thù (Điệp Tử)
7.5/10
8091

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị, Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Trừng Phạt (Punishment)
7.5/10
13475

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị, Linh Dị, Việt Nam, Truyện Khác

Đời Bình An (1972)
7.5/10
3593

Thể loại: Ngôn Tình

Gái Xấu Công Sở
7.5/10
39858

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Án Tử Một Tình Yêu - The Death Of A Love
7.5/10
11339

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị, Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Hạ Tuyết
8.5/10
7786

Thể loại: Truyện Teen

Nhật ký mang thai khi 17
8.5/10
32588

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Từ Bi Khúc
7.5/10
63636

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Thanh Mai Không Lấy Trúc Mã (1802)
7.5/10
18638

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Gia Đấu

Tâm Ý Thành
7.5/10
20070

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Nhật Ký Mang Thai Tuổi 17
7.5/10
39820

Thể loại: Hài Hước, Truyện Teen, Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Gặp Anh Là Điều Đẹp Nhất Của Thanh Xuân - Stay With You 2003
7.5/10
6553

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Để Được Yêu Nam Phụ, Nguyện Không Làm Nữ Chính (1970)
7.5/10
32346

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chú Hãy Ngủ Với Tôi
7.5/10
63408

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Ngôn Tình

Lời Hứa Thủy Chung
7.5/10
7914

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Nữ Hoàng Tạo Mẫu Tóc
7.5/10
9916

Thể loại: Ngôn Tình

Làm Dâu Nhà Ma
7.5/10
14550

Thể loại: Linh Dị, Truyện Teen