Tác Giả Lệ Tiêu

Trùng Sinh Lại Không Làm Hiền Thê

Trùng Sinh Lại Không Làm Hiền Thê

7.3/10
1541

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu

Chương 4
H Chung Tình

H Chung Tình

7.1/10
1320

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 5
Cung Khuyết Có Giai Nhân FULL

Cung Khuyết Có Giai Nhân FULL

7.1/10
53391

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Chương 107
Mưu Đoạt Phượng Ấn

Mưu Đoạt Phượng Ấn

7.2/10
37564

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Chương 129
Ngự Tiền Mỹ Nhân

Ngự Tiền Mỹ Nhân

10.3/10
68259

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 55
Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

7.7/10
449267

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 173
Vấn Đỉnh Cung Khuyết

Vấn Đỉnh Cung Khuyết

7/10
29950

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Chương 172
Mỗi Đêm Đều Bị Đè Tới Không Thở Nổi

Mỗi Đêm Đều Bị Đè Tới Không Thở Nổi

8.5/10
10734

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 23
Ba Vạn Dòng Thư Tình

Ba Vạn Dòng Thư Tình

7.5/10
54431

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 65
Làm Phi

Làm Phi

7.5/10
469961

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Chương 186
Mỗi Đêm Đều Bị Đè Đến Thở Không Nổi

Mỗi Đêm Đều Bị Đè Đến Thở Không Nổi

7.5/10
18519

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 24
Cưỡng Đoạt

Cưỡng Đoạt

7.5/10
46169

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 81