Tác Giả Từ Kiều Ánh Dương

Phá Vỡ Quy Tắc

Phá Vỡ Quy Tắc

7.8/10
1058

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 23
Chạy Về Phía Ánh Sáng

Chạy Về Phía Ánh Sáng

7.7/10
2689

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 81
Chạy Về Phía Ánh Sáng

Chạy Về Phía Ánh Sáng

7.3/10
1005

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 81
Viên Kẹo Ngọt Ngào

Viên Kẹo Ngọt Ngào

7.9/10
1422

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 5
Trong Trái Tim Mỗi Người Đều Có Một Chấp Niệm

Trong Trái Tim Mỗi Người Đều Có Một Chấp Niệm

7.3/10
1379

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 13
Trong Trái Tim Mỗi Người Đều Có Một Chấp Niệm

Trong Trái Tim Mỗi Người Đều Có Một Chấp Niệm

7.8/10
1048

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 13
Trong Trái Tim Mỗi Người Đều Có Một Chấp Niệm

Trong Trái Tim Mỗi Người Đều Có Một Chấp Niệm

7.2/10
1326

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 13
Hồ Ly Tinh - Kiều Dụ FULL

Hồ Ly Tinh - Kiều Dụ FULL

7.2/10
1956

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 8
Kẻ Tổn Thương Lại Muốn Tổn Thương Người Khác FULL

Kẻ Tổn Thương Lại Muốn Tổn Thương Người Khác FULL

7.4/10
1825

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 11
Trên Điện Thần

Trên Điện Thần

7.6/10
1391

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 6
Nhất Kiếm Chúng Sinh Đạo

Nhất Kiếm Chúng Sinh Đạo

7.6/10
2174

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đông Phương, Huyền huyễn

Chương 20
Thập Niên 70 Xuyên Sách Vớ Được Ông Xã Pháo Hôi Toàn Năng

Thập Niên 70 Xuyên Sách Vớ Được Ông Xã Pháo Hôi Toàn Năng

7.1/10
26073

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 50
Sau Khi Xuyên Thành Nhân Vật Phản Diện Mỗi Ngày Đều Bị Lật Xe

Sau Khi Xuyên Thành Nhân Vật Phản Diện Mỗi Ngày Đều Bị Lật Xe

7.2/10
3856

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không, Đông Phương, Huyền huyễn

Chương 28
Thụ Bướng Bỉnh Đã Nghĩ Thông Suốt

Thụ Bướng Bỉnh Đã Nghĩ Thông Suốt

7.4/10
14556

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 50
Một Con Tang Phê Cá Mặn Hằng Ngày

Một Con Tang Phê Cá Mặn Hằng Ngày

7.6/10
13744

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 115
Cuộc Sống Hàng Ngày Của Một Tên Lười Không Thiết Sống

Cuộc Sống Hàng Ngày Của Một Tên Lười Không Thiết Sống

7.6/10
33335

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 115
Gặp Thần Cùng Cử Quốc Triều Bái Thần Quân Quan Tuyên

Gặp Thần Cùng Cử Quốc Triều Bái Thần Quân Quan Tuyên

7.8/10
9902

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 64
Chim Hoàng Yến Nuôi Tám Năm Đã Bay Đi Rồi

Chim Hoàng Yến Nuôi Tám Năm Đã Bay Đi Rồi

7.9/10
68422

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 75
[truyện dự thi]_các ngươi đều lừa trẫm!!!

[truyện dự thi]_các ngươi đều lừa trẫm!!!

8.5/10
3443

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 51
[truyện dự thi]_các ngươi đều lừa trẫm!!!

[truyện dự thi]_các ngươi đều lừa trẫm!!!

8.5/10
15511

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 51
Quân Thiếu Độc Sủng: Thiên Kim Kiểm Sát Trưởng

Quân Thiếu Độc Sủng: Thiên Kim Kiểm Sát Trưởng

7.5/10
312232

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 631
Khuynh Thế – Thiên Hạ Duy Song

Khuynh Thế – Thiên Hạ Duy Song

7.5/10
43721

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 207
Giáo Sư, Em Có Thể Tốt Nghiệp Chưa?

Giáo Sư, Em Có Thể Tốt Nghiệp Chưa?

7.5/10
62244

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 64
Phá Vỡ Quy Tắc
7.8/10
1058

Thể loại: Ngôn Tình

Chạy Về Phía Ánh Sáng
7.7/10
2689

Thể loại: Ngôn Tình

Chạy Về Phía Ánh Sáng
7.3/10
1005

Thể loại: Ngôn Tình

Viên Kẹo Ngọt Ngào
7.9/10
1422

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Trong Trái Tim Mỗi Người Đều Có Một Chấp Niệm
7.3/10
1379

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Trong Trái Tim Mỗi Người Đều Có Một Chấp Niệm
7.8/10
1048

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Trong Trái Tim Mỗi Người Đều Có Một Chấp Niệm
7.2/10
1326

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Hồ Ly Tinh - Kiều Dụ FULL
7.2/10
1956

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Kẻ Tổn Thương Lại Muốn Tổn Thương Người Khác FULL
7.4/10
1825

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Trên Điện Thần
7.6/10
1391

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Nhất Kiếm Chúng Sinh Đạo
7.6/10
2174

Thể loại: Đông Phương, Huyền huyễn

Thập Niên 70 Xuyên Sách Vớ Được Ông Xã Pháo Hôi Toàn Năng
7.1/10
26073

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Sau Khi Xuyên Thành Nhân Vật Phản Diện Mỗi Ngày Đều Bị Lật Xe
7.2/10
3856

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không, Đông Phương, Huyền huyễn

Thụ Bướng Bỉnh Đã Nghĩ Thông Suốt
7.4/10
14556

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Một Con Tang Phê Cá Mặn Hằng Ngày
7.6/10
13744

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Cuộc Sống Hàng Ngày Của Một Tên Lười Không Thiết Sống
7.6/10
33335

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Gặp Thần Cùng Cử Quốc Triều Bái Thần Quân Quan Tuyên
7.8/10
9902

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chim Hoàng Yến Nuôi Tám Năm Đã Bay Đi Rồi
7.9/10
68422

Thể loại: Đam Mỹ

[truyện dự thi]_các ngươi đều lừa trẫm!!!
8.5/10
3443

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

[truyện dự thi]_các ngươi đều lừa trẫm!!!
8.5/10
15511

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Quân Thiếu Độc Sủng: Thiên Kim Kiểm Sát Trưởng
7.5/10
312232

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Khuynh Thế – Thiên Hạ Duy Song
7.5/10
43721

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Giáo Sư, Em Có Thể Tốt Nghiệp Chưa?
7.5/10
62244

Thể loại: Ngôn Tình