Tác Giả Cẩm Chanh

Hệ Thống Bắt Tôi Làm Cá Ướp Muối Trong Truyện Ngược

Hệ Thống Bắt Tôi Làm Cá Ướp Muối Trong Truyện Ngược

7.6/10
1031

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 32
Thiên Tai Tận Thế Cô Độn Đầy Vật Tư Sau Đó Giết Điên

Thiên Tai Tận Thế Cô Độn Đầy Vật Tư Sau Đó Giết Điên

7/10
1214

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Khoa Huyễn, Mạt Thế

Chương 40
Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên Dịch

Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên Dịch

7.9/10
1344

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp

Chương 100
Sau Khi Xuyên Thư Nữ Phụ Pháo Hôi Chăm Chỉ Diễn Kịch

Sau Khi Xuyên Thư Nữ Phụ Pháo Hôi Chăm Chỉ Diễn Kịch

7.4/10
1035

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 23
Phong Nguyệt Bất Lương Quan

Phong Nguyệt Bất Lương Quan

7.5/10
1071

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại

Chương 36
Sau Khi Gả Cho Vai Ác Tàn Tật Mỹ Nhân Làm Tinh Nổi Tiếng Toàn Mạng

Sau Khi Gả Cho Vai Ác Tàn Tật Mỹ Nhân Làm Tinh Nổi Tiếng Toàn Mạng

7.1/10
1025

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 5
Đại Lão Huyền Học Chỉ Muốn Làm Cá Mặn

Đại Lão Huyền Học Chỉ Muốn Làm Cá Mặn

7.8/10
1077

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 12
Công Tử Xin Huynh Chớ Tìm Đường Chết

Công Tử Xin Huynh Chớ Tìm Đường Chết

7.7/10
1140

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 50
Nữ Phụ Mạt Thế Bật Hack Đánh Cực Phẩm

Nữ Phụ Mạt Thế Bật Hack Đánh Cực Phẩm

7.7/10
1182

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Mạt Thế, Thám Hiểm, Đông Phương

Chương 50
Cẩm Nang Sinh Tồn Trong Tiểu Thuyết Be

Cẩm Nang Sinh Tồn Trong Tiểu Thuyết Be

7/10
1038

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Mạt Thế, Huyền huyễn

Chương 5
Cẩm Lý Muội Muội Ba Tuổi Rưỡi Ta Là Đại Lão Cưng Chiều Toàn Kinh Thành

Cẩm Lý Muội Muội Ba Tuổi Rưỡi Ta Là Đại Lão Cưng Chiều Toàn Kinh Thành

7/10
1024

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 3
Cả Nhà Nghe Tiếng Lòng Ta Phát Điên Còn Ta Chỉ Việc Ăn Sữa Mẹ

Cả Nhà Nghe Tiếng Lòng Ta Phát Điên Còn Ta Chỉ Việc Ăn Sữa Mẹ

7.1/10
1030

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không

Chương 4
Liên Minh Của Trúc Mã Pháo Hôi

Liên Minh Của Trúc Mã Pháo Hôi

8.1/10
1114

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 24
Bác Sĩ Nam Khoa Tổng Tài Anh Thật Lớn

Bác Sĩ Nam Khoa Tổng Tài Anh Thật Lớn

7.1/10
1662

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 50
Làm Ruộng Sau Khi Giải Nghệ Tôi Dựa Vào Livestream Làm Ruộng Bạo Hồng

Làm Ruộng Sau Khi Giải Nghệ Tôi Dựa Vào Livestream Làm Ruộng Bạo Hồng

7.8/10
1601

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 33
100 Cách Câu Dẫn Chú Yêu

100 Cách Câu Dẫn Chú Yêu

7.7/10
1398

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 50
Kingdom Of Heaven

Kingdom Of Heaven

8.1/10
1472

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 60
Văn Niên Đại Bán Ớt Cay

Văn Niên Đại Bán Ớt Cay

7/10
1316

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 33
Ngày Đính Hôn Ta Mặc Hỷ Phục Cưỡng Hôn Vương Gia

Ngày Đính Hôn Ta Mặc Hỷ Phục Cưỡng Hôn Vương Gia

8.1/10
1277

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Truyện Sủng

Chương 45
Ngày Đính Hôn Ta Mặc Hỷ Phục Cưỡng Hôn Vương Gia

Ngày Đính Hôn Ta Mặc Hỷ Phục Cưỡng Hôn Vương Gia

7.2/10
1138

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Truyện Sủng

Chương 10
Khi người đến

Khi người đến

8.5/10
1356

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Chương 29
Thập Niên 80 Quân Tẩu Bận Trồng Rau Trên Cao Nguyên Tuyết

Thập Niên 80 Quân Tẩu Bận Trồng Rau Trên Cao Nguyên Tuyết

7.9/10
1248

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 5
Chỉ Muốn Ôm Nữ Chính Vào Ngực

Chỉ Muốn Ôm Nữ Chính Vào Ngực

7.3/10
1262

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Nữ Phụ, Xuyên Không, Bách Hợp, Truyện Sủng

Chương 15
Chiến Thần Lâm Vũ

Chiến Thần Lâm Vũ

7.6/10
1243

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 20
Là Bé Cưng Của Người

Là Bé Cưng Của Người

8.4/10
2156

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Bách Hợp

Chương 66
Sau Khi Từ Bỏ Trọng Trách Cứu Vớt Phản Diện

Sau Khi Từ Bỏ Trọng Trách Cứu Vớt Phản Diện

7.6/10
1085

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Nữ Phụ, Bách Hợp

Chương 3
Sổ Tay Nghịch Tập Của Nữ Phụ

Sổ Tay Nghịch Tập Của Nữ Phụ

7.2/10
1260

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Nữ Phụ, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Mạt Thế, Phương Tây, Võng Du, Huyền huyễn

Chương 10
Cam Xả Và Chuyện Tình Đường Đen

Cam Xả Và Chuyện Tình Đường Đen

8.3/10
1741

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 40
Dưới Đống Hoang Tàn

Dưới Đống Hoang Tàn

8.2/10
2111

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 10
Ai Chạm Vào Sứ Trước

Ai Chạm Vào Sứ Trước

8.5/10
1186

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 56
Ai Chạm Vào Sứ Trước

Ai Chạm Vào Sứ Trước

7.9/10
2955

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 57
Xuyên Thành Nữ Phụ Xinh Đẹp Bị Khinh Thường Trong Niên Đại Văn

Xuyên Thành Nữ Phụ Xinh Đẹp Bị Khinh Thường Trong Niên Đại Văn

7.7/10
4139

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 50
Xuyên Không Trở Thành Người Mạnh Nhất

Xuyên Không Trở Thành Người Mạnh Nhất

7.1/10
9155

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Teen, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Chương 231
Diêm Vương Xuống Núi

Diêm Vương Xuống Núi

7.3/10
2194

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Truyện Teen, Tiên Hiệp

Chương 51
Thập Niên 70 Tiểu Pháo Hôi Mang Không Gian Mạnh Mẽ Trọng Sinh

Thập Niên 70 Tiểu Pháo Hôi Mang Không Gian Mạnh Mẽ Trọng Sinh

7.2/10
1000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 0
Người Gác Cổng Vạn Giới

Người Gác Cổng Vạn Giới

7.2/10
1139

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Khoa Huyễn

Chương 6
Phong Nguyệt Bất Tương Quan

Phong Nguyệt Bất Tương Quan

7.6/10
1875

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 37
Nam Thần Hắc Nguyệt Quang Lại Đang Theo Đuổi Tôi

Nam Thần Hắc Nguyệt Quang Lại Đang Theo Đuổi Tôi

7.3/10
1041

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 5
Nam Thần Hắc Nguyệt Quang Lại Đang Theo Đuổi Tôi

Nam Thần Hắc Nguyệt Quang Lại Đang Theo Đuổi Tôi

8.4/10
1129

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 5
Tn70 Tiểu Pháo Hôi Mang Theo Không Gian Phất Lên

Tn70 Tiểu Pháo Hôi Mang Theo Không Gian Phất Lên

7.3/10
1645

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 32
Vò Đã Mẻ Lại Sứt

Vò Đã Mẻ Lại Sứt

7.3/10
3521

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Đô Thị, Bách Hợp

Chương 30
Kỹ Năng Đặc Biệt Để Có Bạn Trai

Kỹ Năng Đặc Biệt Để Có Bạn Trai

8/10
1189

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 3
Kết Hạ Kết Tình

Kết Hạ Kết Tình

7.9/10
1592

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 28
Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi

Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi

8.4/10
42489

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen

Chương 1014
Đích Nữ Trọng Sinh Độc Hậu Không Dễ Theo Đuổi

Đích Nữ Trọng Sinh Độc Hậu Không Dễ Theo Đuổi

7.4/10
2907

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 50
Thập Niên 70 Quả Phụ Kén Chồng

Thập Niên 70 Quả Phụ Kén Chồng

7.3/10
1177

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 5
Đăng Xuất Trái Đất Vào Máy Chủ Tu Tiên

Đăng Xuất Trái Đất Vào Máy Chủ Tu Tiên

7.2/10
1360

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 12
Vạn Giới Người Thủ Vệ Dịch

Vạn Giới Người Thủ Vệ Dịch

7.8/10
1278

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Khoa Huyễn, Huyền huyễn

Chương 6
Nhật Ký Đầu Bếp Nữ Xuyên Về Cổ Đại Làm Giàu

Nhật Ký Đầu Bếp Nữ Xuyên Về Cổ Đại Làm Giàu

7.3/10
4258

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 50
Vạn Giới Thủ Môn Nhân Dịch

Vạn Giới Thủ Môn Nhân Dịch

7.4/10
1732

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Khoa Huyễn, Huyền huyễn

Chương 50
Thỏ Yêu Dạy Bạn Cách Kiếm Chồng

Thỏ Yêu Dạy Bạn Cách Kiếm Chồng

7.8/10
1375

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 7
Thập Niên 70 Pháo Hôi Tiểu Góa Phụ

Thập Niên 70 Pháo Hôi Tiểu Góa Phụ

7.7/10
1185

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 2
Thần Thám Tinh Nghịch 2

Thần Thám Tinh Nghịch 2

7.3/10
1257

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Truyện Sắc, Đô Thị, Truyện Sủng

Chương 5
Đệ Đệ Của Ta Tráo Đổi Linh Hồn Với Thái Tử

Đệ Đệ Của Ta Tráo Đổi Linh Hồn Với Thái Tử

7.3/10
5421

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 114
Công Chúa Phản Công

Công Chúa Phản Công

8.4/10
1838

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 12
Kiếp Sau Chúng Ta Vẫn Là Của Nhau

Kiếp Sau Chúng Ta Vẫn Là Của Nhau

7.8/10
2821

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 68
Mây Trời Ngập Nắng

Mây Trời Ngập Nắng

8.4/10
1499

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Đam Mỹ

Chương 12
Mang Theo Nông Trường Ở Tinh Tế Trọng Sinh Đến Niên Đại Văn

Mang Theo Nông Trường Ở Tinh Tế Trọng Sinh Đến Niên Đại Văn

7.6/10
1271

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Chương 6
Nhập Thanh Vân

Nhập Thanh Vân

8.2/10
1360

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 5
Cô Vợ Nuôi Từ Bé

Cô Vợ Nuôi Từ Bé

7.6/10
2155

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 40
Cậu Nhóc Đáng Yêu Của Trùm Trường Siêu Bám Người

Cậu Nhóc Đáng Yêu Của Trùm Trường Siêu Bám Người

7.1/10
1064

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 15
Cậu Nhóc Đáng Yêu Của Trùm Trường Siêu Bám Người

Cậu Nhóc Đáng Yêu Của Trùm Trường Siêu Bám Người

8.2/10
1064

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 16
Cậu Nhóc Đáng Yêu Của Trùm Trường Siêu Bám Người

Cậu Nhóc Đáng Yêu Của Trùm Trường Siêu Bám Người

8.4/10
1311

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 16
Cậu Nhóc Đáng Yêu Của Trùm Trường Siêu Bám Người

Cậu Nhóc Đáng Yêu Của Trùm Trường Siêu Bám Người

7.6/10
1028

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 13
Cậu Nhóc Đáng Yêu Của Trùm Trường Siêu Bám Người

Cậu Nhóc Đáng Yêu Của Trùm Trường Siêu Bám Người

8.1/10
1152

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 13
Cậu Nhóc Đáng Yêu Của Trùm Trường Siêu Bám Người

Cậu Nhóc Đáng Yêu Của Trùm Trường Siêu Bám Người

7.4/10
1153

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 21
Cậu Nhóc Đáng Yêu Của Trùm Trường Siêu Bám Người

Cậu Nhóc Đáng Yêu Của Trùm Trường Siêu Bám Người

7.8/10
1084

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 13
Cậu Nhóc Đáng Yêu Của Trùm Trường Siêu Bám Người

Cậu Nhóc Đáng Yêu Của Trùm Trường Siêu Bám Người

8/10
1071

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 13
Cậu Nhóc Đáng Yêu Của Trùm Trường Siêu Bám Người

Cậu Nhóc Đáng Yêu Của Trùm Trường Siêu Bám Người

7.2/10
1360

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 17
Cậu Nhóc Đáng Yêu Của Trùm Trường Siêu Bám Người

Cậu Nhóc Đáng Yêu Của Trùm Trường Siêu Bám Người

8.3/10
1081

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 16
Cậu Nhóc Đáng Yêu Của Trùm Trường Siêu Bám Người

Cậu Nhóc Đáng Yêu Của Trùm Trường Siêu Bám Người

8.2/10
1178

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 13
Đệ Đệ Của Ta Tráo Đổi Linh Hồn Với Thái Tử FULL

Đệ Đệ Của Ta Tráo Đổi Linh Hồn Với Thái Tử FULL

7.5/10
2693

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 61
Nữ Thần Y

Nữ Thần Y

7.6/10
2061

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 50
Xuyên Sách Khi Nữ Phụ Hắc Hoá

Xuyên Sách Khi Nữ Phụ Hắc Hoá

7.4/10
1249

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 6
Mười Năm Làm Thiếp

Mười Năm Làm Thiếp

7.2/10
4254

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đoản Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 11
Trọng Sinh Vả Mặt Sói Mắt Trắng

Trọng Sinh Vả Mặt Sói Mắt Trắng

7.6/10
1005

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 0
zhihu Giam Cầm

zhihu Giam Cầm

8.2/10
1698

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 11
Xé Mặt Trà Xanh

Xé Mặt Trà Xanh

8.2/10
1238

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 6
Tôi Biết Con Đường Dài Không Có Kết Quả

Tôi Biết Con Đường Dài Không Có Kết Quả

7.2/10
1143

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 2
Du Băt Khoi Lưa

Du Băt Khoi Lưa

7.4/10
1198

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 6
Tôi Là Thánh Nữ Giả Nhưng Các Thần Lại Ám Ảnh Tôi

Tôi Là Thánh Nữ Giả Nhưng Các Thần Lại Ám Ảnh Tôi

8/10
1089

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Việt Nam, Huyền huyễn

Chương 4
Crush Của Cậu Ấy Thích Màu Hồng

Crush Của Cậu Ấy Thích Màu Hồng

7.4/10
1133

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 4
Tôi Là Một Nữ Quỷ

Tôi Là Một Nữ Quỷ

7.7/10
1223

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 8
Khoái Ý Trọng Lai

Khoái Ý Trọng Lai

7.5/10
1175

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Bách Hợp

Chương 5
Huyền Thanh

Huyền Thanh

7.2/10
1262

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Việt Nam, Huyền huyễn

Chương 5
Hạnh Phúc Của Em - Tran Thi Thanh Thao

Hạnh Phúc Của Em - Tran Thi Thanh Thao

8/10
3919

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 182
Sổ Tay Cưng Chiều Bệ Hạ Nhỏ

Sổ Tay Cưng Chiều Bệ Hạ Nhỏ

7.9/10
2010

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 18
Khi Vai Ác Xuyên Thành Nữ Chủ Ngược Văn

Khi Vai Ác Xuyên Thành Nữ Chủ Ngược Văn

8.5/10
1204

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 5
Ai Nói Wibu Không Thể Kết Hôn

Ai Nói Wibu Không Thể Kết Hôn

7.7/10
2721

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 48
Hàng Vật

Hàng Vật

7.1/10
3394

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 90
Nàng Dâu Xung Hỉ Của Tướng Quân FULL

Nàng Dâu Xung Hỉ Của Tướng Quân FULL

7.3/10
4502

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 9
Nhập Ma

Nhập Ma

7.1/10
2529

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 104
Sinh Hoạt Nghỉ Hưu Ở Giới Giải Trí

Sinh Hoạt Nghỉ Hưu Ở Giới Giải Trí

7.3/10
3042

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 50
Đấu Phá Chi Dịch Bảo Hệ Thống FULL

Đấu Phá Chi Dịch Bảo Hệ Thống FULL

7/10
6441

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Huyền huyễn

Chương 60
Mật Ngọt Độc Địa

Mật Ngọt Độc Địa

7.7/10
30670

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 72
Núi Sông Bao La Nhật Nguyệt Tinh Hà FULL

Núi Sông Bao La Nhật Nguyệt Tinh Hà FULL

7.2/10
2204

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 10
Nhà Ta Nương Tử Chỉ Nghĩ Làm Ruộng

Nhà Ta Nương Tử Chỉ Nghĩ Làm Ruộng

7/10
1022

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Mạt Thế

Chương 0
Làm Ruộng Trong Núi Hán Mạt Thế Kiều Kiều Ba Tuổi Rưỡi

Làm Ruộng Trong Núi Hán Mạt Thế Kiều Kiều Ba Tuổi Rưỡi

7.3/10
1018

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Quan Trường, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 0
Trước Nhà Quả Phụ Lắm Đào Hoa

Trước Nhà Quả Phụ Lắm Đào Hoa

7.1/10
2746

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 77
Phu Nhân Phong Thiếu Gia

Phu Nhân Phong Thiếu Gia

7.7/10
1763

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 19
Hệ Thống Bắt Tôi Làm Cá Ướp Muối Trong Truyện Ngược
7.6/10
1031

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Thiên Tai Tận Thế Cô Độn Đầy Vật Tư Sau Đó Giết Điên
7/10
1214

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Khoa Huyễn, Mạt Thế

Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên Dịch
7.9/10
1344

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp

Sau Khi Xuyên Thư Nữ Phụ Pháo Hôi Chăm Chỉ Diễn Kịch
7.4/10
1035

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Phong Nguyệt Bất Lương Quan
7.5/10
1071

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại

Sau Khi Gả Cho Vai Ác Tàn Tật Mỹ Nhân Làm Tinh Nổi Tiếng Toàn Mạng
7.1/10
1025

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Đại Lão Huyền Học Chỉ Muốn Làm Cá Mặn
7.8/10
1077

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền huyễn

Công Tử Xin Huynh Chớ Tìm Đường Chết
7.7/10
1140

Thể loại: Cổ Đại, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Huyền huyễn

Nữ Phụ Mạt Thế Bật Hack Đánh Cực Phẩm
7.7/10
1182

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Mạt Thế, Thám Hiểm, Đông Phương

Cẩm Nang Sinh Tồn Trong Tiểu Thuyết Be
7/10
1038

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Mạt Thế, Huyền huyễn

Cẩm Lý Muội Muội Ba Tuổi Rưỡi Ta Là Đại Lão Cưng Chiều Toàn Kinh Thành
7/10
1024

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Cả Nhà Nghe Tiếng Lòng Ta Phát Điên Còn Ta Chỉ Việc Ăn Sữa Mẹ
7.1/10
1030

Thể loại: Xuyên Không

Liên Minh Của Trúc Mã Pháo Hôi
8.1/10
1114

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Bác Sĩ Nam Khoa Tổng Tài Anh Thật Lớn
7.1/10
1662

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Làm Ruộng Sau Khi Giải Nghệ Tôi Dựa Vào Livestream Làm Ruộng Bạo Hồng
7.8/10
1601

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

100 Cách Câu Dẫn Chú Yêu
7.7/10
1398

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Kingdom Of Heaven
8.1/10
1472

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Văn Niên Đại Bán Ớt Cay
7/10
1316

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Ngày Đính Hôn Ta Mặc Hỷ Phục Cưỡng Hôn Vương Gia
8.1/10
1277

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Truyện Sủng

Ngày Đính Hôn Ta Mặc Hỷ Phục Cưỡng Hôn Vương Gia
7.2/10
1138

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Truyện Sủng

Khi người đến
8.5/10
1356

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Thập Niên 80 Quân Tẩu Bận Trồng Rau Trên Cao Nguyên Tuyết
7.9/10
1248

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chỉ Muốn Ôm Nữ Chính Vào Ngực
7.3/10
1262

Thể loại: Đô Thị, Nữ Phụ, Xuyên Không, Bách Hợp, Truyện Sủng

Chiến Thần Lâm Vũ
7.6/10
1243

Thể loại: Đô Thị, Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Là Bé Cưng Của Người
8.4/10
2156

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Bách Hợp

Sau Khi Từ Bỏ Trọng Trách Cứu Vớt Phản Diện
7.6/10
1085

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Nữ Phụ, Bách Hợp

Sổ Tay Nghịch Tập Của Nữ Phụ
7.2/10
1260

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Nữ Phụ, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Mạt Thế, Phương Tây, Võng Du, Huyền huyễn

Cam Xả Và Chuyện Tình Đường Đen
8.3/10
1741

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Dưới Đống Hoang Tàn
8.2/10
2111

Thể loại: Truyện Ngược, Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Ai Chạm Vào Sứ Trước
8.5/10
1186

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Ai Chạm Vào Sứ Trước
7.9/10
2955

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Xuyên Thành Nữ Phụ Xinh Đẹp Bị Khinh Thường Trong Niên Đại Văn
7.7/10
4139

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Xuyên Không Trở Thành Người Mạnh Nhất
7.1/10
9155

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Teen, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Diêm Vương Xuống Núi
7.3/10
2194

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Truyện Teen, Tiên Hiệp

Thập Niên 70 Tiểu Pháo Hôi Mang Không Gian Mạnh Mẽ Trọng Sinh
7.2/10
1000

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Người Gác Cổng Vạn Giới
7.2/10
1139

Thể loại: Khoa Huyễn

Phong Nguyệt Bất Tương Quan
7.6/10
1875

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình

Nam Thần Hắc Nguyệt Quang Lại Đang Theo Đuổi Tôi
7.3/10
1041

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Nam Thần Hắc Nguyệt Quang Lại Đang Theo Đuổi Tôi
8.4/10
1129

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Tn70 Tiểu Pháo Hôi Mang Theo Không Gian Phất Lên
7.3/10
1645

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Vò Đã Mẻ Lại Sứt
7.3/10
3521

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Đô Thị, Bách Hợp

Kỹ Năng Đặc Biệt Để Có Bạn Trai
8/10
1189

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Kết Hạ Kết Tình
7.9/10
1592

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
8.4/10
42489

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen

Đích Nữ Trọng Sinh Độc Hậu Không Dễ Theo Đuổi
7.4/10
2907

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Thập Niên 70 Quả Phụ Kén Chồng
7.3/10
1177

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Đăng Xuất Trái Đất Vào Máy Chủ Tu Tiên
7.2/10
1360

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Vạn Giới Người Thủ Vệ Dịch
7.8/10
1278

Thể loại: Dị Giới, Khoa Huyễn, Huyền huyễn

Nhật Ký Đầu Bếp Nữ Xuyên Về Cổ Đại Làm Giàu
7.3/10
4258

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Vạn Giới Thủ Môn Nhân Dịch
7.4/10
1732

Thể loại: Đô Thị, Khoa Huyễn, Huyền huyễn

Thỏ Yêu Dạy Bạn Cách Kiếm Chồng
7.8/10
1375

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Thập Niên 70 Pháo Hôi Tiểu Góa Phụ
7.7/10
1185

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Thần Thám Tinh Nghịch 2
7.3/10
1257

Thể loại: Trinh Thám, Truyện Sắc, Đô Thị, Truyện Sủng

Đệ Đệ Của Ta Tráo Đổi Linh Hồn Với Thái Tử
7.3/10
5421

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Công Chúa Phản Công
8.4/10
1838

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Kiếp Sau Chúng Ta Vẫn Là Của Nhau
7.8/10
2821

Thể loại: Trọng Sinh, Truyện Teen, Ngôn Tình

Mây Trời Ngập Nắng
8.4/10
1499

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Đam Mỹ

Mang Theo Nông Trường Ở Tinh Tế Trọng Sinh Đến Niên Đại Văn
7.6/10
1271

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Nhập Thanh Vân
8.2/10
1360

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Cô Vợ Nuôi Từ Bé
7.6/10
2155

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Cậu Nhóc Đáng Yêu Của Trùm Trường Siêu Bám Người
7.1/10
1064

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Cậu Nhóc Đáng Yêu Của Trùm Trường Siêu Bám Người
8.2/10
1064

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Cậu Nhóc Đáng Yêu Của Trùm Trường Siêu Bám Người
8.4/10
1311

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Cậu Nhóc Đáng Yêu Của Trùm Trường Siêu Bám Người
7.6/10
1028

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Cậu Nhóc Đáng Yêu Của Trùm Trường Siêu Bám Người
8.1/10
1152

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Cậu Nhóc Đáng Yêu Của Trùm Trường Siêu Bám Người
7.4/10
1153

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Cậu Nhóc Đáng Yêu Của Trùm Trường Siêu Bám Người
7.8/10
1084

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Cậu Nhóc Đáng Yêu Của Trùm Trường Siêu Bám Người
8/10
1071

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Cậu Nhóc Đáng Yêu Của Trùm Trường Siêu Bám Người
7.2/10
1360

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Cậu Nhóc Đáng Yêu Của Trùm Trường Siêu Bám Người
8.3/10
1081

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Cậu Nhóc Đáng Yêu Của Trùm Trường Siêu Bám Người
8.2/10
1178

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Đệ Đệ Của Ta Tráo Đổi Linh Hồn Với Thái Tử FULL
7.5/10
2693

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Nữ Thần Y
7.6/10
2061

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Xuyên Sách Khi Nữ Phụ Hắc Hoá
7.4/10
1249

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không

Mười Năm Làm Thiếp
7.2/10
4254

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đoản Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Trọng Sinh Vả Mặt Sói Mắt Trắng
7.6/10
1005

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Trọng Sinh

zhihu Giam Cầm
8.2/10
1698

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Xé Mặt Trà Xanh
8.2/10
1238

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Tôi Biết Con Đường Dài Không Có Kết Quả
7.2/10
1143

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Du Băt Khoi Lưa
7.4/10
1198

Thể loại: Linh Dị, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Tôi Là Thánh Nữ Giả Nhưng Các Thần Lại Ám Ảnh Tôi
8/10
1089

Thể loại: Đam Mỹ, Việt Nam, Huyền huyễn

Crush Của Cậu Ấy Thích Màu Hồng
7.4/10
1133

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị, Ngôn Tình

Tôi Là Một Nữ Quỷ
7.7/10
1223

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Khoái Ý Trọng Lai
7.5/10
1175

Thể loại: Truyện Ngược, Bách Hợp

Huyền Thanh
7.2/10
1262

Thể loại: Đam Mỹ, Việt Nam, Huyền huyễn

Hạnh Phúc Của Em - Tran Thi Thanh Thao
8/10
3919

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Sổ Tay Cưng Chiều Bệ Hạ Nhỏ
7.9/10
2010

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Khi Vai Ác Xuyên Thành Nữ Chủ Ngược Văn
8.5/10
1204

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Ai Nói Wibu Không Thể Kết Hôn
7.7/10
2721

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Hàng Vật
7.1/10
3394

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Nàng Dâu Xung Hỉ Của Tướng Quân FULL
7.3/10
4502

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Nhập Ma
7.1/10
2529

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Sinh Hoạt Nghỉ Hưu Ở Giới Giải Trí
7.3/10
3042

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Đấu Phá Chi Dịch Bảo Hệ Thống FULL
7/10
6441

Thể loại: Dị Giới, Huyền huyễn

Mật Ngọt Độc Địa
7.7/10
30670

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Núi Sông Bao La Nhật Nguyệt Tinh Hà FULL
7.2/10
2204

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Nhà Ta Nương Tử Chỉ Nghĩ Làm Ruộng
7/10
1022

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Mạt Thế

Làm Ruộng Trong Núi Hán Mạt Thế Kiều Kiều Ba Tuổi Rưỡi
7.3/10
1018

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Quan Trường, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Trước Nhà Quả Phụ Lắm Đào Hoa
7.1/10
2746

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Phu Nhân Phong Thiếu Gia
7.7/10
1763

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Teen, Ngôn Tình