Tác Giả Nữ vương không ở nhà

Thập Niên 80 Mẹ Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Của Thiên Tài Phản Diện Trọng Sinh

Thập Niên 80 Mẹ Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Của Thiên Tài Phản Diện Trọng Sinh

7.1/10
3515

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 50
Thập Niên 70 Bạch Nguyệt Quang Của Đại Lão Hương Giang

Thập Niên 70 Bạch Nguyệt Quang Của Đại Lão Hương Giang

7.3/10
1280

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 4
Ta Thấy Mỹ Nhân Như Danh Tướng

Ta Thấy Mỹ Nhân Như Danh Tướng

7.3/10
3092

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 43
Năm Ông Trùm Quỳ Xuống Trước Mặt Gọi Tôi Là Mẹ

Năm Ông Trùm Quỳ Xuống Trước Mặt Gọi Tôi Là Mẹ

7.9/10
3473

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 50
Thập Niên 60 Tiến Vào Tứ Hợp Viện FULL

Thập Niên 60 Tiến Vào Tứ Hợp Viện FULL

7.8/10
13487

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 40
Thập Niên 80 Mỹ Nhân Như Mật FULL

Thập Niên 80 Mỹ Nhân Như Mật FULL

7.5/10
17998

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 50
Thập Niên 80 Tái Giá Cùng Lão Vương Cách Vách FULL

Thập Niên 80 Tái Giá Cùng Lão Vương Cách Vách FULL

7.8/10
17058

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 50
Thập Niên 70 Phúc Bảo FULL

Thập Niên 70 Phúc Bảo FULL

7.8/10
15416

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 49
Thập Niên 70 Ra Khỏi Đại Tạp Viện FULL

Thập Niên 70 Ra Khỏi Đại Tạp Viện FULL

7.6/10
14656

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 49
Thập Niên 80 Tái Hôn FULL

Thập Niên 80 Tái Hôn FULL

7.8/10
22073

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 50
Kỳ Dao Lục

Kỳ Dao Lục

7/10
4007

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp, Huyền huyễn

Chương 34
Thần Ma Đạo Tôn

Thần Ma Đạo Tôn

7.4/10
2057

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Tiên Hiệp

Chương 7
Nam Chủ Luôn Là Đối Ta Mưu Đồ Gây Rối Xuyên Nhanh

Nam Chủ Luôn Là Đối Ta Mưu Đồ Gây Rối Xuyên Nhanh

8.3/10
16469

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Quan Trường, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 181
Nhóc Khóc Nhè Thật Thơm

Nhóc Khóc Nhè Thật Thơm

7.4/10
5200

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 26
Ông lớn khom lưng vì tôi

Ông lớn khom lưng vì tôi

8.5/10
7754

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 45
Nam Chính Luôn Đối Với Tôi Mưu Đồ Gây Rối

Nam Chính Luôn Đối Với Tôi Mưu Đồ Gây Rối

7.7/10
19701

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 178
Thập Niên 70 Mật Nha

Thập Niên 70 Mật Nha

7.1/10
21325

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 50
Cô Vợ Ngọt Ngào Ở Thập Niên 70

Cô Vợ Ngọt Ngào Ở Thập Niên 70

7.7/10
17230

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 282
Z Nhật Ký Sự Kiện FULL

Z Nhật Ký Sự Kiện FULL

7/10
9863

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 51
Câu Chuyện Giải Cứu Một Chàng Trai Sa Ngã FULL

Câu Chuyện Giải Cứu Một Chàng Trai Sa Ngã FULL

7.3/10
8041

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 13
Trở thành mẹ của năm vị lão đại

Trở thành mẹ của năm vị lão đại

8.5/10
73205

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 110
Linh Võ Đế Tôn Bản Dịch

Linh Võ Đế Tôn Bản Dịch

7/10
4188

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Dị Giới, Huyền huyễn

Chương 10
Diệp Diệp Có Kim Tiêu

Diệp Diệp Có Kim Tiêu

8/10
8769

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 35
Mệnh Hoàng Hậu

Mệnh Hoàng Hậu

8.7/10
28744

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 58
App Địa Ngục

App Địa Ngục

7.7/10
6840

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Khoa Huyễn, Huyền huyễn

Chương 17
Noblesse Chế Tạo Con Rối Thần

Noblesse Chế Tạo Con Rối Thần

9.2/10
40222

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Dị Giới, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Phương Tây, Huyền huyễn

Chương 242
Diện Thủ

Diện Thủ

7.5/10
100822

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Chương 109
Vũ Thần Thiên Hạ

Vũ Thần Thiên Hạ

7.5/10
7267

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 20
Chồng Tôi Ngoại Tình

Chồng Tôi Ngoại Tình

7.5/10
8037

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 6
Linh Vũ Thiên Hạ

Linh Vũ Thiên Hạ

7.5/10
16388848

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 4707
Sủng Hậu Tìm Chết Hàng Ngày

Sủng Hậu Tìm Chết Hàng Ngày

7.5/10
154890

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 184
Người Ẩn Hình

Người Ẩn Hình

7.5/10
70156

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 71
Mê Cung

Mê Cung

7.5/10
8795

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 33
Thiên Tài Ngục Phi

Thiên Tài Ngục Phi

7.5/10
24946

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Dị Giới, Xuyên Không

Chương 99
Ngự Mạt Thế

Ngự Mạt Thế

7.5/10
9032

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Mạt Thế, Huyền huyễn

Chương 32
Nhàn Vân Công Tử

Nhàn Vân Công Tử

7.5/10
9486

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 11
Hảo Một Ngài Quốc Cữu Gia

Hảo Một Ngài Quốc Cữu Gia

7.5/10
3918

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 12
Chỉ Là Hoàng Hậu

Chỉ Là Hoàng Hậu

7.5/10
11503

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 16
Kẻ Tình Nghi Số 1

Kẻ Tình Nghi Số 1

7.5/10
1914

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám

Chương 4
Anh, Đã Lâu Không Gặp!

Anh, Đã Lâu Không Gặp!

7.5/10
75681

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 62
Nhật Ký Vượt Tường Của Vợ Yêu

Nhật Ký Vượt Tường Của Vợ Yêu

7.5/10
27857

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 50
Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

7.5/10
278695

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình

Chương 89
Một Nhà Dưới Chân Núi

Một Nhà Dưới Chân Núi

7.5/10
97457

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Xuyên Không

Chương 74
Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử

Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử

7.5/10
109547

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Xuyên Không

Chương 95
Tu Chân Giả Tại Dị Thế

Tu Chân Giả Tại Dị Thế

7.5/10
1149669

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 1341
Chỉ Dụ Anh Cắn Câu

Chỉ Dụ Anh Cắn Câu

7.5/10
33686

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 112
Tình Chi Luyến

Tình Chi Luyến

7.5/10
5028

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Thập Niên 80 Mẹ Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Của Thiên Tài Phản Diện Trọng Sinh
7.1/10
3515

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thập Niên 70 Bạch Nguyệt Quang Của Đại Lão Hương Giang
7.3/10
1280

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Ta Thấy Mỹ Nhân Như Danh Tướng
7.3/10
3092

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Năm Ông Trùm Quỳ Xuống Trước Mặt Gọi Tôi Là Mẹ
7.9/10
3473

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Thập Niên 60 Tiến Vào Tứ Hợp Viện FULL
7.8/10
13487

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Thập Niên 80 Mỹ Nhân Như Mật FULL
7.5/10
17998

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thập Niên 80 Tái Giá Cùng Lão Vương Cách Vách FULL
7.8/10
17058

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thập Niên 70 Phúc Bảo FULL
7.8/10
15416

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thập Niên 70 Ra Khỏi Đại Tạp Viện FULL
7.6/10
14656

Thể loại: Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thập Niên 80 Tái Hôn FULL
7.8/10
22073

Thể loại: Truyện Ngược, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Kỳ Dao Lục
7/10
4007

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp, Huyền huyễn

Thần Ma Đạo Tôn
7.4/10
2057

Thể loại: Trọng Sinh, Tiên Hiệp

Nam Chủ Luôn Là Đối Ta Mưu Đồ Gây Rối Xuyên Nhanh
8.3/10
16469

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Quan Trường, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Nhóc Khóc Nhè Thật Thơm
7.4/10
5200

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Ông lớn khom lưng vì tôi
8.5/10
7754

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Nam Chính Luôn Đối Với Tôi Mưu Đồ Gây Rối
7.7/10
19701

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Khác

Thập Niên 70 Mật Nha
7.1/10
21325

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Cô Vợ Ngọt Ngào Ở Thập Niên 70
7.7/10
17230

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Z Nhật Ký Sự Kiện FULL
7/10
9863

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ

Câu Chuyện Giải Cứu Một Chàng Trai Sa Ngã FULL
7.3/10
8041

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Trở thành mẹ của năm vị lão đại
8.5/10
73205

Thể loại: Truyện Khác

Linh Võ Đế Tôn Bản Dịch
7/10
4188

Thể loại: Cổ Đại, Dị Giới, Huyền huyễn

Diệp Diệp Có Kim Tiêu
8/10
8769

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình

Mệnh Hoàng Hậu
8.7/10
28744

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

App Địa Ngục
7.7/10
6840

Thể loại: Linh Dị, Khoa Huyễn, Huyền huyễn

Noblesse Chế Tạo Con Rối Thần
9.2/10
40222

Thể loại: Trọng Sinh, Dị Giới, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Phương Tây, Huyền huyễn

Diện Thủ
7.5/10
100822

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Vũ Thần Thiên Hạ
7.5/10
7267

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chồng Tôi Ngoại Tình
7.5/10
8037

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Linh Vũ Thiên Hạ
7.5/10
16388848

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Sủng Hậu Tìm Chết Hàng Ngày
7.5/10
154890

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Người Ẩn Hình
7.5/10
70156

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Mê Cung
7.5/10
8795

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Thiên Tài Ngục Phi
7.5/10
24946

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Dị Giới, Xuyên Không

Ngự Mạt Thế
7.5/10
9032

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Mạt Thế, Huyền huyễn

Nhàn Vân Công Tử
7.5/10
9486

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình

Hảo Một Ngài Quốc Cữu Gia
7.5/10
3918

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chỉ Là Hoàng Hậu
7.5/10
11503

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Kẻ Tình Nghi Số 1
7.5/10
1914

Thể loại: Trinh Thám

Anh, Đã Lâu Không Gặp!
7.5/10
75681

Thể loại: Ngôn Tình

Nhật Ký Vượt Tường Của Vợ Yêu
7.5/10
27857

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn
7.5/10
278695

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình

Một Nhà Dưới Chân Núi
7.5/10
97457

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Xuyên Không

Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử
7.5/10
109547

Thể loại: Điền Văn, Xuyên Không

Tu Chân Giả Tại Dị Thế
7.5/10
1149669

Thể loại: Tiên Hiệp

Chỉ Dụ Anh Cắn Câu
7.5/10
33686

Thể loại: Ngôn Tình

Tình Chi Luyến
7.5/10
5028

Thể loại: Ngôn Tình