Tác Giả Nguyệt Cầm Ỷ Mộng

Chính Chủ Trở Về Thế Thân Muốn Nghỉ Hưu Sớm

Chính Chủ Trở Về Thế Thân Muốn Nghỉ Hưu Sớm

7.8/10
1459

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 74
Tôi Tái Hôn Cùng Thầy Giáo Cấp Hai Của Tôi FULL

Tôi Tái Hôn Cùng Thầy Giáo Cấp Hai Của Tôi FULL

7.6/10
2358

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 71
Lạc Vào Thế Thú Làm Bạn Quái Nhân

Lạc Vào Thế Thú Làm Bạn Quái Nhân

7/10
2188

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Dị Giới, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 75
Trộm Yêu Người Tình Hờ Của Mẹ

Trộm Yêu Người Tình Hờ Của Mẹ

7.6/10
2260

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 48
Mẹ Xấu Xí Không Cần Tự Ti

Mẹ Xấu Xí Không Cần Tự Ti

7.8/10
1915

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 72
Phu Nhân Thiên Định Vô Thường

Phu Nhân Thiên Định Vô Thường

7.3/10
2995

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Teen, Đam Mỹ

Chương 65
Cắn Nhầm Một Cái Thôi Mà Làm Gì Căng

Cắn Nhầm Một Cái Thôi Mà Làm Gì Căng

8.3/10
2511

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Truyện Teen, Đam Mỹ

Chương 78
Trọng Sinh Tình Nơi Biển Thệ

Trọng Sinh Tình Nơi Biển Thệ

7.2/10
4149

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 71
Từ Đầu Đã Không Nhận Sai Em

Từ Đầu Đã Không Nhận Sai Em

7.7/10
6668

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 40
Chú Và Em

Chú Và Em

8.5/10
3590

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 59
Cưới Rồi Trước Sau Gì Cũng Yêu

Cưới Rồi Trước Sau Gì Cũng Yêu

7.6/10
6316

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 30
Alpha Thân Vương Ngài Là Của Em

Alpha Thân Vương Ngài Là Của Em

8.4/10
3993

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 107
Anh Không Phải O! - Không Phải Em Cũng Muốn!

Anh Không Phải O! - Không Phải Em Cũng Muốn!

7.8/10
2576

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 53
Thầy Tôi Có Ý Nghĩ Đó Với Tôi

Thầy Tôi Có Ý Nghĩ Đó Với Tôi

7/10
5969

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 123
Quân Tẩu - Người Khác Không Cần Thì Tôi Lấy

Quân Tẩu - Người Khác Không Cần Thì Tôi Lấy

7.8/10
7070

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Chương 74
Tinh Tế Bán Thú Nhân

Tinh Tế Bán Thú Nhân

7.7/10
7481

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 96
Mỹ Nam Ngư Tiên Sinh Anh Đừng Lại Đây!

Mỹ Nam Ngư Tiên Sinh Anh Đừng Lại Đây!

7.2/10
2946

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 57
Huyết Tộc Alpha Thân Vương Ngài Là Của Em

Huyết Tộc Alpha Thân Vương Ngài Là Của Em

7.4/10
5046

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 107
Học Trưởng Không Quen Không Biết Xin Đừng Động Tay Động Chân

Học Trưởng Không Quen Không Biết Xin Đừng Động Tay Động Chân

7.4/10
3869

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 67
Nơi Để Cất Lời FULL

Nơi Để Cất Lời FULL

7.5/10
7530

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Đam Mỹ, Võng Du

Chương 99
Ngày 77 Xung Hỉ Cho Anh

Ngày 77 Xung Hỉ Cho Anh

7.1/10
5686

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 60
Thiếu Tá Giành Vợ

Thiếu Tá Giành Vợ

7.9/10
26273

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Xuyên Không, Mạt Thế

Chương 178
Nhật Ký Thú Cưng Iii Còn Đường Sống Nào Tốt Bằng Ôm Đùi Kim Chủ Ba Ba

Nhật Ký Thú Cưng Iii Còn Đường Sống Nào Tốt Bằng Ôm Đùi Kim Chủ Ba Ba

7.9/10
14081

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 173
Trọng Sinh Bị Tôi Để Ý Rồi Em Còn Muốn Chạy

Trọng Sinh Bị Tôi Để Ý Rồi Em Còn Muốn Chạy

7/10
6088

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 80
Bạn Học Xin Đừng Để Ý Đến Tôi

Bạn Học Xin Đừng Để Ý Đến Tôi

7.4/10
7235

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 78
Mang Theo Bảo Bảo Bỏ Trốn Vợ! Em Đừng Hòng!

Mang Theo Bảo Bảo Bỏ Trốn Vợ! Em Đừng Hòng!

7.1/10
38784

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 170
Nhật Ký Thú Cưng Ii Bổn Chuột Ở Tu Chân Giới Cùng Rồng Lăn Lộn

Nhật Ký Thú Cưng Ii Bổn Chuột Ở Tu Chân Giới Cùng Rồng Lăn Lộn

7/10
28689

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Dị Giới, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 297
Cậu Là O - Không! Tôi Là A!

Cậu Là O - Không! Tôi Là A!

7.7/10
11624

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 120
Nhật Ký Thú Cưng Của Thiên Địch

Nhật Ký Thú Cưng Của Thiên Địch

7.4/10
26742

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Dị Giới, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 203
Omega Của Đại Tá Cấm Dục

Omega Của Đại Tá Cấm Dục

7.9/10
33901

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 139
Chính Chủ Trở Về Thế Thân Muốn Nghỉ Hưu Sớm
7.8/10
1459

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Tôi Tái Hôn Cùng Thầy Giáo Cấp Hai Của Tôi FULL
7.6/10
2358

Thể loại: Ngôn Tình

Lạc Vào Thế Thú Làm Bạn Quái Nhân
7/10
2188

Thể loại: Điền Văn, Dị Giới, Xuyên Không, Truyện Sủng

Trộm Yêu Người Tình Hờ Của Mẹ
7.6/10
2260

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Mẹ Xấu Xí Không Cần Tự Ti
7.8/10
1915

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Phu Nhân Thiên Định Vô Thường
7.3/10
2995

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Teen, Đam Mỹ

Cắn Nhầm Một Cái Thôi Mà Làm Gì Căng
8.3/10
2511

Thể loại: Hài Hước, Truyện Teen, Đam Mỹ

Trọng Sinh Tình Nơi Biển Thệ
7.2/10
4149

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Từ Đầu Đã Không Nhận Sai Em
7.7/10
6668

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chú Và Em
8.5/10
3590

Thể loại: Đam Mỹ

Cưới Rồi Trước Sau Gì Cũng Yêu
7.6/10
6316

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Alpha Thân Vương Ngài Là Của Em
8.4/10
3993

Thể loại: Truyện Teen, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Anh Không Phải O! - Không Phải Em Cũng Muốn!
7.8/10
2576

Thể loại: Truyện Teen, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Thầy Tôi Có Ý Nghĩ Đó Với Tôi
7/10
5969

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Quân Tẩu - Người Khác Không Cần Thì Tôi Lấy
7.8/10
7070

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Tinh Tế Bán Thú Nhân
7.7/10
7481

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Mỹ Nam Ngư Tiên Sinh Anh Đừng Lại Đây!
7.2/10
2946

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Huyết Tộc Alpha Thân Vương Ngài Là Của Em
7.4/10
5046

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Học Trưởng Không Quen Không Biết Xin Đừng Động Tay Động Chân
7.4/10
3869

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Nơi Để Cất Lời FULL
7.5/10
7530

Thể loại: Truyện Teen, Đam Mỹ, Võng Du

Ngày 77 Xung Hỉ Cho Anh
7.1/10
5686

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Thiếu Tá Giành Vợ
7.9/10
26273

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Xuyên Không, Mạt Thế

Nhật Ký Thú Cưng Iii Còn Đường Sống Nào Tốt Bằng Ôm Đùi Kim Chủ Ba Ba
7.9/10
14081

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Trọng Sinh Bị Tôi Để Ý Rồi Em Còn Muốn Chạy
7/10
6088

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Bạn Học Xin Đừng Để Ý Đến Tôi
7.4/10
7235

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Mang Theo Bảo Bảo Bỏ Trốn Vợ! Em Đừng Hòng!
7.1/10
38784

Thể loại: Đam Mỹ

Nhật Ký Thú Cưng Ii Bổn Chuột Ở Tu Chân Giới Cùng Rồng Lăn Lộn
7/10
28689

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Dị Giới, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Cậu Là O - Không! Tôi Là A!
7.7/10
11624

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Nhật Ký Thú Cưng Của Thiên Địch
7.4/10
26742

Thể loại: Điền Văn, Dị Giới, Đam Mỹ, Xuyên Không

Omega Của Đại Tá Cấm Dục
7.9/10
33901

Thể loại: Đam Mỹ