Tác Giả Hạ Đa Bố Lí Ngang

Niềm vui của chim hoàng yến

Niềm vui của chim hoàng yến

8.5/10
1117

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 31
Niên Đại 70 Nhật Ký Theo Chồng Nhập Ngũ

Niên Đại 70 Nhật Ký Theo Chồng Nhập Ngũ

7.9/10
1028

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chương 5
Hoan dục

Hoan dục

8.5/10
1673

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 42
Kinh Khủng Tu Tiên Lộ Dịch

Kinh Khủng Tu Tiên Lộ Dịch

7.4/10
1614

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 50
Tiên Hiệp Ngôn Xuất Pháp Tùy Ta Bị Nhận Thành Thiên Đạo Chi Tử

Tiên Hiệp Ngôn Xuất Pháp Tùy Ta Bị Nhận Thành Thiên Đạo Chi Tử

7.9/10
1418

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 22
Tiên Hiệp Ngôn Xuất Pháp Tùy Ta Bị Nhận Thành Thiên Đạo Chi Tử

Tiên Hiệp Ngôn Xuất Pháp Tùy Ta Bị Nhận Thành Thiên Đạo Chi Tử

7.7/10
1127

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 22
Hướng Dẫn Câu Cá Mặn

Hướng Dẫn Câu Cá Mặn

7.1/10
1485

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Võng Du

Chương 10
Hoan Dục H

Hoan Dục H

7/10
1766

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 5
Hôm Nay Boss Lại Tăng Ca Rồi! FULL

Hôm Nay Boss Lại Tăng Ca Rồi! FULL

7.7/10
17515

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 53
Ta Có Một Gian Cửa Hàng Hán Phục

Ta Có Một Gian Cửa Hàng Hán Phục

7.3/10
1479

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 7
Thập Niên 60 Cường Thủ Kiếm Tiền

Thập Niên 60 Cường Thủ Kiếm Tiền

7.5/10
1454

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Mạt Thế

Chương 5
Nhóm Tổ Tiên Cầm Dao Bắt Tôi Phải Nấu Ăn

Nhóm Tổ Tiên Cầm Dao Bắt Tôi Phải Nấu Ăn

7.3/10
1532

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 5
Nữ Phụ Chỉ Cần Ăn Thịt

Nữ Phụ Chỉ Cần Ăn Thịt

7.5/10
7338

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 15
Trò Chơi Khuy Quang Vô Hạn Lưu FULL

Trò Chơi Khuy Quang Vô Hạn Lưu FULL

7.9/10
6599

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 94
Thập Niên 70 Sau Khi Chồng Tôi Xuống Nông Thôn

Thập Niên 70 Sau Khi Chồng Tôi Xuống Nông Thôn

7.2/10
18039

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 50
Mặc Sức Cưng Chiều

Mặc Sức Cưng Chiều

7.3/10
4191

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 36
Không Kịp Chờ Đến Lúc Bình Minh

Không Kịp Chờ Đến Lúc Bình Minh

7.4/10
2476

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 15
Đôi Vợ Chồng Lười Thập Niên 70

Đôi Vợ Chồng Lười Thập Niên 70

7/10
2388

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 8
Khoảng Trời Phương Nam

Khoảng Trời Phương Nam

7.4/10
6971

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 109
Tiểu Nương Tử Của Triệu Công Công FULL

Tiểu Nương Tử Của Triệu Công Công FULL

7.1/10
5823

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 12
Thập Niên 70 Vợ Chồng Lười

Thập Niên 70 Vợ Chồng Lười

7.4/10
10388

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn

Chương 50
Thị Vệ

Thị Vệ

7.1/10
1750

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 4
Thập Niên 60 Xuyên Thành Chị Cả Nuôi Dạy Đàn Em Bản Dịch

Thập Niên 60 Xuyên Thành Chị Cả Nuôi Dạy Đàn Em Bản Dịch

7.8/10
26000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 50
Nói Tình Nói Án

Nói Tình Nói Án

7.4/10
2918

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Bách Hợp

Chương 17
Ngày Thứ Bảy Mươi

Ngày Thứ Bảy Mươi

7.3/10
3043

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 25
Sủng Thần Của Quân Vương FULL

Sủng Thần Của Quân Vương FULL

7.9/10
17457

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 59
Tôi Có Thuật Đọc Tâm

Tôi Có Thuật Đọc Tâm

7.5/10
3102

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ

Chương 14
Thần Núi Phải Lòng Người FULL

Thần Núi Phải Lòng Người FULL

7.9/10
4991

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 16
Tinh Tế Chi Phế Vật

Tinh Tế Chi Phế Vật

7.6/10
2746

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Cổ Đại, Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Chương 6
Cháu Đích Tôn FULL

Cháu Đích Tôn FULL

7.9/10
44766

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 117
Ai Đem Tôi Sủng Thành Bộ Dáng Này

Ai Đem Tôi Sủng Thành Bộ Dáng Này

7/10
6836

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Mạt Thế

Chương 25
Nam Độc Giả Xuyên Nhầm Sinh Tử Văn Tổn Thương Không Dứt

Nam Độc Giả Xuyên Nhầm Sinh Tử Văn Tổn Thương Không Dứt

8.1/10
9326

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chương 49
Trùng Sinh Chi Hôn Quân

Trùng Sinh Chi Hôn Quân

8.1/10
18833

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 87
Cháu Đích Tôn (Đích Trưởng Tôn)

Cháu Đích Tôn (Đích Trưởng Tôn)

9.3/10
21941

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 122
Thiên Sư Không Làm Huyền Học

Thiên Sư Không Làm Huyền Học

9/10
19351

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 46
Trò Chơi Tu Tiên Kỳ Dị

Trò Chơi Tu Tiên Kỳ Dị

8.5/10
1785

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Linh Dị, Võng Du

Chương 2
Thế Tử Hàn Tư Ân

Thế Tử Hàn Tư Ân

9.2/10
151766

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 160
Độ Ngọt Là Không

Độ Ngọt Là Không

7.5/10
11138

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 18
Quan Hà

Quan Hà

6.3/10
13875

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 21
Hỗn Đản! Cậu Không Được Đụng Vào Tôi!

Hỗn Đản! Cậu Không Được Đụng Vào Tôi!

7.5/10
11448

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Chương 47
Trọng Sinh Chi Bạo Quân

Trọng Sinh Chi Bạo Quân

8.7/10
84653

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 83
Sa Chi Hoa

Sa Chi Hoa

7.5/10
7678

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 31
[Inuyasha Đồng Nhân] Khuynh Ảnh

[Inuyasha Đồng Nhân] Khuynh Ảnh

7.5/10
10805

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 43
Vô Thu Lãnh Nguyệt

Vô Thu Lãnh Nguyệt

7.5/10
3966

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Chương 10
Trùng Sinh Chi Cưu Triền

Trùng Sinh Chi Cưu Triền

8.5/10
53138

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 68
Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Một Đường Đau, Một Đường Yêu

7.5/10
25431

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 59
Niềm vui của chim hoàng yến
8.5/10
1117

Thể loại: Truyện Khác

Niên Đại 70 Nhật Ký Theo Chồng Nhập Ngũ
7.9/10
1028

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Hoan dục
8.5/10
1673

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Kinh Khủng Tu Tiên Lộ Dịch
7.4/10
1614

Thể loại: Linh Dị, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Tiên Hiệp Ngôn Xuất Pháp Tùy Ta Bị Nhận Thành Thiên Đạo Chi Tử
7.9/10
1418

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Tiên Hiệp Ngôn Xuất Pháp Tùy Ta Bị Nhận Thành Thiên Đạo Chi Tử
7.7/10
1127

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Hướng Dẫn Câu Cá Mặn
7.1/10
1485

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Võng Du

Hoan Dục H
7/10
1766

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Hôm Nay Boss Lại Tăng Ca Rồi! FULL
7.7/10
17515

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Ta Có Một Gian Cửa Hàng Hán Phục
7.3/10
1479

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Thập Niên 60 Cường Thủ Kiếm Tiền
7.5/10
1454

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Mạt Thế

Nhóm Tổ Tiên Cầm Dao Bắt Tôi Phải Nấu Ăn
7.3/10
1532

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Nữ Phụ Chỉ Cần Ăn Thịt
7.5/10
7338

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Trò Chơi Khuy Quang Vô Hạn Lưu FULL
7.9/10
6599

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Thập Niên 70 Sau Khi Chồng Tôi Xuống Nông Thôn
7.2/10
18039

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Mặc Sức Cưng Chiều
7.3/10
4191

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Không Kịp Chờ Đến Lúc Bình Minh
7.4/10
2476

Thể loại: Ngôn Tình

Đôi Vợ Chồng Lười Thập Niên 70
7/10
2388

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Xuyên Không, Huyền huyễn

Khoảng Trời Phương Nam
7.4/10
6971

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Tiểu Nương Tử Của Triệu Công Công FULL
7.1/10
5823

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Thập Niên 70 Vợ Chồng Lười
7.4/10
10388

Thể loại: Điền Văn

Thị Vệ
7.1/10
1750

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ

Thập Niên 60 Xuyên Thành Chị Cả Nuôi Dạy Đàn Em Bản Dịch
7.8/10
26000

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Nói Tình Nói Án
7.4/10
2918

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Bách Hợp

Ngày Thứ Bảy Mươi
7.3/10
3043

Thể loại: Đam Mỹ

Sủng Thần Của Quân Vương FULL
7.9/10
17457

Thể loại: Đam Mỹ

Tôi Có Thuật Đọc Tâm
7.5/10
3102

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ

Thần Núi Phải Lòng Người FULL
7.9/10
4991

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Tinh Tế Chi Phế Vật
7.6/10
2746

Thể loại: Dị Năng, Cổ Đại, Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Cháu Đích Tôn FULL
7.9/10
44766

Thể loại: Dị Năng, Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Xuyên Không

Ai Đem Tôi Sủng Thành Bộ Dáng Này
7/10
6836

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Mạt Thế

Nam Độc Giả Xuyên Nhầm Sinh Tử Văn Tổn Thương Không Dứt
8.1/10
9326

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Trùng Sinh Chi Hôn Quân
8.1/10
18833

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Cháu Đích Tôn (Đích Trưởng Tôn)
9.3/10
21941

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Xuyên Không

Thiên Sư Không Làm Huyền Học
9/10
19351

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Trò Chơi Tu Tiên Kỳ Dị
8.5/10
1785

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Linh Dị, Võng Du

Thế Tử Hàn Tư Ân
9.2/10
151766

Thể loại: Dị Năng, Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Độ Ngọt Là Không
7.5/10
11138

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Quan Hà
6.3/10
13875

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Hỗn Đản! Cậu Không Được Đụng Vào Tôi!
7.5/10
11448

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Trọng Sinh Chi Bạo Quân
8.7/10
84653

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Sa Chi Hoa
7.5/10
7678

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

[Inuyasha Đồng Nhân] Khuynh Ảnh
7.5/10
10805

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Vô Thu Lãnh Nguyệt
7.5/10
3966

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Trùng Sinh Chi Cưu Triền
8.5/10
53138

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Một Đường Đau, Một Đường Yêu
7.5/10
25431

Thể loại: Ngôn Tình