Tác Giả Mộng Tưởng Vĩnh Hằng

Vô Địch Kiếm Khách

Vô Địch Kiếm Khách

8.4/10
1563

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 12
Xuyên Sách Phu Nhân Hào Môn Bị So Sánh Không Nhận Thua

Xuyên Sách Phu Nhân Hào Môn Bị So Sánh Không Nhận Thua

7/10
4245

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 29
Trọng Sinh Chi Ngốc Nữ FULL

Trọng Sinh Chi Ngốc Nữ FULL

7.1/10
30137

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 50
Tu Tiên Mô Phỏng Ngàn Vạn Lần Ta Cử Thế Vô Địch

Tu Tiên Mô Phỏng Ngàn Vạn Lần Ta Cử Thế Vô Địch

7.5/10
5514

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 50
Thiên Xu

Thiên Xu

7.5/10
1981

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Phương Tây, Huyền huyễn

Chương 7
Hôm Nay Phu Nhân Hòa Li Chưa FULL

Hôm Nay Phu Nhân Hòa Li Chưa FULL

7.9/10
74893

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 60
Nghe Nói Em Rất Ngọt

Nghe Nói Em Rất Ngọt

7/10
2139

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 6
Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu

Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu

7.9/10
20937

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 300
Trọng Sinh Chi Ngốc Nữ Thành Phi

Trọng Sinh Chi Ngốc Nữ Thành Phi

7.2/10
4485

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh

Chương 19
Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

10.3/10
164439

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 588
Em Gái Nhà Tôi Siêu Cấp Ngọt

Em Gái Nhà Tôi Siêu Cấp Ngọt

8.4/10
41055

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 75
Ta Tại Tận Thế Nhặt Bảo Rương

Ta Tại Tận Thế Nhặt Bảo Rương

7.5/10
9422

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Mạt Thế

Chương 36
Võng Du: Ta Có Thể Tiến Hóa Hết Thảy

Võng Du: Ta Có Thể Tiến Hóa Hết Thảy

7.5/10
9702

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Khoa Huyễn, Võng Du, Huyền huyễn

Chương 28
[Truyện Ngắn] Nơi Cuối Cầu Vồng

[Truyện Ngắn] Nơi Cuối Cầu Vồng

7.5/10
6088

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 9
Trọng Sinh Mạt Thế Chi Mệnh Chủ Thanh Long

Trọng Sinh Mạt Thế Chi Mệnh Chủ Thanh Long

7.5/10
47194

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Mạt Thế

Chương 110
Nhĩ Tổng Thuyết Ngã Bất Cú Ái Nhĩ

Nhĩ Tổng Thuyết Ngã Bất Cú Ái Nhĩ

7.5/10
2298

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 4
Sau Khi Tử Vong Thời Gian Quay Trở Lại

Sau Khi Tử Vong Thời Gian Quay Trở Lại

7.5/10
26283

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 44
Phú Giang

Phú Giang

7.5/10
3031

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 6
Dạ Tôn Dị Thế

Dạ Tôn Dị Thế

7.5/10
44869

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Dị Giới, Xuyên Không

Chương 205
Linh Sơn

Linh Sơn

7.5/10
3012

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 7
Đêm Trăng

Đêm Trăng

7.5/10
3289

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 5
Thang Máy

Thang Máy

7.5/10
5798

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 14
Vô Địch Kiếm Khách
8.4/10
1563

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Xuyên Sách Phu Nhân Hào Môn Bị So Sánh Không Nhận Thua
7/10
4245

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Trọng Sinh Chi Ngốc Nữ FULL
7.1/10
30137

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Tu Tiên Mô Phỏng Ngàn Vạn Lần Ta Cử Thế Vô Địch
7.5/10
5514

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Thiên Xu
7.5/10
1981

Thể loại: Dị Giới, Phương Tây, Huyền huyễn

Hôm Nay Phu Nhân Hòa Li Chưa FULL
7.9/10
74893

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Nghe Nói Em Rất Ngọt
7/10
2139

Thể loại: Đoản Văn, Truyện Teen, Ngôn Tình

Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu
7.9/10
20937

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Trọng Sinh Chi Ngốc Nữ Thành Phi
7.2/10
4485

Thể loại: Trọng Sinh

Long Thần Tại Đô
10.3/10
164439

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Em Gái Nhà Tôi Siêu Cấp Ngọt
8.4/10
41055

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Ta Tại Tận Thế Nhặt Bảo Rương
7.5/10
9422

Thể loại: Xuyên Không, Mạt Thế

Võng Du: Ta Có Thể Tiến Hóa Hết Thảy
7.5/10
9702

Thể loại: Trọng Sinh, Khoa Huyễn, Võng Du, Huyền huyễn

[Truyện Ngắn] Nơi Cuối Cầu Vồng
7.5/10
6088

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Trọng Sinh Mạt Thế Chi Mệnh Chủ Thanh Long
7.5/10
47194

Thể loại: Linh Dị, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Mạt Thế

Nhĩ Tổng Thuyết Ngã Bất Cú Ái Nhĩ
7.5/10
2298

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Sau Khi Tử Vong Thời Gian Quay Trở Lại
7.5/10
26283

Thể loại: Truyện Ngược, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Phú Giang
7.5/10
3031

Thể loại: Đam Mỹ

Dạ Tôn Dị Thế
7.5/10
44869

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Dị Giới, Xuyên Không

Linh Sơn
7.5/10
3012

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Đêm Trăng
7.5/10
3289

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Thang Máy
7.5/10
5798

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ