Tác Giả Thượng Cửu Thiên Lãm Nguyệt

Thập Niên 70 Xuyên Thành Vợ Pháo Hôi Chết Sớm Của Nam Phụ Đại Lão

Thập Niên 70 Xuyên Thành Vợ Pháo Hôi Chết Sớm Của Nam Phụ Đại Lão

7.3/10
1032

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 5
Xuyên Đến 70 Trở Thành Cô Em Chồng Cực Phẩm Của Nữ Chính

Xuyên Đến 70 Trở Thành Cô Em Chồng Cực Phẩm Của Nữ Chính

7.4/10
1017

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 5
Hạn Định

Hạn Định

7.2/10
1498

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 6
Kính - Song Thành FULL

Kính - Song Thành FULL

7.7/10
5263

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 60
Giới Hạn Bạn Cùng Phòng

Giới Hạn Bạn Cùng Phòng

7.7/10
2482

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Phương Tây

Chương 10
Yêu Anh Em Chỉ Có Thể Giấu Trong Đáy Lòng FULL

Yêu Anh Em Chỉ Có Thể Giấu Trong Đáy Lòng FULL

7.7/10
2680

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 9
Xuyên Thành Vợ Của Vật Hi Sinh Nam Phụ Thập Niên 70

Xuyên Thành Vợ Của Vật Hi Sinh Nam Phụ Thập Niên 70

7.2/10
9562

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ

Chương 31
Trọng Sinh Chi Thủy Tựa Lưu Niên

Trọng Sinh Chi Thủy Tựa Lưu Niên

7.1/10
8424

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 50
Yêu Em Chỉ Có Thể Giấu Trong Đáy Lòng FULL

Yêu Em Chỉ Có Thể Giấu Trong Đáy Lòng FULL

7.9/10
4901

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 9
Chu Nhan

Chu Nhan

8.9/10
30957

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 147
Thính Tuyết Lâu 3 - Thần Binh Các

Thính Tuyết Lâu 3 - Thần Binh Các

8.5/10
4523

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 7
Thính Tuyết Lâu 7 - Bái Nguyệt Giáo Chi Chiến

Thính Tuyết Lâu 7 - Bái Nguyệt Giáo Chi Chiến

8.5/10
9669

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 16
Thính Tuyết Lâu 9 - Chú Kiếm Sư

Thính Tuyết Lâu 9 - Chú Kiếm Sư

8.5/10
1732

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 1
Thính Tuyết Lâu 5 - Hỏa Diễm Diên Vĩ

Thính Tuyết Lâu 5 - Hỏa Diễm Diên Vĩ

8.5/10
2460

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 2
Thính Tuyết Lâu 2 - Phong Vũ

Thính Tuyết Lâu 2 - Phong Vũ

8.5/10
2104

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 1
Đỉnh Kiếm Các 7 - Bích Thành

Đỉnh Kiếm Các 7 - Bích Thành

8.5/10
3347

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 7
Kính 2 - Song Thành

Kính 2 - Song Thành

8.5/10
8180

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 5
Đỉnh Kiếm Các 4 - Bỉ Ngạn Hoa

Đỉnh Kiếm Các 4 - Bỉ Ngạn Hoa

8.5/10
4585

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 12
Thính Tuyết Lâu 4 - Bệnh

Thính Tuyết Lâu 4 - Bệnh

8.5/10
2331

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 2
Thính Tuyết Lâu 6 - Chỉ Gian Sa

Thính Tuyết Lâu 6 - Chỉ Gian Sa

8.5/10
3316

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 5
Đỉnh Kiếm Các 5 - Kiếm Ca

Đỉnh Kiếm Các 5 - Kiếm Ca

8.5/10
3827

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 9
Thính Tuyết Lâu 1 - Huyết Vi

Thính Tuyết Lâu 1 - Huyết Vi

8.5/10
4286

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 3
Thính Tuyết Lâu 8 - Hoang Nguyên Tuyết

Thính Tuyết Lâu 8 - Hoang Nguyên Tuyết

8.5/10
6479

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 21
Kính 3 - Phá Quân

Kính 3 - Phá Quân

8.5/10
8955

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 9
Đỉnh Kiếm Các 3 - Mạn Châu Sa Hoa

Đỉnh Kiếm Các 3 - Mạn Châu Sa Hoa

8.5/10
3953

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 10
Tán Thiên 1 - Hoa Kính

Tán Thiên 1 - Hoa Kính

8.5/10
3828

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Chương 8
Đỉnh Kiếm Các 6 - Thất Dạ Tuyết

Đỉnh Kiếm Các 6 - Thất Dạ Tuyết

8.5/10
8157

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 18
Đỉnh Kiếm Các 1 - Đại Mạc Hoang Nhan

Đỉnh Kiếm Các 1 - Đại Mạc Hoang Nhan

8.5/10
5296

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 11
Đỉnh Kiếm Các 8 - Ảo Thế

Đỉnh Kiếm Các 8 - Ảo Thế

8.5/10
4496

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 11
Thần Yêu Lục

Thần Yêu Lục

7.5/10
13130

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 42
Hoang Nguyên Tuyết

Hoang Nguyên Tuyết

7.5/10
6649

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 22
Thất Dạ Tuyết

Thất Dạ Tuyết

7.5/10
9863

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Kiếm Hiệp

Chương 17
Mạn Châu Sa Hoa

Mạn Châu Sa Hoa

7.5/10
3772

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp

Chương 10
Hoa Kính

Hoa Kính

7.5/10
3700

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trinh Thám, Ngôn Tình, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Chương 8
Kiếm Ca

Kiếm Ca

7.5/10
3474

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 9
Đại Mạc Hoang Nhan

Đại Mạc Hoang Nhan

7.5/10
4451

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Kiếm Hiệp

Chương 12
Dạ Thuyền Xuy Địch Vũ Tiêu Tiêu

Dạ Thuyền Xuy Địch Vũ Tiêu Tiêu

7.5/10
11994

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Quân Sự, Kiếm Hiệp

Chương 36
Bỉ Ngạn Hoa

Bỉ Ngạn Hoa

7.5/10
5611

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 16
Ảo Thế

Ảo Thế

7.5/10
5626

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Kiếm Hiệp

Chương 11
Thập Niên 70 Xuyên Thành Vợ Pháo Hôi Chết Sớm Của Nam Phụ Đại Lão
7.3/10
1032

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Xuyên Đến 70 Trở Thành Cô Em Chồng Cực Phẩm Của Nữ Chính
7.4/10
1017

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Hạn Định
7.2/10
1498

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Kính - Song Thành FULL
7.7/10
5263

Thể loại: Lịch Sử, Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Giới Hạn Bạn Cùng Phòng
7.7/10
2482

Thể loại: Ngôn Tình, Phương Tây

Yêu Anh Em Chỉ Có Thể Giấu Trong Đáy Lòng FULL
7.7/10
2680

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Xuyên Thành Vợ Của Vật Hi Sinh Nam Phụ Thập Niên 70
7.2/10
9562

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ

Trọng Sinh Chi Thủy Tựa Lưu Niên
7.1/10
8424

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh

Yêu Em Chỉ Có Thể Giấu Trong Đáy Lòng FULL
7.9/10
4901

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chu Nhan
8.9/10
30957

Thể loại: Lịch Sử, Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Thính Tuyết Lâu 3 - Thần Binh Các
8.5/10
4523

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thính Tuyết Lâu 7 - Bái Nguyệt Giáo Chi Chiến
8.5/10
9669

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thính Tuyết Lâu 9 - Chú Kiếm Sư
8.5/10
1732

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thính Tuyết Lâu 5 - Hỏa Diễm Diên Vĩ
8.5/10
2460

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thính Tuyết Lâu 2 - Phong Vũ
8.5/10
2104

Thể loại: Kiếm Hiệp

Đỉnh Kiếm Các 7 - Bích Thành
8.5/10
3347

Thể loại: Kiếm Hiệp

Kính 2 - Song Thành
8.5/10
8180

Thể loại: Kiếm Hiệp

Đỉnh Kiếm Các 4 - Bỉ Ngạn Hoa
8.5/10
4585

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thính Tuyết Lâu 4 - Bệnh
8.5/10
2331

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thính Tuyết Lâu 6 - Chỉ Gian Sa
8.5/10
3316

Thể loại: Kiếm Hiệp

Đỉnh Kiếm Các 5 - Kiếm Ca
8.5/10
3827

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thính Tuyết Lâu 1 - Huyết Vi
8.5/10
4286

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thính Tuyết Lâu 8 - Hoang Nguyên Tuyết
8.5/10
6479

Thể loại: Kiếm Hiệp

Kính 3 - Phá Quân
8.5/10
8955

Thể loại: Kiếm Hiệp

Đỉnh Kiếm Các 3 - Mạn Châu Sa Hoa
8.5/10
3953

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tán Thiên 1 - Hoa Kính
8.5/10
3828

Thể loại: Ngôn Tình, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Đỉnh Kiếm Các 6 - Thất Dạ Tuyết
8.5/10
8157

Thể loại: Kiếm Hiệp

Đỉnh Kiếm Các 1 - Đại Mạc Hoang Nhan
8.5/10
5296

Thể loại: Kiếm Hiệp

Đỉnh Kiếm Các 8 - Ảo Thế
8.5/10
4496

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thần Yêu Lục
7.5/10
13130

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Hoang Nguyên Tuyết
7.5/10
6649

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thất Dạ Tuyết
7.5/10
9863

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Kiếm Hiệp

Mạn Châu Sa Hoa
7.5/10
3772

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp

Hoa Kính
7.5/10
3700

Thể loại: Cổ Đại, Trinh Thám, Ngôn Tình, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Kiếm Ca
7.5/10
3474

Thể loại: Kiếm Hiệp

Đại Mạc Hoang Nhan
7.5/10
4451

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Kiếm Hiệp

Dạ Thuyền Xuy Địch Vũ Tiêu Tiêu
7.5/10
11994

Thể loại: Lịch Sử, Quân Sự, Kiếm Hiệp

Bỉ Ngạn Hoa
7.5/10
5611

Thể loại: Kiếm Hiệp

Ảo Thế
7.5/10
5626

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Kiếm Hiệp