Tác Giả Tô Thanh Thư

Cảm Ơn Vì Đã Cho Em Gặp Anh

Cảm Ơn Vì Đã Cho Em Gặp Anh

7.5/10
1135

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 30
Cảm Ơn Vì Đã Cho Em Gặp Anh

Cảm Ơn Vì Đã Cho Em Gặp Anh

7.8/10
1138

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 30
Sổ Tay Tự Cứu Vớt Của Người Xuyên Không FULL

Sổ Tay Tự Cứu Vớt Của Người Xuyên Không FULL

7.9/10
1299

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 10
Phùng Thu FULL

Phùng Thu FULL

7.8/10
1265

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 14
Không Xéo Xắt Chết Ngươi Không Thành Phật

Không Xéo Xắt Chết Ngươi Không Thành Phật

7.6/10
1318

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Linh Dị, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 15
Không Xéo Xắt Chết Ngươi Không Thành Phật

Không Xéo Xắt Chết Ngươi Không Thành Phật

7.3/10
1068

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Linh Dị, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 15
Thập Niên 60 Nhật Ký Sinh Hoạt Của Cực Phẩm Pháo Hôi

Thập Niên 60 Nhật Ký Sinh Hoạt Của Cực Phẩm Pháo Hôi

7.7/10
3705

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 50
Gió Xuân Ngày Hạ

Gió Xuân Ngày Hạ

7.3/10
1162

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Teen, Đam Mỹ

Chương 3
Làm Giàu Quá Trình Nghịch Tập Mạnh Mẽ Của Cô Nàng Nông Gia Mập Mạp FULL

Làm Giàu Quá Trình Nghịch Tập Mạnh Mẽ Của Cô Nàng Nông Gia Mập Mạp FULL

7/10
27046

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 50
Thần Y Độc Phi Không Dễ Đối Phó

Thần Y Độc Phi Không Dễ Đối Phó

7.2/10
1617

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 10
Gương Vỡ Khó Lành 2

Gương Vỡ Khó Lành 2

7/10
2516

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 29
Quá Trình Nghịch Tập Mạnh Mẽ Của Cô Nàng Nông Gia Mập Mạp

Quá Trình Nghịch Tập Mạnh Mẽ Của Cô Nàng Nông Gia Mập Mạp

7.8/10
10554

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 50
Thử Một Lần Bước Về Phía Anh

Thử Một Lần Bước Về Phía Anh

7.8/10
2272

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 23
Sở Thiếu Anh Đừng Đến Đây!

Sở Thiếu Anh Đừng Đến Đây!

7.3/10
4814

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 70
Anh Đến Từ Phía Đông

Anh Đến Từ Phía Đông

7.3/10
1367

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 3
Manh đăng

Manh đăng

8.5/10
27183

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đô Thị, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 41
Chiếu tướng

Chiếu tướng

8.5/10
8694

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Đô Thị, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 99
Bác Sĩ Thiên Tài Và Người Vợ Lẽ Không Dễ Động Tới

Bác Sĩ Thiên Tài Và Người Vợ Lẽ Không Dễ Động Tới

7.9/10
20293

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 499
Vừa Kịp FULL

Vừa Kịp FULL

7.8/10
5403

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 21
Phong Nguyệt

Phong Nguyệt

7.7/10
6067

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 11
Tình Nhân Không Nguyện Ý Tổng Tài Cầu Buông Tha FULL

Tình Nhân Không Nguyện Ý Tổng Tài Cầu Buông Tha FULL

7.6/10
19644

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 84
Nghiệt Duyên Xin Đừng Hận Em

Nghiệt Duyên Xin Đừng Hận Em

7.5/10
12055

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 135
Thật Ngốc Khi Quay Lại Với Bạn Trai Cũ

Thật Ngốc Khi Quay Lại Với Bạn Trai Cũ

7.8/10
2301

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 11
Mỹ Thực Cung Ứng Thương

Mỹ Thực Cung Ứng Thương

7.3/10
23445

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 501
Ngủ Rồi Bỏ Em Đừng Hòng! FULL

Ngủ Rồi Bỏ Em Đừng Hòng! FULL

7.7/10
6930

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 12
Vong Tiện Không Lối Thoát

Vong Tiện Không Lối Thoát

7.8/10
3132

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 17
Sau Khi Tỉnh Lại Từ Bên Người Nhân Vật Phản Diện

Sau Khi Tỉnh Lại Từ Bên Người Nhân Vật Phản Diện

7.1/10
2589

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Phương Tây, Võng Du, Huyền huyễn

Chương 6
Xem Mắt Gặp Bác Sĩ Tô FULL

Xem Mắt Gặp Bác Sĩ Tô FULL

7.2/10
7938

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 10
Bình Tà Bạo Quân

Bình Tà Bạo Quân

7.2/10
2543

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 12
Tổng Tài Anh Tàn Nhẫn Quá Rồi FULL

Tổng Tài Anh Tàn Nhẫn Quá Rồi FULL

7.5/10
58546

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 111
Đồ Chơi

Đồ Chơi

7.8/10
6156

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 40
Sủng Lên Hot Search

Sủng Lên Hot Search

7.4/10
3298

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 19
Harry Potter Obliviate FULL

Harry Potter Obliviate FULL

7.9/10
2540

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Phương Tây, Huyền huyễn

Chương 5
Lão Phu Lão Khi

Lão Phu Lão Khi

7.1/10
7400

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 25
Hp Đồng Nhân - Snarry Huyết Thống Chiến Tranh

Hp Đồng Nhân - Snarry Huyết Thống Chiến Tranh

7.9/10
21103

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Khác, Phương Tây, Huyền huyễn

Chương 230
Khoái Xuyên Một Trăm Loại Phương Pháp Tẩy Trắng Nhân Vật Phản Diện

Khoái Xuyên Một Trăm Loại Phương Pháp Tẩy Trắng Nhân Vật Phản Diện

7.9/10
12713

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 98
Idol Và Tui Nổi Nhất Trên Mạng

Idol Và Tui Nổi Nhất Trên Mạng

7.8/10
2165

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 6
Mỹ Thực Manh Chủ

Mỹ Thực Manh Chủ

7.5/10
19179

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 50
Em Gái Nhà Tôi Siêu Cấp Ngọt

Em Gái Nhà Tôi Siêu Cấp Ngọt

8.4/10
41055

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 75
Ngủ Rồi Bỏ? Em Đừng Hòng!

Ngủ Rồi Bỏ? Em Đừng Hòng!

7.5/10
32156

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 12
Yêu Em Đến Vứt Bỏ Sinh Mệnh

Yêu Em Đến Vứt Bỏ Sinh Mệnh

7.5/10
32458

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 14
Anh Trao Cho Em Một Đời Giông Bão

Anh Trao Cho Em Một Đời Giông Bão

7.5/10
2057

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 2
Anh Yêu Phải Boss Lạnh Lùng

Anh Yêu Phải Boss Lạnh Lùng

7.5/10
8085

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 24
Ảnh Thất Cơ

Ảnh Thất Cơ

7.5/10
3909

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 9
Bùa Yêu

Bùa Yêu

7.5/10
13179

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Việt Nam

Chương 15
Trọng Sinh Chi Tối Thần Cường Giả

Trọng Sinh Chi Tối Thần Cường Giả

7.5/10
8587

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 26
Dân Quốc Yêu Đạo

Dân Quốc Yêu Đạo

7.5/10
38131

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 66
Thanh Mai Không Gả Hai Lần

Thanh Mai Không Gả Hai Lần

7.5/10
19913

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 18
Thập Ngũ Niên Chi Dương

Thập Ngũ Niên Chi Dương

7.5/10
14355

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 34
Thiên Sơn Khán Tà Dương

Thiên Sơn Khán Tà Dương

7.5/10
33577

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 163
Tà Vương Đế Phi: Nghịch Thiên Thuần Thú Sư

Tà Vương Đế Phi: Nghịch Thiên Thuần Thú Sư

7.5/10
73732

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 381
Ngoại Tình

Ngoại Tình

7.5/10
26712

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 85
Anh Chàng Không Kết Hôn, Lấy Em Đi

Anh Chàng Không Kết Hôn, Lấy Em Đi

7.5/10
24384

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 28
Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt

Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt

7.5/10
61423

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 403
Ngày Gió Nổi Lên

Ngày Gió Nổi Lên

7.5/10
31726

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 60
Hổ Lang Truyền Thuyết

Hổ Lang Truyền Thuyết

7.5/10
29585

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 163
Phong Khởi Đích Nhật Tử

Phong Khởi Đích Nhật Tử

7.5/10
17278

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 60
Thính Thuyết Ái Tình Hồi Lai Quá

Thính Thuyết Ái Tình Hồi Lai Quá

7.5/10
17519

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 45
Như Quả Tái Hồi Đáo Tòng Tiền

Như Quả Tái Hồi Đáo Tòng Tiền

7.5/10
16919

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 49
Chân Thành Thâm Tình

Chân Thành Thâm Tình

7.5/10
30063

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 33
Phòng 401, Khu Chung Cư Số 35

Phòng 401, Khu Chung Cư Số 35

7.5/10
16398

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 48
Tương Ngộ Tại Thì Quang Chi Ngoại

Tương Ngộ Tại Thì Quang Chi Ngoại

7.5/10
6673

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 24
Mái Tóc Rùng Rợn

Mái Tóc Rùng Rợn

7.5/10
2544

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Huyền huyễn

Chương 4
Xuân Lai Hồ Thủy Lục Như Lam

Xuân Lai Hồ Thủy Lục Như Lam

7.5/10
25372

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 69
Bối Phụ Dương Quang

Bối Phụ Dương Quang

7.5/10
25940

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 136
Giải Ngải Ký

Giải Ngải Ký

7.5/10
21688

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Chương 57
Xuân Phong Trầm Túy Đích Vãn Thượng

Xuân Phong Trầm Túy Đích Vãn Thượng

7.5/10
18128

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 52
Có Phải Anh Yêu Em

Có Phải Anh Yêu Em

7.5/10
15344

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 53
Công Tử Liên Thành

Công Tử Liên Thành

7.5/10
17744

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du

Chương 21
Chồng Già Vợ Trẻ

Chồng Già Vợ Trẻ

7.5/10
23955

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện

Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện

7.5/10
534264

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 535
Cảm Ơn Vì Đã Cho Em Gặp Anh
7.5/10
1135

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cảm Ơn Vì Đã Cho Em Gặp Anh
7.8/10
1138

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Sổ Tay Tự Cứu Vớt Của Người Xuyên Không FULL
7.9/10
1299

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Phùng Thu FULL
7.8/10
1265

Thể loại: Đoản Văn, Truyện Teen, Ngôn Tình

Không Xéo Xắt Chết Ngươi Không Thành Phật
7.6/10
1318

Thể loại: Cổ Đại, Linh Dị, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Không Xéo Xắt Chết Ngươi Không Thành Phật
7.3/10
1068

Thể loại: Cổ Đại, Linh Dị, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Thập Niên 60 Nhật Ký Sinh Hoạt Của Cực Phẩm Pháo Hôi
7.7/10
3705

Thể loại: Điền Văn, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Gió Xuân Ngày Hạ
7.3/10
1162

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Teen, Đam Mỹ

Làm Giàu Quá Trình Nghịch Tập Mạnh Mẽ Của Cô Nàng Nông Gia Mập Mạp FULL
7/10
27046

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Thần Y Độc Phi Không Dễ Đối Phó
7.2/10
1617

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Gương Vỡ Khó Lành 2
7/10
2516

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Quá Trình Nghịch Tập Mạnh Mẽ Của Cô Nàng Nông Gia Mập Mạp
7.8/10
10554

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Thử Một Lần Bước Về Phía Anh
7.8/10
2272

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Teen, Ngôn Tình

Sở Thiếu Anh Đừng Đến Đây!
7.3/10
4814

Thể loại: Ngôn Tình

Anh Đến Từ Phía Đông
7.3/10
1367

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình

Manh đăng
8.5/10
27183

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đô Thị, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chiếu tướng
8.5/10
8694

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Đô Thị, Truyện Khác, Huyền huyễn

Bác Sĩ Thiên Tài Và Người Vợ Lẽ Không Dễ Động Tới
7.9/10
20293

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Vừa Kịp FULL
7.8/10
5403

Thể loại: Ngôn Tình

Phong Nguyệt
7.7/10
6067

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Tình Nhân Không Nguyện Ý Tổng Tài Cầu Buông Tha FULL
7.6/10
19644

Thể loại: Ngôn Tình

Nghiệt Duyên Xin Đừng Hận Em
7.5/10
12055

Thể loại: Ngôn Tình

Thật Ngốc Khi Quay Lại Với Bạn Trai Cũ
7.8/10
2301

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Mỹ Thực Cung Ứng Thương
7.3/10
23445

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền huyễn

Ngủ Rồi Bỏ Em Đừng Hòng! FULL
7.7/10
6930

Thể loại: Ngôn Tình

Vong Tiện Không Lối Thoát
7.8/10
3132

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Sau Khi Tỉnh Lại Từ Bên Người Nhân Vật Phản Diện
7.1/10
2589

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Phương Tây, Võng Du, Huyền huyễn

Xem Mắt Gặp Bác Sĩ Tô FULL
7.2/10
7938

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Bình Tà Bạo Quân
7.2/10
2543

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ

Tổng Tài Anh Tàn Nhẫn Quá Rồi FULL
7.5/10
58546

Thể loại: Ngôn Tình

Đồ Chơi
7.8/10
6156

Thể loại: Ngôn Tình

Sủng Lên Hot Search
7.4/10
3298

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Harry Potter Obliviate FULL
7.9/10
2540

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Phương Tây, Huyền huyễn

Lão Phu Lão Khi
7.1/10
7400

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Hp Đồng Nhân - Snarry Huyết Thống Chiến Tranh
7.9/10
21103

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Khác, Phương Tây, Huyền huyễn

Khoái Xuyên Một Trăm Loại Phương Pháp Tẩy Trắng Nhân Vật Phản Diện
7.9/10
12713

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Idol Và Tui Nổi Nhất Trên Mạng
7.8/10
2165

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Mỹ Thực Manh Chủ
7.5/10
19179

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Em Gái Nhà Tôi Siêu Cấp Ngọt
8.4/10
41055

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Ngủ Rồi Bỏ? Em Đừng Hòng!
7.5/10
32156

Thể loại: Ngôn Tình

Yêu Em Đến Vứt Bỏ Sinh Mệnh
7.5/10
32458

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Anh Trao Cho Em Một Đời Giông Bão
7.5/10
2057

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Khác

Anh Yêu Phải Boss Lạnh Lùng
7.5/10
8085

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Ảnh Thất Cơ
7.5/10
3909

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Huyền huyễn

Bùa Yêu
7.5/10
13179

Thể loại: Linh Dị, Việt Nam

Trọng Sinh Chi Tối Thần Cường Giả
7.5/10
8587

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Dân Quốc Yêu Đạo
7.5/10
38131

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Thanh Mai Không Gả Hai Lần
7.5/10
19913

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Thập Ngũ Niên Chi Dương
7.5/10
14355

Thể loại: Đam Mỹ

Thiên Sơn Khán Tà Dương
7.5/10
33577

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Xuyên Không

Tà Vương Đế Phi: Nghịch Thiên Thuần Thú Sư
7.5/10
73732

Thể loại: Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Ngoại Tình
7.5/10
26712

Thể loại: Đam Mỹ

Anh Chàng Không Kết Hôn, Lấy Em Đi
7.5/10
24384

Thể loại: Ngôn Tình

Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt
7.5/10
61423

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Ngày Gió Nổi Lên
7.5/10
31726

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Đam Mỹ

Hổ Lang Truyền Thuyết
7.5/10
29585

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Phong Khởi Đích Nhật Tử
7.5/10
17278

Thể loại: Đam Mỹ

Thính Thuyết Ái Tình Hồi Lai Quá
7.5/10
17519

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Như Quả Tái Hồi Đáo Tòng Tiền
7.5/10
16919

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chân Thành Thâm Tình
7.5/10
30063

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Phòng 401, Khu Chung Cư Số 35
7.5/10
16398

Thể loại: Đam Mỹ

Tương Ngộ Tại Thì Quang Chi Ngoại
7.5/10
6673

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Mái Tóc Rùng Rợn
7.5/10
2544

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Huyền huyễn

Xuân Lai Hồ Thủy Lục Như Lam
7.5/10
25372

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Bối Phụ Dương Quang
7.5/10
25940

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Giải Ngải Ký
7.5/10
21688

Thể loại: Trinh Thám, Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Xuân Phong Trầm Túy Đích Vãn Thượng
7.5/10
18128

Thể loại: Đam Mỹ

Có Phải Anh Yêu Em
7.5/10
15344

Thể loại: Ngôn Tình

Công Tử Liên Thành
7.5/10
17744

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du

Chồng Già Vợ Trẻ
7.5/10
23955

Thể loại: Ngôn Tình

Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện
7.5/10
534264

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền huyễn