Tác Giả Vu Triết

Chốn Đào Nguyên

Chốn Đào Nguyên

7.5/10
2049

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Mạt Thế

Chương 34
Tam Phục FULL

Tam Phục FULL

7.7/10
17424

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 150
Cái Đuôi Thứ Chín

Cái Đuôi Thứ Chín

7.7/10
3157

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 22
Một Đồng Tiền Xu

Một Đồng Tiền Xu

7.4/10
13826

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 105
Pháo Đài

Pháo Đài

7.6/10
2371

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 10
Không Hòa Hợp FULL

Không Hòa Hợp FULL

7.5/10
28090

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 110
Ngông Cuồng Khinh Cuồng FULL

Ngông Cuồng Khinh Cuồng FULL

7.6/10
25941

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 123
Không Thể Không Yêu - Vu Triết

Không Thể Không Yêu - Vu Triết

7.2/10
13058

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 67
Kiêu Ngạo

Kiêu Ngạo

7.5/10
52262

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 104
Chết Đi Chết Lại (Tử Lai Tử Khứ)

Chết Đi Chết Lại (Tử Lai Tử Khứ)

7.5/10
20624

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 61
Tôi Đến Mượn Cái Bật Lửa

Tôi Đến Mượn Cái Bật Lửa

7.5/10
23709

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 63
Trúc Mộc Lang Mã

Trúc Mộc Lang Mã

7.5/10
42945

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 86
Cá Hề Hề Hề Nhỏ (Tiểu Sửu Sửu Sửu Ngư)

Cá Hề Hề Hề Nhỏ (Tiểu Sửu Sửu Sửu Ngư)

7.5/10
12885

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 46
Ngang Tàng (Tát Dã)

Ngang Tàng (Tát Dã)

7.5/10
211202

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 151
Phi Lai Hoành Khuyển

Phi Lai Hoành Khuyển

7.5/10
50898

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 97
Sự Quyến Rũ Của Sói

Sự Quyến Rũ Của Sói

7.5/10
38281

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 83
Thuốc Giải (Giải Dược)

Thuốc Giải (Giải Dược)

7.5/10
53190

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 102
Liệp Lang Đảo

Liệp Lang Đảo

7.5/10
18721

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Mạt Thế

Chương 57
Sói Đi Thành Đôi

Sói Đi Thành Đôi

7.5/10
137965

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 107
Này Anh Đẹp Trai, Tóc Giả Rớt Rồi Kìa!

Này Anh Đẹp Trai, Tóc Giả Rớt Rồi Kìa!

7.5/10
34709

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Chương 89
Vì Đâu Nặng Tình Như Thế

Vì Đâu Nặng Tình Như Thế

7.5/10
28655

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 75
Chốn Đào Nguyên
7.5/10
2049

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Mạt Thế

Tam Phục FULL
7.7/10
17424

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Cái Đuôi Thứ Chín
7.7/10
3157

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Một Đồng Tiền Xu
7.4/10
13826

Thể loại: Đam Mỹ

Pháo Đài
7.6/10
2371

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ

Không Hòa Hợp FULL
7.5/10
28090

Thể loại: Đam Mỹ

Ngông Cuồng Khinh Cuồng FULL
7.6/10
25941

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Không Thể Không Yêu - Vu Triết
7.2/10
13058

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Kiêu Ngạo
7.5/10
52262

Thể loại: Đam Mỹ

Chết Đi Chết Lại (Tử Lai Tử Khứ)
7.5/10
20624

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Tôi Đến Mượn Cái Bật Lửa
7.5/10
23709

Thể loại: Đam Mỹ

Trúc Mộc Lang Mã
7.5/10
42945

Thể loại: Đam Mỹ

Cá Hề Hề Hề Nhỏ (Tiểu Sửu Sửu Sửu Ngư)
7.5/10
12885

Thể loại: Đam Mỹ

Ngang Tàng (Tát Dã)
7.5/10
211202

Thể loại: Đam Mỹ

Phi Lai Hoành Khuyển
7.5/10
50898

Thể loại: Đam Mỹ

Sự Quyến Rũ Của Sói
7.5/10
38281

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Đam Mỹ

Thuốc Giải (Giải Dược)
7.5/10
53190

Thể loại: Đam Mỹ

Liệp Lang Đảo
7.5/10
18721

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Mạt Thế

Sói Đi Thành Đôi
7.5/10
137965

Thể loại: Đam Mỹ

Này Anh Đẹp Trai, Tóc Giả Rớt Rồi Kìa!
7.5/10
34709

Thể loại: Đô Thị

Vì Đâu Nặng Tình Như Thế
7.5/10
28655

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ