Tác Giả Yên Đan amber

Ái Dục Tội Phạm Tình Yêu

Ái Dục Tội Phạm Tình Yêu

8.2/10
5401

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 62
Nhắm Mắt Chạm Môi Anh

Nhắm Mắt Chạm Môi Anh

8.2/10
3754

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 50
Phóng Viên Hạ Đừng Mơ Buông Tha

Phóng Viên Hạ Đừng Mơ Buông Tha

7.5/10
3370

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 87
Luyến Ái Từ Nơi Anh

Luyến Ái Từ Nơi Anh

8.3/10
12419

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 60
Hận Thù Trong Anh

Hận Thù Trong Anh

8/10
7041

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 62
Dẫn Dụ Sói Vào Hang

Dẫn Dụ Sói Vào Hang

7.6/10
22223

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 100
Giải Mã Trái Tim Em

Giải Mã Trái Tim Em

7.9/10
4585

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 97
Hắc Miêu Đại Nhân Tình Yêu Bất Chợt FULL

Hắc Miêu Đại Nhân Tình Yêu Bất Chợt FULL

7.2/10
5395

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 40
Dịu Dàng Trao Mỗi Em FULL

Dịu Dàng Trao Mỗi Em FULL

7.6/10
14632

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 96
Say Ai Ngoài Say Em

Say Ai Ngoài Say Em

7.1/10
5635

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Truyện Teen

Chương 95
Người Cũ Còn Thương Bí Ẩn Phía Sau Gương

Người Cũ Còn Thương Bí Ẩn Phía Sau Gương

7.2/10
7147

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 91
Phóng Viên Hạ! Đừng Mơ Buông Tha

Phóng Viên Hạ! Đừng Mơ Buông Tha

7.7/10
24096

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 87
Lam Yên Triền Miên Trói Buộc!

Lam Yên Triền Miên Trói Buộc!

7.8/10
7520

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 61
Dụ Hoặc Minh Tinh Mùi Hương Của Em

Dụ Hoặc Minh Tinh Mùi Hương Của Em

7.7/10
16579

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 65
Cưỡng Đoạt Ái Tình Nhan Tổng Xin Dừng Lại!

Cưỡng Đoạt Ái Tình Nhan Tổng Xin Dừng Lại!

7/10
29788

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 74
Cạm Bẫy Hoa Hồng Bước Vào Tim Anh FULL

Cạm Bẫy Hoa Hồng Bước Vào Tim Anh FULL

7.5/10
46380

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 51
Ngạn Tổng Cuồng Si Đoạt Tình Từ Phút Đầu

Ngạn Tổng Cuồng Si Đoạt Tình Từ Phút Đầu

7.7/10
11244

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 60
Đường Vòng Đến Bên Em FULL

Đường Vòng Đến Bên Em FULL

7.6/10
21846

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 106
Đã Thuộc Về Em Từ Bao Giờ FULL

Đã Thuộc Về Em Từ Bao Giờ FULL

7.9/10
36979

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 52
Du Lan Truyện

Du Lan Truyện

7.9/10
2105

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 5
Ái Dục Tội Phạm Tình Yêu
8.2/10
5401

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Nhắm Mắt Chạm Môi Anh
8.2/10
3754

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Phóng Viên Hạ Đừng Mơ Buông Tha
7.5/10
3370

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Luyến Ái Từ Nơi Anh
8.3/10
12419

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Hận Thù Trong Anh
8/10
7041

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Dẫn Dụ Sói Vào Hang
7.6/10
22223

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Giải Mã Trái Tim Em
7.9/10
4585

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hắc Miêu Đại Nhân Tình Yêu Bất Chợt FULL
7.2/10
5395

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Dịu Dàng Trao Mỗi Em FULL
7.6/10
14632

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Say Ai Ngoài Say Em
7.1/10
5635

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Truyện Teen

Người Cũ Còn Thương Bí Ẩn Phía Sau Gương
7.2/10
7147

Thể loại: Ngôn Tình

Phóng Viên Hạ! Đừng Mơ Buông Tha
7.7/10
24096

Thể loại: Ngôn Tình

Lam Yên Triền Miên Trói Buộc!
7.8/10
7520

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Dụ Hoặc Minh Tinh Mùi Hương Của Em
7.7/10
16579

Thể loại: Ngôn Tình

Cưỡng Đoạt Ái Tình Nhan Tổng Xin Dừng Lại!
7/10
29788

Thể loại: Ngôn Tình

Cạm Bẫy Hoa Hồng Bước Vào Tim Anh FULL
7.5/10
46380

Thể loại: Ngôn Tình

Ngạn Tổng Cuồng Si Đoạt Tình Từ Phút Đầu
7.7/10
11244

Thể loại: Ngôn Tình

Đường Vòng Đến Bên Em FULL
7.6/10
21846

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Đã Thuộc Về Em Từ Bao Giờ FULL
7.9/10
36979

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Du Lan Truyện
7.9/10
2105

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác