Tác Giả Đông Nhật Ngưu Giác Bao

Tiểu Thành Chi Đông

Tiểu Thành Chi Đông

7.4/10
1541

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 12
Hành Trình Du Lịch Chư Thiên Vạn Giới Bắt Đầu Từ Phong Thần

Hành Trình Du Lịch Chư Thiên Vạn Giới Bắt Đầu Từ Phong Thần

7.4/10
5171

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Đông Phương, Huyền huyễn

Chương 50
Cá Mập Và Trà

Cá Mập Và Trà

7.6/10
2199

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Chương 6
Tránh Mập Mờ

Tránh Mập Mờ

7.4/10
5285

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Chương 138
Y Không Muốn Làm Sư Tôn Pháo Hôi

Y Không Muốn Làm Sư Tôn Pháo Hôi

7.4/10
4111

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 22
Sư Tôn Hắn Không Nghĩ

Sư Tôn Hắn Không Nghĩ

7.8/10
5391

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 23
Diễn Trò

Diễn Trò

8.3/10
136723

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 59
Thiện Xạ Nhà Thanh

Thiện Xạ Nhà Thanh

8.5/10
117480

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Quân Sự

Chương 1262
Ảnh Hậu Làm Quân Tẩu

Ảnh Hậu Làm Quân Tẩu

8.3/10
69305

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 208
Tập Đoản Văn

Tập Đoản Văn

6.6/10
14585

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 66
Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc

Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc

7.5/10
878431

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Cổ Đại, Quân Sự, Xuyên Không, Kiếm Hiệp

Chương 1321
Làm Không Hối Hận, Sống Không Hối Tiếc

Làm Không Hối Hận, Sống Không Hối Tiếc

7.5/10
3328

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 10
Sủng Phi Đường

Sủng Phi Đường

7.5/10
289034

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 116
Thần Xạ Nhà Thanh

Thần Xạ Nhà Thanh

7.5/10
195631

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Cổ Đại, Quân Sự

Chương 1261
Con Đường Trở Thành Sủng Phi

Con Đường Trở Thành Sủng Phi

7.5/10
2183

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 3
Tiểu Thành Chi Đông
7.4/10
1541

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hành Trình Du Lịch Chư Thiên Vạn Giới Bắt Đầu Từ Phong Thần
7.4/10
5171

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Đông Phương, Huyền huyễn

Cá Mập Và Trà
7.6/10
2199

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Tránh Mập Mờ
7.4/10
5285

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Y Không Muốn Làm Sư Tôn Pháo Hôi
7.4/10
4111

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Sư Tôn Hắn Không Nghĩ
7.8/10
5391

Thể loại: Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Diễn Trò
8.3/10
136723

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thiện Xạ Nhà Thanh
8.5/10
117480

Thể loại: Lịch Sử, Quân Sự

Ảnh Hậu Làm Quân Tẩu
8.3/10
69305

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Tập Đoản Văn
6.6/10
14585

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc
7.5/10
878431

Thể loại: Lịch Sử, Cổ Đại, Quân Sự, Xuyên Không, Kiếm Hiệp

Làm Không Hối Hận, Sống Không Hối Tiếc
7.5/10
3328

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Xuyên Không, Huyền huyễn

Sủng Phi Đường
7.5/10
289034

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thần Xạ Nhà Thanh
7.5/10
195631

Thể loại: Lịch Sử, Cổ Đại, Quân Sự

Con Đường Trở Thành Sủng Phi
7.5/10
2183

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không