Tác Giả Điệp Chi Linh

Nhà Thiết Kế Game Ở Dị Giới

Nhà Thiết Kế Game Ở Dị Giới

7.5/10
1931

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Dị Giới, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 50
Dẫn Đường Số Một Vũ Trụ FULL

Dẫn Đường Số Một Vũ Trụ FULL

7.3/10
18456

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Chương 136
Kim Bài Huấn Luyện Viên Điện Cạnh

Kim Bài Huấn Luyện Viên Điện Cạnh

7.2/10
87324

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu, Võng Du

Chương 224
Đường Giữa Toàn Năng

Đường Giữa Toàn Năng

7/10
7666

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Võng Du

Chương 100
Thẻ Bài Mật Thất Trọng Sinh

Thẻ Bài Mật Thất Trọng Sinh

7.8/10
96657

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Chương 419
Toàn Năng Trung Đơn Điện Cạnh

Toàn Năng Trung Đơn Điện Cạnh

7.6/10
151832

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Võng Du

Chương 227
Thẻ Bài Mật Thất

Thẻ Bài Mật Thất

7.5/10
5305

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 51
Tinh Tạp Đại Sư

Tinh Tạp Đại Sư

7.7/10
1681

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Xuyên Không, Võng Du

Chương 3
Esports Đường Giữa Toàn Năng

Esports Đường Giữa Toàn Năng

7.5/10
2071

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Võng Du

Chương 5
Thoát Khỏi Thư Viện

Thoát Khỏi Thư Viện

7.1/10
5952

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 62
Đã Một Thời Tình Thâm FULL

Đã Một Thời Tình Thâm FULL

7.5/10
40774

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Võng Du

Chương 114
BẬC THẦY THẺ SAO

BẬC THẦY THẺ SAO

9/10
43610

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Võng Du

Chương 115
Tối Cường Nam Thần

Tối Cường Nam Thần

8.5/10
122176

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Chương 441
Nấc Thang Hạnh Phúc

Nấc Thang Hạnh Phúc

8.5/10
2942

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 3
Mối Tình Đầu Của Nàng Bọ Cạp (Ngự Tỷ Giang Hồ)

Mối Tình Đầu Của Nàng Bọ Cạp (Ngự Tỷ Giang Hồ)

8.5/10
14529

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du

Chương 21
Bí Mật Của Ảnh Đế

Bí Mật Của Ảnh Đế

7.5/10
50019

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Truyện Sủng

Chương 71
Có Một Loại Yêu Quái Gọi Là Nhân Yêu

Có Một Loại Yêu Quái Gọi Là Nhân Yêu

7.5/10
7589

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Chương 28
Tối Cường Nam Thần (Nam Thần Mạnh Nhất)

Tối Cường Nam Thần (Nam Thần Mạnh Nhất)

7.5/10
145024

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Võng Du

Chương 441
Tinh Tế Kết Hôn Chỉ Nam

Tinh Tế Kết Hôn Chỉ Nam

7.5/10
34518

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 82
Phong Cuồng Đích Tác Gia

Phong Cuồng Đích Tác Gia

7.5/10
15615

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 44
Trùng Sinh Chi Huynh Đệ Tình Thâm

Trùng Sinh Chi Huynh Đệ Tình Thâm

7.5/10
71380

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 76
Cực Phẩm Tiểu Bạch Chơi Game

Cực Phẩm Tiểu Bạch Chơi Game

7.5/10
3083

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Truyện Teen, Ngôn Tình, Võng Du

Chương 4
Uyên Viễn Lưu Trường

Uyên Viễn Lưu Trường

7.5/10
5219

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 13
Giường Đôi Màu Tím

Giường Đôi Màu Tím

7.5/10
20013

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 48
Bạch Cốt Tinh Ba Lần Đánh Tôn Ngộ Không

Bạch Cốt Tinh Ba Lần Đánh Tôn Ngộ Không

7.5/10
10601

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 44
Vi Vi Đích Vi Tiếu

Vi Vi Đích Vi Tiếu

7.5/10
32190

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 60
Tình Yêu Đau Dạ Dày

Tình Yêu Đau Dạ Dày

7.5/10
38857

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 67
Sự Trả Thù Công Bằng

Sự Trả Thù Công Bằng

7.5/10
30318

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 61
Yêu Thương Tựa Không Khí

Yêu Thương Tựa Không Khí

7.5/10
24386

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 51
Chờ Một Ngày Nắng

Chờ Một Ngày Nắng

7.5/10
50638

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 22
Y Sinh Thế Gia

Y Sinh Thế Gia

7.5/10
43554

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 78
Ốc Sên Chạy

Ốc Sên Chạy

7.5/10
79114

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 40
Thành Phố Vô Tận

Thành Phố Vô Tận

7.5/10
51564

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ

Chương 69
Cho Tôi Một Bát Cháo

Cho Tôi Một Bát Cháo

7.5/10
14139

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Chương 65
Quân Giáo Sinh

Quân Giáo Sinh

7.5/10
76832

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn

Chương 147
Chúc Mừng Sinh Nhật

Chúc Mừng Sinh Nhật

7.5/10
6341

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
Nhà Thiết Kế Game Ở Dị Giới
7.5/10
1931

Thể loại: Đô Thị, Dị Giới, Đam Mỹ, Xuyên Không

Dẫn Đường Số Một Vũ Trụ FULL
7.3/10
18456

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Kim Bài Huấn Luyện Viên Điện Cạnh
7.2/10
87324

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu, Võng Du

Đường Giữa Toàn Năng
7/10
7666

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Võng Du

Thẻ Bài Mật Thất Trọng Sinh
7.8/10
96657

Thể loại: Trinh Thám, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Toàn Năng Trung Đơn Điện Cạnh
7.6/10
151832

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Võng Du

Thẻ Bài Mật Thất
7.5/10
5305

Thể loại: Đam Mỹ

Tinh Tạp Đại Sư
7.7/10
1681

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Xuyên Không, Võng Du

Esports Đường Giữa Toàn Năng
7.5/10
2071

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Võng Du

Thoát Khỏi Thư Viện
7.1/10
5952

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Đam Mỹ

Đã Một Thời Tình Thâm FULL
7.5/10
40774

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Võng Du

BẬC THẦY THẺ SAO
9/10
43610

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Võng Du

Tối Cường Nam Thần
8.5/10
122176

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Nấc Thang Hạnh Phúc
8.5/10
2942

Thể loại: Ngôn Tình

Mối Tình Đầu Của Nàng Bọ Cạp (Ngự Tỷ Giang Hồ)
8.5/10
14529

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du

Bí Mật Của Ảnh Đế
7.5/10
50019

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Truyện Sủng

Có Một Loại Yêu Quái Gọi Là Nhân Yêu
7.5/10
7589

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Tối Cường Nam Thần (Nam Thần Mạnh Nhất)
7.5/10
145024

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Võng Du

Tinh Tế Kết Hôn Chỉ Nam
7.5/10
34518

Thể loại: Đam Mỹ

Phong Cuồng Đích Tác Gia
7.5/10
15615

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Trùng Sinh Chi Huynh Đệ Tình Thâm
7.5/10
71380

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Cực Phẩm Tiểu Bạch Chơi Game
7.5/10
3083

Thể loại: Hài Hước, Truyện Teen, Ngôn Tình, Võng Du

Uyên Viễn Lưu Trường
7.5/10
5219

Thể loại: Đam Mỹ

Giường Đôi Màu Tím
7.5/10
20013

Thể loại: Đam Mỹ

Bạch Cốt Tinh Ba Lần Đánh Tôn Ngộ Không
7.5/10
10601

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Vi Vi Đích Vi Tiếu
7.5/10
32190

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đam Mỹ

Tình Yêu Đau Dạ Dày
7.5/10
38857

Thể loại: Đam Mỹ

Sự Trả Thù Công Bằng
7.5/10
30318

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Yêu Thương Tựa Không Khí
7.5/10
24386

Thể loại: Đam Mỹ

Chờ Một Ngày Nắng
7.5/10
50638

Thể loại: Ngôn Tình

Y Sinh Thế Gia
7.5/10
43554

Thể loại: Đam Mỹ

Ốc Sên Chạy
7.5/10
79114

Thể loại: Ngôn Tình

Thành Phố Vô Tận
7.5/10
51564

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ

Cho Tôi Một Bát Cháo
7.5/10
14139

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Quân Giáo Sinh
7.5/10
76832

Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn

Chúc Mừng Sinh Nhật
7.5/10
6341

Thể loại: Đam Mỹ