Tác Giả Xíu Mại Trứng Muối

Một Lần Ân Ái Cả Đời Đắm Say

Một Lần Ân Ái Cả Đời Đắm Say

7.2/10
1570

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 24
Manh Phu Tướng Quân

Manh Phu Tướng Quân

7.6/10
1480

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 27
Cái Gì Bảo Ta Bán Con Ăn Đất Gặm Vỏ Cây Tro Cốt Cũng Cho Ngươi

Cái Gì Bảo Ta Bán Con Ăn Đất Gặm Vỏ Cây Tro Cốt Cũng Cho Ngươi

7.1/10
1136

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trinh Thám, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 5
Quân Hôn Khó Cầu Gả Cho Đô Đốc Thực Vật

Quân Hôn Khó Cầu Gả Cho Đô Đốc Thực Vật

7.9/10
2004

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 138
70 Đại Lão Mạt Thế Xuyên Thành Tiểu Pháo Hôi Trong Niên Đại Văn

70 Đại Lão Mạt Thế Xuyên Thành Tiểu Pháo Hôi Trong Niên Đại Văn

7.8/10
1087

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 6
Xuyên Về Cổ Đại Ta Dựa Vào Huyền Học Để Làm Giàu Nuôi Con

Xuyên Về Cổ Đại Ta Dựa Vào Huyền Học Để Làm Giàu Nuôi Con

7/10
1116

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trinh Thám, Hài Hước, Điền Văn, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 5
Thượng Tướng Gấu Một Lòng Si Mê Cô Vợ Thỏ Nhỏ

Thượng Tướng Gấu Một Lòng Si Mê Cô Vợ Thỏ Nhỏ

7.6/10
1723

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 31
Trọng Sinh 80 Chị Đây Chính Là Bá Đạo

Trọng Sinh 80 Chị Đây Chính Là Bá Đạo

7.3/10
1507

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 22
Không Muốn Yêu Lại Càng Say Đắm

Không Muốn Yêu Lại Càng Say Đắm

7.4/10
19289

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Trọng Sinh, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 83
Kế Hoạch Dụ Ngọt Hầu Bao Nam Chính Hằng Ngày

Kế Hoạch Dụ Ngọt Hầu Bao Nam Chính Hằng Ngày

7.3/10
25626

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Truyện Teen, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 61
Bạch Phú Mỹ Của Thập Niên 70

Bạch Phú Mỹ Của Thập Niên 70

7.5/10
3136

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 50
Quan Hệ Ngoài Luồng

Quan Hệ Ngoài Luồng

7.9/10
2820

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 50
Quân Hôn Khó Cầu Gả Cho Đô Đốc Thực Vật

Quân Hôn Khó Cầu Gả Cho Đô Đốc Thực Vật

7.7/10
1745

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 83
Hôn Nhân Tội Lỗi Sưởi Ấm Con Tim Đầy Vết Cắt

Hôn Nhân Tội Lỗi Sưởi Ấm Con Tim Đầy Vết Cắt

7.9/10
14438

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 70
Không Cho Phép Chưa Kết Hôn Đã Có Thai H

Không Cho Phép Chưa Kết Hôn Đã Có Thai H

7.7/10
15980

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 50
Thập Niên 60 Làm Giàu Trong Niên Đại Văn

Thập Niên 60 Làm Giàu Trong Niên Đại Văn

7.7/10
6405

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 50
Ẩn Sau Vỏ Bọc Hạnh Phúc

Ẩn Sau Vỏ Bọc Hạnh Phúc

7.5/10
2215

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 23
Nữ Minh Tinh Ngày Nào Cũng Muốn Huỷ Hôn Với Ông Chủ!

Nữ Minh Tinh Ngày Nào Cũng Muốn Huỷ Hôn Với Ông Chủ!

7.1/10
4024

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 55
Cùng Bản Sao Của Bạn Trai Dan Díu

Cùng Bản Sao Của Bạn Trai Dan Díu

7.7/10
2702

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 36
Thập Niên 70 Kiều Tức Phụ FULL

Thập Niên 70 Kiều Tức Phụ FULL

7.9/10
16108

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 50
Chuyện Của Tôi Từ Truyện Của Tôi FULL

Chuyện Của Tôi Từ Truyện Của Tôi FULL

7.2/10
2464

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 12
Gặp Chân Ái Ở Khoa Trực Tràng

Gặp Chân Ái Ở Khoa Trực Tràng

7.8/10
7329

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 87
Tiểu Tình Nhân Của Lão Bản

Tiểu Tình Nhân Của Lão Bản

7.3/10
12711

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 96
Trọng Sinh Không Muốn Làm Người Tốt

Trọng Sinh Không Muốn Làm Người Tốt

7.8/10
14702

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 93
Quân Hôn Khó Cầu Gả Cho Đô Đốc Thực Vật

Quân Hôn Khó Cầu Gả Cho Đô Đốc Thực Vật

7.7/10
92285

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 138
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hoa Tầm Xuân

Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hoa Tầm Xuân

7.7/10
1616

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Việt Nam

Chương 5
Hãn Thê Tham Tiền Ở Năm 80

Hãn Thê Tham Tiền Ở Năm 80

7.3/10
4760

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu

Chương 26
Yêu Hơn Cả Bầu Trời

Yêu Hơn Cả Bầu Trời

7.4/10
1780

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 8
Nắng Mai Sót Lại Nhành Cỏ Dại FULL

Nắng Mai Sót Lại Nhành Cỏ Dại FULL

7.8/10
3424

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 18
Xuyên Hồi Cổ Đại Sau Ta Dựa Huyền Học Làm Giàu Dưỡng Nhãi Con

Xuyên Hồi Cổ Đại Sau Ta Dựa Huyền Học Làm Giàu Dưỡng Nhãi Con

7.3/10
97154

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 501
Nữ Phụ Phản Công - Nữ Chính Đừng Khinh Thường Ta Full [ Np - H ]

Nữ Phụ Phản Công - Nữ Chính Đừng Khinh Thường Ta Full [ Np - H ]

8.5/10
20783

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 107
”đối Tác” Không Chính Thức FULL

”đối Tác” Không Chính Thức FULL

7/10
7874

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 21
Ở Mau Xuyên Thế Giới Làm Npc Nhật Tử

Ở Mau Xuyên Thế Giới Làm Npc Nhật Tử

7.4/10
50332

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 501
List Truyện Thú Nhân

List Truyện Thú Nhân

7.4/10
184203

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 83
List Truyện: Xuyên Nhanh - Hệ
 Thống - Xuyên Sách

List Truyện: Xuyên Nhanh - Hệ Thống - Xuyên Sách

7.3/10
72210

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Quan Trường, Truyện Khác, Xuyên Không, Mạt Thế, Huyền huyễn

Chương 85
Gần Gũi Quá Mức

Gần Gũi Quá Mức

7.6/10
2847

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 17
Vợ Hiền FULL

Vợ Hiền FULL

7/10
15315

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 29
Tất Cả Trên Thế Gian Này Đều Là Tình Cờ

Tất Cả Trên Thế Gian Này Đều Là Tình Cờ

7/10
2965

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 11
Triệu Kỳ Phong Anh Là Tên Khốn!

Triệu Kỳ Phong Anh Là Tên Khốn!

7.9/10
3413

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 20
Bạch Phú Mỹ Những Năm 70

Bạch Phú Mỹ Những Năm 70

7.3/10
22470

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 50
Tại Mạt Thế Làm Chị Em Tốt Với Nam Thụ

Tại Mạt Thế Làm Chị Em Tốt Với Nam Thụ

7.2/10
8381

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Mạt Thế

Chương 19
Hắn Cố Chấp

Hắn Cố Chấp

7/10
5398

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 12
Chuyện Tình Dễ Thương Của Tiểu Mã Và Tiểu Trư FULL

Chuyện Tình Dễ Thương Của Tiểu Mã Và Tiểu Trư FULL

7.7/10
3791

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 9
Hàng Ngày Làm NPC Ở Thế Giới Xuyên Nhanh

Hàng Ngày Làm NPC Ở Thế Giới Xuyên Nhanh

8.3/10
40560

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước

Chương 402
Tình Nhân Của Tôi Có Gì Đó Bất Thường

Tình Nhân Của Tôi Có Gì Đó Bất Thường

9.5/10
13131

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đoản Văn, Đô Thị

Chương 39
Thanh Kiếm Của Quỷ

Thanh Kiếm Của Quỷ

8.1/10
107835

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Trinh Thám, Linh Dị, Trọng Sinh, Việt Nam, Huyền huyễn

Chương 449
Thiên Cổ Hận

Thiên Cổ Hận

7.5/10
6581

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Quan Trường, Việt Nam

Chương 20
Vòng Hào Quang Chói Mắt Của Người Qua Đường

Vòng Hào Quang Chói Mắt Của Người Qua Đường

6.7/10
7833

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 24
Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi!

Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi!

7.5/10
75504

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 243
Tuyến Xe Cuối Ngày Mang Số 13

Tuyến Xe Cuối Ngày Mang Số 13

7.8/10
29337

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị

Chương 107
Siêu Cấp Gen

Siêu Cấp Gen

7.5/10
466951

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Đô Thị, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Chương 804
Trai Đẹp Né Qua Một Bên

Trai Đẹp Né Qua Một Bên

8.5/10
8403

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 40
Hồi Ký: Lời Hứa 5 Năm

Hồi Ký: Lời Hứa 5 Năm

8.5/10
100299

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 108
Đóa Hoa Của Trường Nam Sinh

Đóa Hoa Của Trường Nam Sinh

8.5/10
14946

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 38
Em Có Tin Vào Định Mệnh Không

Em Có Tin Vào Định Mệnh Không

8.5/10
8765

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 39
Interpol Phần 3- Đế Chế Bất Diệt

Interpol Phần 3- Đế Chế Bất Diệt

8.5/10
11170

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 31
Interpol Phần 2 – Tam Giác Bí Ẩn

Interpol Phần 2 – Tam Giác Bí Ẩn

8.5/10
8442

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 32
Interpol Phần 1 – Biệt Thự Đen

Interpol Phần 1 – Biệt Thự Đen

8.5/10
15362

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 53
Biểu Ca Đừng Chạy

Biểu Ca Đừng Chạy

8.5/10
44425

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 127
Tôi Muốn Gặp Lại Anh

Tôi Muốn Gặp Lại Anh

8.5/10
9729

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 43
Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ

Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ

8.8/10
452049

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 434
Hệ Thống Nữ Phụ

Hệ Thống Nữ Phụ

9/10
117603

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 136
Trọng Sinh Hậu Cung Sấm Quan Ký

Trọng Sinh Hậu Cung Sấm Quan Ký

7.5/10
109268

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 66
Mau Xuyên Vai Ác Manh Manh Đát: Nam Thần Ta Không Cướp Sắc

Mau Xuyên Vai Ác Manh Manh Đát: Nam Thần Ta Không Cướp Sắc

7.5/10
22310

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 70
Pokemon Bắt Đầu Thực Hiện Mơ Ước

Pokemon Bắt Đầu Thực Hiện Mơ Ước

7.5/10
88507

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Xuyên Không

Chương 579
Bé Ngoan Của Tổng Tài

Bé Ngoan Của Tổng Tài

7.5/10
2556

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Truyện Sủng

Chương 6
Đa Tình Kiếm Thiên

Đa Tình Kiếm Thiên

7.5/10
1761

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Dị Giới, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 1
Địa Phủ Wechat Đàn: Lão Công Của Ta Là Minh Vương

Địa Phủ Wechat Đàn: Lão Công Của Ta Là Minh Vương

7.5/10
10209

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Hài Hước, Linh Dị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 22
Lãnh Hoàng Phế Hậu

Lãnh Hoàng Phế Hậu

7.5/10
152703

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 379
Mẹ Đơn Thân

Mẹ Đơn Thân

7.5/10
3780

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 8
Thượng Sàng Bất Thuyết Ái

Thượng Sàng Bất Thuyết Ái

7.5/10
7926

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 20
Công Lược Những Cô Gái Đó

Công Lược Những Cô Gái Đó

7.5/10
2089

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 2
Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy

Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy

7.5/10
66285

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 91
Cuộc Phản Công Của Nữ Phụ!

Cuộc Phản Công Của Nữ Phụ!

7.5/10
48394

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 165
Nữ Phụ Phản Công!! Nữ Chính Đừng Khinh Thường Ta!

Nữ Phụ Phản Công!! Nữ Chính Đừng Khinh Thường Ta!

7.5/10
121803

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 94
Nữ Phụ Tốt Nhất

Nữ Phụ Tốt Nhất

7.5/10
6153

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 12
[Xuyên Nhanh] Bạn Gái Cũ - Người Phá Hỏng Thế Giới

[Xuyên Nhanh] Bạn Gái Cũ - Người Phá Hỏng Thế Giới

9/10
10191

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 18
Tình Nhân Của Ta Có Gì Đó Không Đúng

Tình Nhân Của Ta Có Gì Đó Không Đúng

7.5/10
17362

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 39
Đồ Ngốc! Tôi Yêu Anh

Đồ Ngốc! Tôi Yêu Anh

7.5/10
15089

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 78
Mãi Thuộc Về Nhau

Mãi Thuộc Về Nhau

7.5/10
1494

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 1
Cuộc Sống Ở Bắc Tống

Cuộc Sống Ở Bắc Tống

7.5/10
379533

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chương 268
Cực Phẩm Sát Thủ Vương Phi Của Vương Gia

Cực Phẩm Sát Thủ Vương Phi Của Vương Gia

7.5/10
11000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 22
Bà Xã Mạnh Mẽ Của Trùm Xã Hội Đen

Bà Xã Mạnh Mẽ Của Trùm Xã Hội Đen

7.5/10
45836

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 104
Phi Thường Xuyên Qua: Bạo Quân Sủng Cơ

Phi Thường Xuyên Qua: Bạo Quân Sủng Cơ

7.5/10
12245

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 31
Khi Đại Thần Gặp Đại Thần

Khi Đại Thần Gặp Đại Thần

7.5/10
16367

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du

Chương 38
Hồ Ly Trùng Sinh

Hồ Ly Trùng Sinh

7.5/10
19045

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 59
Kiêu Nữ Tu Tiên

Kiêu Nữ Tu Tiên

7.5/10
14284

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không

Chương 76
Biểu Ca! Đừng Chạy (Một Kiếp Yêu Người)

Biểu Ca! Đừng Chạy (Một Kiếp Yêu Người)

7.5/10
26344

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không

Chương 137
Mộc Uyển Vy

Mộc Uyển Vy

7.5/10
3154

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Gia Đấu

Chương 11
Một Lần Ân Ái Cả Đời Đắm Say
7.2/10
1570

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Manh Phu Tướng Quân
7.6/10
1480

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Cái Gì Bảo Ta Bán Con Ăn Đất Gặm Vỏ Cây Tro Cốt Cũng Cho Ngươi
7.1/10
1136

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trinh Thám, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Quân Hôn Khó Cầu Gả Cho Đô Đốc Thực Vật
7.9/10
2004

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

70 Đại Lão Mạt Thế Xuyên Thành Tiểu Pháo Hôi Trong Niên Đại Văn
7.8/10
1087

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Xuyên Về Cổ Đại Ta Dựa Vào Huyền Học Để Làm Giàu Nuôi Con
7/10
1116

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trinh Thám, Hài Hước, Điền Văn, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Thượng Tướng Gấu Một Lòng Si Mê Cô Vợ Thỏ Nhỏ
7.6/10
1723

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Trọng Sinh 80 Chị Đây Chính Là Bá Đạo
7.3/10
1507

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Không Muốn Yêu Lại Càng Say Đắm
7.4/10
19289

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Trọng Sinh, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Kế Hoạch Dụ Ngọt Hầu Bao Nam Chính Hằng Ngày
7.3/10
25626

Thể loại: Truyện Sắc, Truyện Teen, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Huyền huyễn

Bạch Phú Mỹ Của Thập Niên 70
7.5/10
3136

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Quan Hệ Ngoài Luồng
7.9/10
2820

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Quân Hôn Khó Cầu Gả Cho Đô Đốc Thực Vật
7.7/10
1745

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hôn Nhân Tội Lỗi Sưởi Ấm Con Tim Đầy Vết Cắt
7.9/10
14438

Thể loại: Truyện Ngược, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Không Cho Phép Chưa Kết Hôn Đã Có Thai H
7.7/10
15980

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Thập Niên 60 Làm Giàu Trong Niên Đại Văn
7.7/10
6405

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Ẩn Sau Vỏ Bọc Hạnh Phúc
7.5/10
2215

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Teen, Ngôn Tình

Nữ Minh Tinh Ngày Nào Cũng Muốn Huỷ Hôn Với Ông Chủ!
7.1/10
4024

Thể loại: Ngôn Tình

Cùng Bản Sao Của Bạn Trai Dan Díu
7.7/10
2702

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thập Niên 70 Kiều Tức Phụ FULL
7.9/10
16108

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chuyện Của Tôi Từ Truyện Của Tôi FULL
7.2/10
2464

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Gặp Chân Ái Ở Khoa Trực Tràng
7.8/10
7329

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tiểu Tình Nhân Của Lão Bản
7.3/10
12711

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Trọng Sinh Không Muốn Làm Người Tốt
7.8/10
14702

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Quân Hôn Khó Cầu Gả Cho Đô Đốc Thực Vật
7.7/10
92285

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hoa Tầm Xuân
7.7/10
1616

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Việt Nam

Hãn Thê Tham Tiền Ở Năm 80
7.3/10
4760

Thể loại: Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu

Yêu Hơn Cả Bầu Trời
7.4/10
1780

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Nắng Mai Sót Lại Nhành Cỏ Dại FULL
7.8/10
3424

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Xuyên Hồi Cổ Đại Sau Ta Dựa Huyền Học Làm Giàu Dưỡng Nhãi Con
7.3/10
97154

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Nữ Phụ Phản Công - Nữ Chính Đừng Khinh Thường Ta Full [ Np - H ]
8.5/10
20783

Thể loại: Truyện Khác

”đối Tác” Không Chính Thức FULL
7/10
7874

Thể loại: Ngôn Tình

Ở Mau Xuyên Thế Giới Làm Npc Nhật Tử
7.4/10
50332

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

List Truyện Thú Nhân
7.4/10
184203

Thể loại: Lịch Sử, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

List Truyện: Xuyên Nhanh - Hệ
 Thống - Xuyên Sách
7.3/10
72210

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Quan Trường, Truyện Khác, Xuyên Không, Mạt Thế, Huyền huyễn

Gần Gũi Quá Mức
7.6/10
2847

Thể loại: Đam Mỹ

Vợ Hiền FULL
7/10
15315

Thể loại: Đam Mỹ

Tất Cả Trên Thế Gian Này Đều Là Tình Cờ
7/10
2965

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Triệu Kỳ Phong Anh Là Tên Khốn!
7.9/10
3413

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Bạch Phú Mỹ Những Năm 70
7.3/10
22470

Thể loại: Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Tại Mạt Thế Làm Chị Em Tốt Với Nam Thụ
7.2/10
8381

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Mạt Thế

Hắn Cố Chấp
7/10
5398

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chuyện Tình Dễ Thương Của Tiểu Mã Và Tiểu Trư FULL
7.7/10
3791

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Hàng Ngày Làm NPC Ở Thế Giới Xuyên Nhanh
8.3/10
40560

Thể loại: Hài Hước

Tình Nhân Của Tôi Có Gì Đó Bất Thường
9.5/10
13131

Thể loại: Điền Văn, Đoản Văn, Đô Thị

Thanh Kiếm Của Quỷ
8.1/10
107835

Thể loại: Dị Năng, Trinh Thám, Linh Dị, Trọng Sinh, Việt Nam, Huyền huyễn

Thiên Cổ Hận
7.5/10
6581

Thể loại: Lịch Sử, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Quan Trường, Việt Nam

Vòng Hào Quang Chói Mắt Của Người Qua Đường
6.7/10
7833

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi!
7.5/10
75504

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Tuyến Xe Cuối Ngày Mang Số 13
7.8/10
29337

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị

Siêu Cấp Gen
7.5/10
466951

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Đô Thị, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Trai Đẹp Né Qua Một Bên
8.5/10
8403

Thể loại: Truyện Teen, Nữ Phụ, Xuyên Không

Hồi Ký: Lời Hứa 5 Năm
8.5/10
100299

Thể loại: Truyện Teen

Đóa Hoa Của Trường Nam Sinh
8.5/10
14946

Thể loại: Truyện Teen

Em Có Tin Vào Định Mệnh Không
8.5/10
8765

Thể loại: Truyện Teen

Interpol Phần 3- Đế Chế Bất Diệt
8.5/10
11170

Thể loại: Truyện Teen

Interpol Phần 2 – Tam Giác Bí Ẩn
8.5/10
8442

Thể loại: Truyện Teen

Interpol Phần 1 – Biệt Thự Đen
8.5/10
15362

Thể loại: Truyện Teen

Biểu Ca Đừng Chạy
8.5/10
44425

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Tôi Muốn Gặp Lại Anh
8.5/10
9729

Thể loại: Truyện Teen

Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ
8.8/10
452049

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Hệ Thống Nữ Phụ
9/10
117603

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Trọng Sinh Hậu Cung Sấm Quan Ký
7.5/10
109268

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Mau Xuyên Vai Ác Manh Manh Đát: Nam Thần Ta Không Cướp Sắc
7.5/10
22310

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Pokemon Bắt Đầu Thực Hiện Mơ Ước
7.5/10
88507

Thể loại: Dị Giới, Xuyên Không

Bé Ngoan Của Tổng Tài
7.5/10
2556

Thể loại: Truyện Teen, Truyện Sủng

Đa Tình Kiếm Thiên
7.5/10
1761

Thể loại: Truyện Sắc, Dị Giới, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Địa Phủ Wechat Đàn: Lão Công Của Ta Là Minh Vương
7.5/10
10209

Thể loại: Trinh Thám, Hài Hước, Linh Dị, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Lãnh Hoàng Phế Hậu
7.5/10
152703

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Mẹ Đơn Thân
7.5/10
3780

Thể loại: Truyện Teen

Thượng Sàng Bất Thuyết Ái
7.5/10
7926

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Công Lược Những Cô Gái Đó
7.5/10
2089

Thể loại: Truyện Ngược, Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy
7.5/10
66285

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Cuộc Phản Công Của Nữ Phụ!
7.5/10
48394

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Nữ Phụ Phản Công!! Nữ Chính Đừng Khinh Thường Ta!
7.5/10
121803

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Nữ Phụ Tốt Nhất
7.5/10
6153

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng

[Xuyên Nhanh] Bạn Gái Cũ - Người Phá Hỏng Thế Giới
9/10
10191

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Tình Nhân Của Ta Có Gì Đó Không Đúng
7.5/10
17362

Thể loại: Đam Mỹ

Đồ Ngốc! Tôi Yêu Anh
7.5/10
15089

Thể loại: Truyện Teen

Mãi Thuộc Về Nhau
7.5/10
1494

Thể loại: Ngôn Tình

Cuộc Sống Ở Bắc Tống
7.5/10
379533

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Cực Phẩm Sát Thủ Vương Phi Của Vương Gia
7.5/10
11000

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Bà Xã Mạnh Mẽ Của Trùm Xã Hội Đen
7.5/10
45836

Thể loại: Ngôn Tình

Phi Thường Xuyên Qua: Bạo Quân Sủng Cơ
7.5/10
12245

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Khi Đại Thần Gặp Đại Thần
7.5/10
16367

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du

Hồ Ly Trùng Sinh
7.5/10
19045

Thể loại: Xuyên Không, Huyền huyễn

Kiêu Nữ Tu Tiên
7.5/10
14284

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không

Biểu Ca! Đừng Chạy (Một Kiếp Yêu Người)
7.5/10
26344

Thể loại: Xuyên Không

Mộc Uyển Vy
7.5/10
3154

Thể loại: Truyện Gia Đấu