Tác Giả Tiểu Thảo Mộc

Nam Chủ Kịch Bản Này Không Đúng

Nam Chủ Kịch Bản Này Không Đúng

7.3/10
1871

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 36
Trọng Sinh Vì Một Nhành Hoa FULL

Trọng Sinh Vì Một Nhành Hoa FULL

7.5/10
2343

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 47
Trọn Đời Yêu Em

Trọn Đời Yêu Em

7.7/10
1334

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 25
Không làm học bá

Không làm học bá

8.5/10
1293

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 38
Sau Khi Xuyên Thư Nữ Phụ Pháo Hôi Chăm Chỉ Diễn Kịch

Sau Khi Xuyên Thư Nữ Phụ Pháo Hôi Chăm Chỉ Diễn Kịch

7.4/10
1161

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 23
Phác Hoạ Ánh Mắt Si Tình Của Một Người Có Khó Không

Phác Hoạ Ánh Mắt Si Tình Của Một Người Có Khó Không

7.6/10
1154

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 6
Trọng Sinh Chi Như Nguyệt

Trọng Sinh Chi Như Nguyệt

7.8/10
1620

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 19
Nghịch Thiên Cải Mệnh - An Le Kim Thao

Nghịch Thiên Cải Mệnh - An Le Kim Thao

7.7/10
2024

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 47
Đã Mấy Mùa Hạ Trôi Qua

Đã Mấy Mùa Hạ Trôi Qua

7.7/10
2199

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 95
Sổ Tay Nghịch Tập Của Nữ Phụ

Sổ Tay Nghịch Tập Của Nữ Phụ

7.2/10
1329

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Nữ Phụ, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Mạt Thế, Phương Tây, Võng Du, Huyền huyễn

Chương 10
Xuyên Thành Nữ Phụ Xinh Đẹp Bị Khinh Thường Trong Niên Đại Văn

Xuyên Thành Nữ Phụ Xinh Đẹp Bị Khinh Thường Trong Niên Đại Văn

7.7/10
4305

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 50
Như Mộng Giai Kỳ

Như Mộng Giai Kỳ

7.1/10
1322

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 4
Ra Giêng Anh Cưới Em

Ra Giêng Anh Cưới Em

8.3/10
1219

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Việt Nam

Chương 4
Xuyên Qua Mạt Thế Mãi Mãi Là Nữ Phụ

Xuyên Qua Mạt Thế Mãi Mãi Là Nữ Phụ

7.5/10
3469

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Linh Dị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Mạt Thế

Chương 38
Vai Ác Bạo Quân Xuyên Thành Pháo Hôi Nữ Xứng Cẩu

Vai Ác Bạo Quân Xuyên Thành Pháo Hôi Nữ Xứng Cẩu

7.6/10
1128

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 21
Vai Ác Bạo Quân Xuyên Thành Pháo Hôi Nữ Xứng Cẩu

Vai Ác Bạo Quân Xuyên Thành Pháo Hôi Nữ Xứng Cẩu

8.3/10
1409

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 21
Vai Ác Bạo Quân Xuyên Thành Pháo Hôi Nữ Xứng Cẩu

Vai Ác Bạo Quân Xuyên Thành Pháo Hôi Nữ Xứng Cẩu

7.3/10
1039

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 21
Vai Ác Bạo Quân Xuyên Thành Pháo Hôi Nữ Xứng Cẩu

Vai Ác Bạo Quân Xuyên Thành Pháo Hôi Nữ Xứng Cẩu

7.6/10
1159

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 21
Vai Ác Bạo Quân Xuyên Thành Pháo Hôi Nữ Xứng Cẩu

Vai Ác Bạo Quân Xuyên Thành Pháo Hôi Nữ Xứng Cẩu

7.3/10
1325

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 9
Vai Ác Bạo Quân Xuyên Thành Pháo Hôi Nữ Xứng Cẩu

Vai Ác Bạo Quân Xuyên Thành Pháo Hôi Nữ Xứng Cẩu

7.9/10
1203

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 21
Bầu Trời

Bầu Trời

8.3/10
1183

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Đam Mỹ, Việt Nam

Chương 3
Dịu Dàng Tập Kích

Dịu Dàng Tập Kích

8.3/10
6216

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 72
Mây Trời Ngập Nắng

Mây Trời Ngập Nắng

8.4/10
1559

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Đam Mỹ

Chương 12
Trợ Thủ Nhỏ Của Hàn Lão Đại

Trợ Thủ Nhỏ Của Hàn Lão Đại

7.7/10
9347

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 96
zhihu Giam Cầm

zhihu Giam Cầm

8.2/10
1828

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 11
Lời Tỏ Tình Tuyết Rơi

Lời Tỏ Tình Tuyết Rơi

7.6/10
1214

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đông Phương, Huyền huyễn

Chương 4
Lửa Rừng

Lửa Rừng

8.2/10
1001

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 0
Hạnh Phúc Của Em - Tran Thi Thanh Thao

Hạnh Phúc Của Em - Tran Thi Thanh Thao

8/10
5032

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 182
Giá Như Em Chưa Từng Yêu

Giá Như Em Chưa Từng Yêu

8.3/10
22621

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 160
Tiểu Trai Tinh Cùng Nhóm Phu Quân Của Nàng FULL

Tiểu Trai Tinh Cùng Nhóm Phu Quân Của Nàng FULL

7.2/10
1862

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 11
Kiểm Soát Tuyệt Đối

Kiểm Soát Tuyệt Đối

7.7/10
1352

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Chương 7
Beta Cũng Có Thể Bị Đánh Dấu

Beta Cũng Có Thể Bị Đánh Dấu

7.2/10
1632

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 9
Showbiz Thiên Kim Thật Giả Gây Sốt Giới Giải Trí

Showbiz Thiên Kim Thật Giả Gây Sốt Giới Giải Trí

7.6/10
3696

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Sủng

Chương 50
Lục Tổng Tháng Ngày Sau Xin Được Chỉ Giáo

Lục Tổng Tháng Ngày Sau Xin Được Chỉ Giáo

7.1/10
8154

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 106
Nữ Phụ Chỉ Cầu Được Sống

Nữ Phụ Chỉ Cầu Được Sống

7.2/10
6953

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 55
Hôn Nhân Gia Tộc FULL

Hôn Nhân Gia Tộc FULL

7.2/10
5903

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 45
Người Sống Sót 01

Người Sống Sót 01

7.4/10
2452

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 32
Nữ Phụ Em Thuộc Về Tôi

Nữ Phụ Em Thuộc Về Tôi

7.8/10
4131

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Teen, Xuyên Không

Chương 82
Một Đời Vấn Vương

Một Đời Vấn Vương

7.5/10
3031

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 51
Ép Hôn Được Chồng Như Ý

Ép Hôn Được Chồng Như Ý

7.4/10
5071

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 68
Cưới Trước Yêu Sau Sủng Riêng Mình Vợ

Cưới Trước Yêu Sau Sủng Riêng Mình Vợ

7.9/10
4786

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 64
Bệnh Kiều Ngắn - Ma Vương Gia Dũng Giả FULL

Bệnh Kiều Ngắn - Ma Vương Gia Dũng Giả FULL

7.2/10
1556

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình, Phương Tây, Huyền huyễn

Chương 8
Yêu Anh Như Cách Anh Đã Yêu Em FULL

Yêu Anh Như Cách Anh Đã Yêu Em FULL

7.6/10
1868

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 9
Cậu Không Phải Là Nắng

Cậu Không Phải Là Nắng

7.3/10
1706

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 14
Đoản Se Cổ

Đoản Se Cổ

8/10
1389

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 6
Sống Lại Năm 60 Ký Sự Không Gian

Sống Lại Năm 60 Ký Sự Không Gian

7.5/10
1514

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn

Chương 10
Chồng Rắn Đừng Đến Đây

Chồng Rắn Đừng Đến Đây

7.1/10
2192

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 27
Ngọn Sóng Không Tên FULL

Ngọn Sóng Không Tên FULL

7.9/10
15834

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 90
Hôn Trộm FULL

Hôn Trộm FULL

7.1/10
12685

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 81
Ông Ơi! Là Cô Ấy Bao Nuôi Cháu

Ông Ơi! Là Cô Ấy Bao Nuôi Cháu

7.4/10
5628

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 71
Cô Tình Nhân Thiên Kim Lụi Bại

Cô Tình Nhân Thiên Kim Lụi Bại

7.6/10
1994

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 19
Sát Vách Yêu Em

Sát Vách Yêu Em

7.1/10
2002

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 23
Trò Chơi Tình Ái 2

Trò Chơi Tình Ái 2

7.1/10
5472

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 77
Dấu Răng

Dấu Răng

7.2/10
5323

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 65
Con Sâu Làm Rầu Nồi Canh

Con Sâu Làm Rầu Nồi Canh

7.5/10
5126

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 50
Bạn Trai Cũ Dùng Mẹ Để Tiếp Cận Tôi FULL

Bạn Trai Cũ Dùng Mẹ Để Tiếp Cận Tôi FULL

7.3/10
2729

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 8
Dì Ghẻ - Nguyễn Thảo Nguyên

Dì Ghẻ - Nguyễn Thảo Nguyên

7.6/10
5269

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 107
Xuyên Thành Nam Thanh Niên Tri Thức Thập Niên 70

Xuyên Thành Nam Thanh Niên Tri Thức Thập Niên 70

7.4/10
1401

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 5
Ái Phi Của Nữ Đế

Ái Phi Của Nữ Đế

7.1/10
7202

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Bách Hợp

Chương 201
Chạy Nạn Làm Ruộng Ta Dựa Vào Y Thuật Làm Giàu

Chạy Nạn Làm Ruộng Ta Dựa Vào Y Thuật Làm Giàu

7.9/10
3135

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 20
Thập Niên 90 Mẹ Kế Luôn Muốn Trốn Chạy

Thập Niên 90 Mẹ Kế Luôn Muốn Trốn Chạy

7.3/10
12874

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 50
Luôn Có Một Người Đứng Từ Xa Nhìn Chàng

Luôn Có Một Người Đứng Từ Xa Nhìn Chàng

7.7/10
1794

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Đam Mỹ

Chương 15
Ác Nữ Vương Đừng Quậy Nữa

Ác Nữ Vương Đừng Quậy Nữa

7.4/10
2093

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 26
[free]_hôn trộm

[free]_hôn trộm

8.5/10
9165

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Chương 81
[free]_ngọn sóng không tên

[free]_ngọn sóng không tên

8.5/10
77165

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Chương 90
Uyên Ương

Uyên Ương

7/10
3737

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 65
Một phút sai lầm

Một phút sai lầm

8.5/10
5093

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Khác

Chương 100
Bá Đạo Tổng Quỷ Quấn Lấy Tôi

Bá Đạo Tổng Quỷ Quấn Lấy Tôi

7.6/10
1667

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 10
Vương Phi Xung Hỉ FULL

Vương Phi Xung Hỉ FULL

7.2/10
23079

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu

Chương 51
Dị Nhãn Phòng Đông - Anh Chủ Nhà Có Cặp Mắt Kỳ Lạ

Dị Nhãn Phòng Đông - Anh Chủ Nhà Có Cặp Mắt Kỳ Lạ

7.2/10
1838

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 9
Món Quà Được Gửi Đến Từ Éros

Món Quà Được Gửi Đến Từ Éros

7/10
1614

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 8
Nhặt Lại Vợ Yêu

Nhặt Lại Vợ Yêu

7.2/10
6001

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 61
Ngã Rẽ Hôn Nhân 2 FULL

Ngã Rẽ Hôn Nhân 2 FULL

7.3/10
41701

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 120
Chị Em Nông Môn Không Đơn Giản

Chị Em Nông Môn Không Đơn Giản

7.8/10
2955

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Xuyên Không

Chương 24
Sau Khi Kết Hôn Với Ác Ma Có Muốn Ly Hôn Cũng Không Được

Sau Khi Kết Hôn Với Ác Ma Có Muốn Ly Hôn Cũng Không Được

7.9/10
8392

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 60
Tựa Như Người Trong Lòng Bước Tới

Tựa Như Người Trong Lòng Bước Tới

7.6/10
2560

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 29
Tỉnh Lại Lần Nữa Tôi Cưa Đổ Bạn Thân

Tỉnh Lại Lần Nữa Tôi Cưa Đổ Bạn Thân

7.1/10
13089

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 78
Bất Phụ Tương Tư

Bất Phụ Tương Tư

7.7/10
7137

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 61
Lục Thiếu Sủng Cô Vợ Nhỏ

Lục Thiếu Sủng Cô Vợ Nhỏ

7/10
6771

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 49
Hoạ Mỹ Nhân FULL

Hoạ Mỹ Nhân FULL

7.2/10
7787

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Teen, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 55
Tiêu Tương Cô Tịch

Tiêu Tương Cô Tịch

7.6/10
2215

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Teen, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 46
Cổ Đại Tận Thế Cầu Sinh Tồn

Cổ Đại Tận Thế Cầu Sinh Tồn

7.6/10
7125

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Truyện Teen, Đam Mỹ, Xuyên Không, Mạt Thế

Chương 54
Nhân Duyên Chúng Ta Chưa Từng Kết Thúc

Nhân Duyên Chúng Ta Chưa Từng Kết Thúc

7.2/10
3182

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 8
Sau khi xuyên thành nữ phụ si tình, tôi chỉ muốn lo cho sự nghiệp

Sau khi xuyên thành nữ phụ si tình, tôi chỉ muốn lo cho sự nghiệp

8.5/10
8412

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác

Chương 28
Giá Như Em Chưa Từng Yêu

Giá Như Em Chưa Từng Yêu

7.8/10
27315

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 160
Hạnh Phúc Của Em 2

Hạnh Phúc Của Em 2

7.2/10
9260

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 182
Gần hơn một chút

Gần hơn một chút

8.5/10
12148

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 72
Làm Nũng - Thời Tinh Thảo

Làm Nũng - Thời Tinh Thảo

7.6/10
6166

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 48
Nữ Chủ Trọng Sinh Làm Vợ Tổng Tài

Nữ Chủ Trọng Sinh Làm Vợ Tổng Tài

7.7/10
3016

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 26
Hôm Nay Cyber Và Ngọt Sủng Vẫn Chưa Tương Thích

Hôm Nay Cyber Và Ngọt Sủng Vẫn Chưa Tương Thích

7/10
2291

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 15
Cầu Vồng Của Em

Cầu Vồng Của Em

7.9/10
2004

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 9
Thanh Xuân Của Tớ Chính Là Cậu

Thanh Xuân Của Tớ Chính Là Cậu

7.1/10
8516

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen

Chương 75
Thần Thú Nhỏ Vạn Người Yêu Thương

Thần Thú Nhỏ Vạn Người Yêu Thương

7.4/10
1757

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 4
Chú Nhỏ

Chú Nhỏ

7.7/10
11289

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen

Chương 100
Sắc Tình Khó Cưỡng

Sắc Tình Khó Cưỡng

7.1/10
38398

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen

Chương 112
Tả Đạo Tu Tiên Ta Dựa Mô Phỏng Vô Địch

Tả Đạo Tu Tiên Ta Dựa Mô Phỏng Vô Địch

7.9/10
5847

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 80
Mỗi Ngày Cô Ấy Đều Chọc Tôi

Mỗi Ngày Cô Ấy Đều Chọc Tôi

7.8/10
1517

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 4
Sau Khi Ly Hôn Cùng Ông Xã Tàn Bạo

Sau Khi Ly Hôn Cùng Ông Xã Tàn Bạo

7.2/10
4248

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 41
Bạn Trai Snake Của Tôi FULL

Bạn Trai Snake Của Tôi FULL

7.2/10
2767

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 13
Chơi Trò Chơi Ta Không Phải Nghiêm Túc

Chơi Trò Chơi Ta Không Phải Nghiêm Túc

8.3/10
8539

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Võng Du

Chương 92
Nam Chủ Kịch Bản Này Không Đúng
7.3/10
1871

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Trọng Sinh Vì Một Nhành Hoa FULL
7.5/10
2343

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Trọn Đời Yêu Em
7.7/10
1334

Thể loại: Ngôn Tình

Không làm học bá
8.5/10
1293

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác

Sau Khi Xuyên Thư Nữ Phụ Pháo Hôi Chăm Chỉ Diễn Kịch
7.4/10
1161

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Phác Hoạ Ánh Mắt Si Tình Của Một Người Có Khó Không
7.6/10
1154

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Trọng Sinh Chi Như Nguyệt
7.8/10
1620

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Nghịch Thiên Cải Mệnh - An Le Kim Thao
7.7/10
2024

Thể loại: Trọng Sinh, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác

Đã Mấy Mùa Hạ Trôi Qua
7.7/10
2199

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Sổ Tay Nghịch Tập Của Nữ Phụ
7.2/10
1329

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Nữ Phụ, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Mạt Thế, Phương Tây, Võng Du, Huyền huyễn

Xuyên Thành Nữ Phụ Xinh Đẹp Bị Khinh Thường Trong Niên Đại Văn
7.7/10
4305

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Như Mộng Giai Kỳ
7.1/10
1322

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Ra Giêng Anh Cưới Em
8.3/10
1219

Thể loại: Đam Mỹ, Việt Nam

Xuyên Qua Mạt Thế Mãi Mãi Là Nữ Phụ
7.5/10
3469

Thể loại: Truyện Ngược, Linh Dị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Mạt Thế

Vai Ác Bạo Quân Xuyên Thành Pháo Hôi Nữ Xứng Cẩu
7.6/10
1128

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Vai Ác Bạo Quân Xuyên Thành Pháo Hôi Nữ Xứng Cẩu
8.3/10
1409

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Vai Ác Bạo Quân Xuyên Thành Pháo Hôi Nữ Xứng Cẩu
7.3/10
1039

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Vai Ác Bạo Quân Xuyên Thành Pháo Hôi Nữ Xứng Cẩu
7.6/10
1159

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Vai Ác Bạo Quân Xuyên Thành Pháo Hôi Nữ Xứng Cẩu
7.3/10
1325

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Vai Ác Bạo Quân Xuyên Thành Pháo Hôi Nữ Xứng Cẩu
7.9/10
1203

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Bầu Trời
8.3/10
1183

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Đam Mỹ, Việt Nam

Dịu Dàng Tập Kích
8.3/10
6216

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Mây Trời Ngập Nắng
8.4/10
1559

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Đam Mỹ

Trợ Thủ Nhỏ Của Hàn Lão Đại
7.7/10
9347

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng

zhihu Giam Cầm
8.2/10
1828

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Lời Tỏ Tình Tuyết Rơi
7.6/10
1214

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đông Phương, Huyền huyễn

Lửa Rừng
8.2/10
1001

Thể loại: Truyện Sắc, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Hạnh Phúc Của Em - Tran Thi Thanh Thao
8/10
5032

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Giá Như Em Chưa Từng Yêu
8.3/10
22621

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Truyện Teen, Ngôn Tình

Tiểu Trai Tinh Cùng Nhóm Phu Quân Của Nàng FULL
7.2/10
1862

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Kiểm Soát Tuyệt Đối
7.7/10
1352

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Beta Cũng Có Thể Bị Đánh Dấu
7.2/10
1632

Thể loại: Đam Mỹ

Showbiz Thiên Kim Thật Giả Gây Sốt Giới Giải Trí
7.6/10
3696

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Sủng

Lục Tổng Tháng Ngày Sau Xin Được Chỉ Giáo
7.1/10
8154

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Nữ Phụ Chỉ Cầu Được Sống
7.2/10
6953

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Hôn Nhân Gia Tộc FULL
7.2/10
5903

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Người Sống Sót 01
7.4/10
2452

Thể loại: Dị Năng, Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Nữ Phụ Em Thuộc Về Tôi
7.8/10
4131

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Teen, Xuyên Không

Một Đời Vấn Vương
7.5/10
3031

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Ép Hôn Được Chồng Như Ý
7.4/10
5071

Thể loại: Ngôn Tình

Cưới Trước Yêu Sau Sủng Riêng Mình Vợ
7.9/10
4786

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Bệnh Kiều Ngắn - Ma Vương Gia Dũng Giả FULL
7.2/10
1556

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình, Phương Tây, Huyền huyễn

Yêu Anh Như Cách Anh Đã Yêu Em FULL
7.6/10
1868

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Cậu Không Phải Là Nắng
7.3/10
1706

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Đoản Se Cổ
8/10
1389

Thể loại: Truyện Khác

Sống Lại Năm 60 Ký Sự Không Gian
7.5/10
1514

Thể loại: Điền Văn

Chồng Rắn Đừng Đến Đây
7.1/10
2192

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Ngọn Sóng Không Tên FULL
7.9/10
15834

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Hôn Trộm FULL
7.1/10
12685

Thể loại: Ngôn Tình

Ông Ơi! Là Cô Ấy Bao Nuôi Cháu
7.4/10
5628

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cô Tình Nhân Thiên Kim Lụi Bại
7.6/10
1994

Thể loại: Ngôn Tình

Sát Vách Yêu Em
7.1/10
2002

Thể loại: Ngôn Tình

Trò Chơi Tình Ái 2
7.1/10
5472

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Dấu Răng
7.2/10
5323

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Con Sâu Làm Rầu Nồi Canh
7.5/10
5126

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không

Bạn Trai Cũ Dùng Mẹ Để Tiếp Cận Tôi FULL
7.3/10
2729

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Dì Ghẻ - Nguyễn Thảo Nguyên
7.6/10
5269

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Xuyên Thành Nam Thanh Niên Tri Thức Thập Niên 70
7.4/10
1401

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Ái Phi Của Nữ Đế
7.1/10
7202

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Bách Hợp

Chạy Nạn Làm Ruộng Ta Dựa Vào Y Thuật Làm Giàu
7.9/10
3135

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Thập Niên 90 Mẹ Kế Luôn Muốn Trốn Chạy
7.3/10
12874

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Luôn Có Một Người Đứng Từ Xa Nhìn Chàng
7.7/10
1794

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Đam Mỹ

Ác Nữ Vương Đừng Quậy Nữa
7.4/10
2093

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình, Huyền huyễn

[free]_hôn trộm
8.5/10
9165

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

[free]_ngọn sóng không tên
8.5/10
77165

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Uyên Ương
7/10
3737

Thể loại: Ngôn Tình

Một phút sai lầm
8.5/10
5093

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Khác

Bá Đạo Tổng Quỷ Quấn Lấy Tôi
7.6/10
1667

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ

Vương Phi Xung Hỉ FULL
7.2/10
23079

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu

Dị Nhãn Phòng Đông - Anh Chủ Nhà Có Cặp Mắt Kỳ Lạ
7.2/10
1838

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Món Quà Được Gửi Đến Từ Éros
7/10
1614

Thể loại: Ngôn Tình

Nhặt Lại Vợ Yêu
7.2/10
6001

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình

Ngã Rẽ Hôn Nhân 2 FULL
7.3/10
41701

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chị Em Nông Môn Không Đơn Giản
7.8/10
2955

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Xuyên Không

Sau Khi Kết Hôn Với Ác Ma Có Muốn Ly Hôn Cũng Không Được
7.9/10
8392

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Tựa Như Người Trong Lòng Bước Tới
7.6/10
2560

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Tỉnh Lại Lần Nữa Tôi Cưa Đổ Bạn Thân
7.1/10
13089

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Bất Phụ Tương Tư
7.7/10
7137

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Truyện Teen, Ngôn Tình

Lục Thiếu Sủng Cô Vợ Nhỏ
7/10
6771

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hoạ Mỹ Nhân FULL
7.2/10
7787

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Teen, Ngôn Tình, Xuyên Không

Tiêu Tương Cô Tịch
7.6/10
2215

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Teen, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Cổ Đại Tận Thế Cầu Sinh Tồn
7.6/10
7125

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Truyện Teen, Đam Mỹ, Xuyên Không, Mạt Thế

Nhân Duyên Chúng Ta Chưa Từng Kết Thúc
7.2/10
3182

Thể loại: Ngôn Tình

Sau khi xuyên thành nữ phụ si tình, tôi chỉ muốn lo cho sự nghiệp
8.5/10
8412

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác

Giá Như Em Chưa Từng Yêu
7.8/10
27315

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Hạnh Phúc Của Em 2
7.2/10
9260

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Gần hơn một chút
8.5/10
12148

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác, Truyện Sủng

Làm Nũng - Thời Tinh Thảo
7.6/10
6166

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Nữ Chủ Trọng Sinh Làm Vợ Tổng Tài
7.7/10
3016

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Teen, Ngôn Tình

Hôm Nay Cyber Và Ngọt Sủng Vẫn Chưa Tương Thích
7/10
2291

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Huyền huyễn

Cầu Vồng Của Em
7.9/10
2004

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Thanh Xuân Của Tớ Chính Là Cậu
7.1/10
8516

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen

Thần Thú Nhỏ Vạn Người Yêu Thương
7.4/10
1757

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chú Nhỏ
7.7/10
11289

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen

Sắc Tình Khó Cưỡng
7.1/10
38398

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen

Tả Đạo Tu Tiên Ta Dựa Mô Phỏng Vô Địch
7.9/10
5847

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Mỗi Ngày Cô Ấy Đều Chọc Tôi
7.8/10
1517

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Sau Khi Ly Hôn Cùng Ông Xã Tàn Bạo
7.2/10
4248

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Bạn Trai Snake Của Tôi FULL
7.2/10
2767

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chơi Trò Chơi Ta Không Phải Nghiêm Túc
8.3/10
8539

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Võng Du