Tác Giả Mặc Phi

Xuyên Về Thập Niên 80 Thôn Nữ Cật Lực Làm Giàu Đổi Đời

Xuyên Về Thập Niên 80 Thôn Nữ Cật Lực Làm Giàu Đổi Đời

8.5/10
1000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 102
Xuyên Về Thập Niên 80 Thôn Nữ Cật Lực Làm Giàu Đổi Đời

Xuyên Về Thập Niên 80 Thôn Nữ Cật Lực Làm Giàu Đổi Đời

7.5/10
1492

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 111
Xuyên Vào Nhà Toàn Vai Ác Nhóc Con Trở Thành Đoàn Sủng

Xuyên Vào Nhà Toàn Vai Ác Nhóc Con Trở Thành Đoàn Sủng

7.6/10
1063

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 5
Thập Niên 80 Thôn Nữ Mạnh Mẽ Làm Giàu

Thập Niên 80 Thôn Nữ Mạnh Mẽ Làm Giàu

7.5/10
1319

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Chương 19
Cưỡng Cầu Hạnh Phúc Lục Tổng Muốn Quay Lại Với Vợ

Cưỡng Cầu Hạnh Phúc Lục Tổng Muốn Quay Lại Với Vợ

8.2/10
9989

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Xuyên Không, Bách Hợp

Chương 80
Giữa Cơn Bão Tuyết

Giữa Cơn Bão Tuyết

7.9/10
119203

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 75
Lấy Cái Tên Rợn Nhất

Lấy Cái Tên Rợn Nhất

7.9/10
2717

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Xuyên Không, Bách Hợp

Chương 23
Xuyên Đến Mary Sue Văn Nhặt Rác Rưởi

Xuyên Đến Mary Sue Văn Nhặt Rác Rưởi

7.5/10
7967

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 77
Mười Hai Năm Kịch Cố Nhân FULL

Mười Hai Năm Kịch Cố Nhân FULL

7/10
37132

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 71
Kinh Thành Về Đêm Dạ Lan Kinh Hoa

Kinh Thành Về Đêm Dạ Lan Kinh Hoa

7.2/10
10386

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 82
Xuyên Tiến Vai Ác Trong Nhà Đương Đoàn Sủng

Xuyên Tiến Vai Ác Trong Nhà Đương Đoàn Sủng

7.9/10
17335

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 115
365 Cách Sống Sót Với Độ Khó Cao

365 Cách Sống Sót Với Độ Khó Cao

7.2/10
9015

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Chương 188
Quý Cô Độc Thân Hoàng Kim

Quý Cô Độc Thân Hoàng Kim

7.3/10
3155

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 10
Dưới Bầu Trời Xanh Thẫm

Dưới Bầu Trời Xanh Thẫm

7.9/10
8212

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Chương 59
Đường Về - Mặc Bảo Phi Bảo

Đường Về - Mặc Bảo Phi Bảo

8.5/10
165419

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 43
Trọn Đời Trọn Kiếp

Trọn Đời Trọn Kiếp

8.5/10
143762

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 19
Mãi Nhớ

Mãi Nhớ

8.5/10
25320

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 16
Một Đời Một Kiếp

Một Đời Một Kiếp

8.5/10
92614

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 47
Thần Chi Tả Thủ

Thần Chi Tả Thủ

7.5/10
32048

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 58
Giang Nam Lão

Giang Nam Lão

7.5/10
40936

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 54
Cám Dỗ Chí Mạng

Cám Dỗ Chí Mạng

7.5/10
106416

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 51
Nhớ Mãi Không Muốn Quên

Nhớ Mãi Không Muốn Quên

7.5/10
63288

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 16
Mãi Nhớ

Mãi Nhớ

7.5/10
12000

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 16
Mandarin Của Tôi

Mandarin Của Tôi

7.5/10
51241

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 38
Khói Bếp Ven Hồ

Khói Bếp Ven Hồ

7.5/10
32500

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình

Chương 77
Đường Về

Đường Về

7.5/10
42137

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 43
Kẹo Dẻo Vị Quýt

Kẹo Dẻo Vị Quýt

7.5/10
62570

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 37
1 Cm Ánh Dương

1 Cm Ánh Dương

7.5/10
66952

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 31
Con À, Cha Con Là Ai Vậy?

Con À, Cha Con Là Ai Vậy?

7.5/10
18830

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 64
Cá Mực Hầm Mật

Cá Mực Hầm Mật

7.5/10
107998

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Võng Du

Chương 50
Nhất Thế Tiêu Dao

Nhất Thế Tiêu Dao

7.5/10
2843

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 7
Vĩnh An

Vĩnh An

7.5/10
49347

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 82
Dễ Dàng Đến Gần

Dễ Dàng Đến Gần

7.5/10
45595

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 49
Một Đời Một Kiếp (Trọn Đời Trọn Kiếp)

Một Đời Một Kiếp (Trọn Đời Trọn Kiếp)

7.5/10
43078

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 47
Trọn Đời Bên Nhau

Trọn Đời Bên Nhau

7.5/10
78031

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 69
Tùy Tiện Phóng Hỏa

Tùy Tiện Phóng Hỏa

7.5/10
97941

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 62
Cốt Cách Mỹ Nhân

Cốt Cách Mỹ Nhân

7.5/10
177597

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 23
Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh

Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh

7.5/10
105230

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 54
Xuyên Về Thập Niên 80 Thôn Nữ Cật Lực Làm Giàu Đổi Đời
8.5/10
1000

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Xuyên Về Thập Niên 80 Thôn Nữ Cật Lực Làm Giàu Đổi Đời
7.5/10
1492

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Xuyên Vào Nhà Toàn Vai Ác Nhóc Con Trở Thành Đoàn Sủng
7.6/10
1063

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không

Thập Niên 80 Thôn Nữ Mạnh Mẽ Làm Giàu
7.5/10
1319

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Cưỡng Cầu Hạnh Phúc Lục Tổng Muốn Quay Lại Với Vợ
8.2/10
9989

Thể loại: Hài Hước, Xuyên Không, Bách Hợp

Giữa Cơn Bão Tuyết
7.9/10
119203

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Lấy Cái Tên Rợn Nhất
7.9/10
2717

Thể loại: Hài Hước, Xuyên Không, Bách Hợp

Xuyên Đến Mary Sue Văn Nhặt Rác Rưởi
7.5/10
7967

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không

Mười Hai Năm Kịch Cố Nhân FULL
7/10
37132

Thể loại: Ngôn Tình

Kinh Thành Về Đêm Dạ Lan Kinh Hoa
7.2/10
10386

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Xuyên Tiến Vai Ác Trong Nhà Đương Đoàn Sủng
7.9/10
17335

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

365 Cách Sống Sót Với Độ Khó Cao
7.2/10
9015

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Quý Cô Độc Thân Hoàng Kim
7.3/10
3155

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Dưới Bầu Trời Xanh Thẫm
7.9/10
8212

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Đường Về - Mặc Bảo Phi Bảo
8.5/10
165419

Thể loại: Ngôn Tình

Trọn Đời Trọn Kiếp
8.5/10
143762

Thể loại: Ngôn Tình

Mãi Nhớ
8.5/10
25320

Thể loại: Ngôn Tình

Một Đời Một Kiếp
8.5/10
92614

Thể loại: Ngôn Tình

Thần Chi Tả Thủ
7.5/10
32048

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Giang Nam Lão
7.5/10
40936

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Cám Dỗ Chí Mạng
7.5/10
106416

Thể loại: Ngôn Tình

Nhớ Mãi Không Muốn Quên
7.5/10
63288

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Mãi Nhớ
7.5/10
12000

Thể loại: Ngôn Tình

Mandarin Của Tôi
7.5/10
51241

Thể loại: Ngôn Tình

Khói Bếp Ven Hồ
7.5/10
32500

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình

Đường Về
7.5/10
42137

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Kẹo Dẻo Vị Quýt
7.5/10
62570

Thể loại: Ngôn Tình

1 Cm Ánh Dương
7.5/10
66952

Thể loại: Ngôn Tình

Con À, Cha Con Là Ai Vậy?
7.5/10
18830

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Cá Mực Hầm Mật
7.5/10
107998

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Võng Du

Nhất Thế Tiêu Dao
7.5/10
2843

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Vĩnh An
7.5/10
49347

Thể loại: Lịch Sử, Cổ Đại, Ngôn Tình

Dễ Dàng Đến Gần
7.5/10
45595

Thể loại: Ngôn Tình

Một Đời Một Kiếp (Trọn Đời Trọn Kiếp)
7.5/10
43078

Thể loại: Ngôn Tình

Trọn Đời Bên Nhau
7.5/10
78031

Thể loại: Ngôn Tình

Tùy Tiện Phóng Hỏa
7.5/10
97941

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cốt Cách Mỹ Nhân
7.5/10
177597

Thể loại: Ngôn Tình

Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh
7.5/10
105230

Thể loại: Ngôn Tình