Tác Giả Y Đình Mạt Đồng

Hoạ Ái

Hoạ Ái

7.2/10
2835

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 13
Em Còn Nhớ Tôi Không FULL

Em Còn Nhớ Tôi Không FULL

7.8/10
54181

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 67
Không Thể Ký Hiệu

Không Thể Ký Hiệu

7.2/10
71344

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 102
Cửu Dĩ Hữu Tình

Cửu Dĩ Hữu Tình

7.8/10
37992

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 88
Sau Khi Hai Nam Thần Kết Hôn

Sau Khi Hai Nam Thần Kết Hôn

10.3/10
33951

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 105
Sống Lại Để Chuộc Lỗi

Sống Lại Để Chuộc Lỗi

7.5/10
160573

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 141
Quyết Chí Tiến Lên

Quyết Chí Tiến Lên

7.5/10
16824

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Võng Du

Chương 50
Sau Khi Học Bá Mất Trí Nhớ

Sau Khi Học Bá Mất Trí Nhớ

7.5/10
42575

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 52
Thâm Độ Chí Tình

Thâm Độ Chí Tình

7.5/10
56810

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 78
Sư Huynh Là Nam Thần

Sư Huynh Là Nam Thần

7.5/10
25141

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Võng Du

Chương 73
Trọng Sinh Chi Quy Linh

Trọng Sinh Chi Quy Linh

7.5/10
90409

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 91
Tuyệt Đối Khế Hợp

Tuyệt Đối Khế Hợp

7.5/10
46253

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Chương 65