Tác Giả Nhất Túy Lưu Nguyệt

Đoàn Sủng Hoàng Hậu Trọng Sinh

Đoàn Sủng Hoàng Hậu Trọng Sinh

8.3/10
1022

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 8
Mắc Bệnh Nuông Chiều

Mắc Bệnh Nuông Chiều

7.4/10
1062

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 50
Cô Vợ Nhỏ Của Diêm Vương Đại Nhân!

Cô Vợ Nhỏ Của Diêm Vương Đại Nhân!

7.5/10
2041

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình

Chương 38
Xuyên Thành Mèo Nhỏ Bị Ma Tôn Nuôi Dưỡng

Xuyên Thành Mèo Nhỏ Bị Ma Tôn Nuôi Dưỡng

7.6/10
3637

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 36
Thụ Ốm Yếu Muốn Làm Cá Mặn Trong Truyện Ngược

Thụ Ốm Yếu Muốn Làm Cá Mặn Trong Truyện Ngược

7.6/10
12815

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 88
Nữ Chủ Hắc Bang Vô Tình

Nữ Chủ Hắc Bang Vô Tình

7.5/10
3761

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 100
Niên Đại Năm Mất Mùa

Niên Đại Năm Mất Mùa

7.6/10
5223

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 50
Niên Đại Văn Gả Cho Người Đàn Ông Tốt

Niên Đại Văn Gả Cho Người Đàn Ông Tốt

7.7/10
1413

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 7
Nhân Vật Phản Diện Cố Chấp Đang Phát Điên

Nhân Vật Phản Diện Cố Chấp Đang Phát Điên

7.2/10
1470

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 6
Xuyên Thành Mối Tình Đầu Của Nam Chủ Ta Cùng Mẹ Chồng Trở Thành Cp Bạo Đỏ

Xuyên Thành Mối Tình Đầu Của Nam Chủ Ta Cùng Mẹ Chồng Trở Thành Cp Bạo Đỏ

7.1/10
3792

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 42
Điểm Trí Mạng Của Hoắc Thiếu

Điểm Trí Mạng Của Hoắc Thiếu

7.2/10
3316

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 22
Thế Thân Của Thiên Kim Tiểu Thư Không Thể Chạm Tới

Thế Thân Của Thiên Kim Tiểu Thư Không Thể Chạm Tới

7.2/10
2856

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 10
Xuyên Sách Thành Thế Thân Của Bạch Nguyệt Quang

Xuyên Sách Thành Thế Thân Của Bạch Nguyệt Quang

7.8/10
16276

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 50
Xuyên Thành Nha Hoàn Của Nữ Chính Ta Nằm Yên Làm Giàu

Xuyên Thành Nha Hoàn Của Nữ Chính Ta Nằm Yên Làm Giàu

7.8/10
29245

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 49
Áp Trại Tiểu Tình Nhân FULL

Áp Trại Tiểu Tình Nhân FULL

7.9/10
2771

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 10
Chỉ Muốn Làm Nam Phụ Pháo Hôi!

Chỉ Muốn Làm Nam Phụ Pháo Hôi!

7/10
6458

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 61
Xuyên Thư Hào Môn Đối Chiếu Tổ Tuyệt Không Nhận Thua

Xuyên Thư Hào Môn Đối Chiếu Tổ Tuyệt Không Nhận Thua

8/10
21836

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chương 81
Tìm Cái Đáng Yêu Tiểu Tang Thi Đương Bạn Trai Mạt Thế

Tìm Cái Đáng Yêu Tiểu Tang Thi Đương Bạn Trai Mạt Thế

7.5/10
9821

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Mạt Thế

Chương 52
Hồng Hoang Chi Yêu Hoàng Nghịch Thiên

Hồng Hoang Chi Yêu Hoàng Nghịch Thiên

7.3/10
50050

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Chương 501
Xuyên Thành Nữ Xứng Tu Tiên Trung

Xuyên Thành Nữ Xứng Tu Tiên Trung

7.8/10
4119

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 20
Tìm Một Bé Thây Ma Đáng Yêu Làm Bạn Trai

Tìm Một Bé Thây Ma Đáng Yêu Làm Bạn Trai

7/10
1377

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Mạt Thế

Chương 3
Xuyên Qua Đại Phản Phái

Xuyên Qua Đại Phản Phái

7.7/10
33272

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Dị Giới, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 501
Lời Thề FULL

Lời Thề FULL

7.4/10
8482

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 125
Xuyên Qua Niên Đại Cô Vợ Bưu Hãn

Xuyên Qua Niên Đại Cô Vợ Bưu Hãn

7.7/10
5658

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 21
Thượng Thần Đến Rồi - Thanh Đồng Tuệ [quyển 2]

Thượng Thần Đến Rồi - Thanh Đồng Tuệ [quyển 2]

7.4/10
9058

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền huyễn

Chương 67
Bạn Mới! Thật Khó Bẻ Cong FULL

Bạn Mới! Thật Khó Bẻ Cong FULL

7.2/10
6381

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Bách Hợp

Chương 44
Đêm Cuồng Loạn

Đêm Cuồng Loạn

7.5/10
2391

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Đam Mỹ, Phương Tây

Chương 7
Mạt Thế Bạn Trai Luôn Muốn Cầm Tù Tôi

Mạt Thế Bạn Trai Luôn Muốn Cầm Tù Tôi

7.3/10
7635

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Mạt Thế

Chương 5
Xuyên Thành Tu Tiên Pháo Hôi Nữ Phối Phía Sau

Xuyên Thành Tu Tiên Pháo Hôi Nữ Phối Phía Sau

7.6/10
10108

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 43
Xuyên Thành Con Dâu Nuôi Từ Bé Của Nam Chủ Trong Truyện Khoa Cử

Xuyên Thành Con Dâu Nuôi Từ Bé Của Nam Chủ Trong Truyện Khoa Cử

7.7/10
23071

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 50
Liếm Mật

Liếm Mật

7.4/10
5972

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 36
Trộm Long Tráo Phượng

Trộm Long Tráo Phượng

7.3/10
9359

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 97
Làm Dâu Hào Môn Tuyệt Không Nhận Thua

Làm Dâu Hào Môn Tuyệt Không Nhận Thua

7.7/10
10569

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 48
Nữ Chủ Công Lược Nghiền Áp Pháo Hôi N Loại Phương Thức

Nữ Chủ Công Lược Nghiền Áp Pháo Hôi N Loại Phương Thức

7.6/10
6529

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 22
Hệ Thống Sắc Ái

Hệ Thống Sắc Ái

7.8/10
6726

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Nữ Phụ, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Huyền huyễn

Chương 5
Bụi Gai

Bụi Gai

7.1/10
2181

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 7
Làm Chú Khó Lắm FULL

Làm Chú Khó Lắm FULL

7.5/10
29594

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 80
Yêu Nghiệt Có Độc

Yêu Nghiệt Có Độc

7.6/10
6262

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 27
Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu

Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu

7.9/10
19605

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 300
Gã Ăn Xin Mù Bất Hạnh FULL

Gã Ăn Xin Mù Bất Hạnh FULL

7.4/10
9313

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 24
Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

6.2/10
204281

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 689
Xuyên Thành Chị Dâu Của Nữ Chính Trong Truyện Ngược

Xuyên Thành Chị Dâu Của Nữ Chính Trong Truyện Ngược

9.6/10
91375

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 102
Chào Buổi Sáng, Phó Phu Nhân

Chào Buổi Sáng, Phó Phu Nhân

6.6/10
292265

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 94
Call Boy

Call Boy

7.1/10
14912

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Chương 41
Vô Sở Bất Năng Sự Vụ Sở

Vô Sở Bất Năng Sự Vụ Sở

1.8/10
36980

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 81
Chưởng Môn Lại Bị Thiên Đế Bức Hôn Nữa Rồi

Chưởng Môn Lại Bị Thiên Đế Bức Hôn Nữa Rồi

7.5/10
85257

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 73
Nhân Tình Bí Mật

Nhân Tình Bí Mật

8.8/10
29233

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 39
Tà Dạ Vô Hối

Tà Dạ Vô Hối

7.5/10
30730

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 58
Miêu Mãn Mị Hồn

Miêu Mãn Mị Hồn

8.5/10
150156

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Ưng Vương Đoạt Ái

Ưng Vương Đoạt Ái

8.5/10
16027

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 10
Cảm Giác Em Mềm Lòng

Cảm Giác Em Mềm Lòng

8.5/10
44756

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Giai Thoại Tình Yêu Hades – Persephone

Giai Thoại Tình Yêu Hades – Persephone

8.5/10
79694

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 93
Chiến Lợi Phẩm Của Liệp* Vương (Liệp = Săn Bắt)

Chiến Lợi Phẩm Của Liệp* Vương (Liệp = Săn Bắt)

8.5/10
5381

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Xuyên Qua Thời Không Tìm Tình Lang

Xuyên Qua Thời Không Tìm Tình Lang

8.5/10
7180

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Xuyên Qua Thời Không Giả Bộ Vô Tội

Xuyên Qua Thời Không Giả Bộ Vô Tội

8.5/10
7690

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 10
Áp Trại Tiểu Nha Hoàn

Áp Trại Tiểu Nha Hoàn

8.5/10
8225

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Áp Trại Tiểu Phu Nhân

Áp Trại Tiểu Phu Nhân

8.5/10
9948

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Áp Trại Tiểu Tình Nhân

Áp Trại Tiểu Tình Nhân

8.5/10
7356

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Áp Trại Tiểu Vương Phi

Áp Trại Tiểu Vương Phi

8.5/10
10241

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Văn Phòng Tình Dục Thiên Sư

Văn Phòng Tình Dục Thiên Sư

8.2/10
285669

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 49
Người Yêu Bị Nguyền Rủa

Người Yêu Bị Nguyền Rủa

7.8/10
29743

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 23
Nghịch Mệnh Tầm Duyên

Nghịch Mệnh Tầm Duyên

7.5/10
10761

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 54
Thôi Xán Vương Tọa – Ngai Vàng Rực Rỡ

Thôi Xán Vương Tọa – Ngai Vàng Rực Rỡ

7.5/10
23348

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 93
Giai Thoại Tình Yêu Hades

Giai Thoại Tình Yêu Hades

7.5/10
27619

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 93
Oa! Tối Nay Nơi Nào Có “Bánh Chưng”?!

Oa! Tối Nay Nơi Nào Có “Bánh Chưng”?!

7.5/10
2556

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 5
Nữ Nhi Hồng– Nhất Hộc Hoa Điêu Túy

Nữ Nhi Hồng– Nhất Hộc Hoa Điêu Túy

7.5/10
2216

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 4
[Hệ Liệt Sơn Đại Vương] Áp Trại Tiểu Vương Phi

[Hệ Liệt Sơn Đại Vương] Áp Trại Tiểu Vương Phi

8.4/10
5993

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 10
[Hệ Liệt Sơn Đại Vương] Áp Trại Tiểu Tình Nhân

[Hệ Liệt Sơn Đại Vương] Áp Trại Tiểu Tình Nhân

7.5/10
5614

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 11
[Hệ Liệt Sơn Đại Vương] Áp Trại Tiểu Phu Nhân

[Hệ Liệt Sơn Đại Vương] Áp Trại Tiểu Phu Nhân

7.5/10
5623

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 11
[Hệ Liệt Sơn Đại Vương] Áp Trại Tiểu Nha Hoàn

[Hệ Liệt Sơn Đại Vương] Áp Trại Tiểu Nha Hoàn

7.5/10
6456

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 11
Nữ Nhi Hồng: Say Một Vò Hoa Điêu

Nữ Nhi Hồng: Say Một Vò Hoa Điêu

7.5/10
2687

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 4
Cô Dâu Giả

Cô Dâu Giả

7.5/10
7524

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 11
Bạch Liên Hoa Nghịch Tập

Bạch Liên Hoa Nghịch Tập

7.5/10
76719

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ, Xuyên Không, Mạt Thế

Chương 84
Trọng Sinh Chỉ Thuộc Về Hoàng Hậu

Trọng Sinh Chỉ Thuộc Về Hoàng Hậu

7.5/10
75586

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 141
Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới

Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới

7.5/10
103654

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Chương 112
Tuyệt Sắc Vương Phi Ẩn Tài

Tuyệt Sắc Vương Phi Ẩn Tài

7.5/10
5052

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 12
Có Vương Gia Mới Dám Lớn Tiếng

Có Vương Gia Mới Dám Lớn Tiếng

7.5/10
20188

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 27
Phong Quá Vũ Lưu Vân

Phong Quá Vũ Lưu Vân

7.5/10
17604

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 93
Hoàng Hậu Lười Mặc Viên

Hoàng Hậu Lười Mặc Viên

7.5/10
13894

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Teen, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 25
Quỷ Linh Tinh Quái Chi Đào Linh

Quỷ Linh Tinh Quái Chi Đào Linh

7.5/10
3808

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 12
Quỷ Linh Tinh Quái Chi Ngạ Quỷ

Quỷ Linh Tinh Quái Chi Ngạ Quỷ

7.5/10
3997

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 12
Họa Thủy Từ Đâu Tới

Họa Thủy Từ Đâu Tới

7.5/10
15036

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 33
Lạnh Lùng Vương Phi

Lạnh Lùng Vương Phi

7.5/10
39404

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 55
Chúng Ta Là Đôi Song Sinh Hạnh Phúc

Chúng Ta Là Đôi Song Sinh Hạnh Phúc

7.5/10
3638

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 11
[Fanfic] [Exo] Tổ Ấm Nhỏ Của Exo

[Fanfic] [Exo] Tổ Ấm Nhỏ Của Exo

7.5/10
8348

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 31
Tại Sao Anh Lại Trở Về?

Tại Sao Anh Lại Trở Về?

7.5/10
3955

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 17
Xà Vương, Thần Thánh Không Thể Xâm Phạm

Xà Vương, Thần Thánh Không Thể Xâm Phạm

7.5/10
2227

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Đam Mỹ

Chương 5
Thay Đổi Số Mệnh Nữ Phụ

Thay Đổi Số Mệnh Nữ Phụ

7.5/10
20827

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 41
Mùa Đông Sẽ Về

Mùa Đông Sẽ Về

7.5/10
49903

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 88
Đích Nữ Thiên Kim Mạnh Mẽ Xoay Người

Đích Nữ Thiên Kim Mạnh Mẽ Xoay Người

7.5/10
9314

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 22
Tây Xan Tiểu Tình Nhân

Tây Xan Tiểu Tình Nhân

7.5/10
4167

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 12
Mạo Bài Tân Nương

Mạo Bài Tân Nương

7.5/10
5265

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 11
Cuồng Yêu Hỏa Phượng Hoàng

Cuồng Yêu Hỏa Phượng Hoàng

7.5/10
17841

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 12
Khiếu Kiếm Chỉ Giang Sơn

Khiếu Kiếm Chỉ Giang Sơn

7.5/10
23196

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 105
Dưới Ánh Mặt Trời

Dưới Ánh Mặt Trời

7.5/10
9520

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 36
Lục Tiểu Phụng Đồng Nhân - Cửu Kiếm

Lục Tiểu Phụng Đồng Nhân - Cửu Kiếm

7.5/10
19740

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Chương 89
Lặng Lẽ Không Lời

Lặng Lẽ Không Lời

7.5/10
5688

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 16
Du Nhiên Ngạo Hàn

Du Nhiên Ngạo Hàn

7.5/10
29890

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 51
Kịch Bản Không Phải Như Vậy

Kịch Bản Không Phải Như Vậy

7.5/10
6038

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 19
Nhật Ký Tình Yêu Của Mễ Khâu Khâu Và Kim Ba

Nhật Ký Tình Yêu Của Mễ Khâu Khâu Và Kim Ba

7.5/10
4132

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 11
Đoàn Sủng Hoàng Hậu Trọng Sinh
8.3/10
1022

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Mắc Bệnh Nuông Chiều
7.4/10
1062

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Cô Vợ Nhỏ Của Diêm Vương Đại Nhân!
7.5/10
2041

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình

Xuyên Thành Mèo Nhỏ Bị Ma Tôn Nuôi Dưỡng
7.6/10
3637

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Thụ Ốm Yếu Muốn Làm Cá Mặn Trong Truyện Ngược
7.6/10
12815

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Nữ Chủ Hắc Bang Vô Tình
7.5/10
3761

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Niên Đại Năm Mất Mùa
7.6/10
5223

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Niên Đại Văn Gả Cho Người Đàn Ông Tốt
7.7/10
1413

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Nhân Vật Phản Diện Cố Chấp Đang Phát Điên
7.2/10
1470

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không

Xuyên Thành Mối Tình Đầu Của Nam Chủ Ta Cùng Mẹ Chồng Trở Thành Cp Bạo Đỏ
7.1/10
3792

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình

Điểm Trí Mạng Của Hoắc Thiếu
7.2/10
3316

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Thế Thân Của Thiên Kim Tiểu Thư Không Thể Chạm Tới
7.2/10
2856

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Xuyên Sách Thành Thế Thân Của Bạch Nguyệt Quang
7.8/10
16276

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Xuyên Thành Nha Hoàn Của Nữ Chính Ta Nằm Yên Làm Giàu
7.8/10
29245

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Áp Trại Tiểu Tình Nhân FULL
7.9/10
2771

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Chỉ Muốn Làm Nam Phụ Pháo Hôi!
7/10
6458

Thể loại: Truyện Ngược, Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không

Xuyên Thư Hào Môn Đối Chiếu Tổ Tuyệt Không Nhận Thua
8/10
21836

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Tìm Cái Đáng Yêu Tiểu Tang Thi Đương Bạn Trai Mạt Thế
7.5/10
9821

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Mạt Thế

Hồng Hoang Chi Yêu Hoàng Nghịch Thiên
7.3/10
50050

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Xuyên Thành Nữ Xứng Tu Tiên Trung
7.8/10
4119

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Tìm Một Bé Thây Ma Đáng Yêu Làm Bạn Trai
7/10
1377

Thể loại: Đam Mỹ, Mạt Thế

Xuyên Qua Đại Phản Phái
7.7/10
33272

Thể loại: Cổ Đại, Dị Giới, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Lời Thề FULL
7.4/10
8482

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Xuyên Qua Niên Đại Cô Vợ Bưu Hãn
7.7/10
5658

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Thượng Thần Đến Rồi - Thanh Đồng Tuệ [quyển 2]
7.4/10
9058

Thể loại: Huyền huyễn

Bạn Mới! Thật Khó Bẻ Cong FULL
7.2/10
6381

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Bách Hợp

Đêm Cuồng Loạn
7.5/10
2391

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Đam Mỹ, Phương Tây

Mạt Thế Bạn Trai Luôn Muốn Cầm Tù Tôi
7.3/10
7635

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Mạt Thế

Xuyên Thành Tu Tiên Pháo Hôi Nữ Phối Phía Sau
7.6/10
10108

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Xuyên Thành Con Dâu Nuôi Từ Bé Của Nam Chủ Trong Truyện Khoa Cử
7.7/10
23071

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Liếm Mật
7.4/10
5972

Thể loại: Ngôn Tình

Trộm Long Tráo Phượng
7.3/10
9359

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Làm Dâu Hào Môn Tuyệt Không Nhận Thua
7.7/10
10569

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Nữ Chủ Công Lược Nghiền Áp Pháo Hôi N Loại Phương Thức
7.6/10
6529

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Hệ Thống Sắc Ái
7.8/10
6726

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Nữ Phụ, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Huyền huyễn

Bụi Gai
7.1/10
2181

Thể loại: Đam Mỹ

Làm Chú Khó Lắm FULL
7.5/10
29594

Thể loại: Đam Mỹ

Yêu Nghiệt Có Độc
7.6/10
6262

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Hoàng Đế Ngầm Của Tiêu Châu
7.9/10
19605

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Gã Ăn Xin Mù Bất Hạnh FULL
7.4/10
9313

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Đam Mỹ

Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt
6.2/10
204281

Thể loại: Ngôn Tình

Xuyên Thành Chị Dâu Của Nữ Chính Trong Truyện Ngược
9.6/10
91375

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chào Buổi Sáng, Phó Phu Nhân
6.6/10
292265

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Call Boy
7.1/10
14912

Thể loại: Đô Thị

Vô Sở Bất Năng Sự Vụ Sở
1.8/10
36980

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chưởng Môn Lại Bị Thiên Đế Bức Hôn Nữa Rồi
7.5/10
85257

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Nhân Tình Bí Mật
8.8/10
29233

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Đam Mỹ

Tà Dạ Vô Hối
7.5/10
30730

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Miêu Mãn Mị Hồn
8.5/10
150156

Thể loại: Ngôn Tình

Ưng Vương Đoạt Ái
8.5/10
16027

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Cảm Giác Em Mềm Lòng
8.5/10
44756

Thể loại: Ngôn Tình

Giai Thoại Tình Yêu Hades – Persephone
8.5/10
79694

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chiến Lợi Phẩm Của Liệp* Vương (Liệp = Săn Bắt)
8.5/10
5381

Thể loại: Ngôn Tình

Xuyên Qua Thời Không Tìm Tình Lang
8.5/10
7180

Thể loại: Ngôn Tình

Xuyên Qua Thời Không Giả Bộ Vô Tội
8.5/10
7690

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Áp Trại Tiểu Nha Hoàn
8.5/10
8225

Thể loại: Ngôn Tình

Áp Trại Tiểu Phu Nhân
8.5/10
9948

Thể loại: Ngôn Tình

Áp Trại Tiểu Tình Nhân
8.5/10
7356

Thể loại: Ngôn Tình

Áp Trại Tiểu Vương Phi
8.5/10
10241

Thể loại: Ngôn Tình

Văn Phòng Tình Dục Thiên Sư
8.2/10
285669

Thể loại: Truyện Sắc, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Người Yêu Bị Nguyền Rủa
7.8/10
29743

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Nghịch Mệnh Tầm Duyên
7.5/10
10761

Thể loại: Ngôn Tình

Thôi Xán Vương Tọa – Ngai Vàng Rực Rỡ
7.5/10
23348

Thể loại: Đam Mỹ

Giai Thoại Tình Yêu Hades
7.5/10
27619

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Oa! Tối Nay Nơi Nào Có “Bánh Chưng”?!
7.5/10
2556

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Nữ Nhi Hồng– Nhất Hộc Hoa Điêu Túy
7.5/10
2216

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình

[Hệ Liệt Sơn Đại Vương] Áp Trại Tiểu Vương Phi
8.4/10
5993

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

[Hệ Liệt Sơn Đại Vương] Áp Trại Tiểu Tình Nhân
7.5/10
5614

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

[Hệ Liệt Sơn Đại Vương] Áp Trại Tiểu Phu Nhân
7.5/10
5623

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

[Hệ Liệt Sơn Đại Vương] Áp Trại Tiểu Nha Hoàn
7.5/10
6456

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Nữ Nhi Hồng: Say Một Vò Hoa Điêu
7.5/10
2687

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Cô Dâu Giả
7.5/10
7524

Thể loại: Cổ Đại, Đoản Văn, Đam Mỹ

Bạch Liên Hoa Nghịch Tập
7.5/10
76719

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ, Xuyên Không, Mạt Thế

Trọng Sinh Chỉ Thuộc Về Hoàng Hậu
7.5/10
75586

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới
7.5/10
103654

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Tuyệt Sắc Vương Phi Ẩn Tài
7.5/10
5052

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Có Vương Gia Mới Dám Lớn Tiếng
7.5/10
20188

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Phong Quá Vũ Lưu Vân
7.5/10
17604

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Hoàng Hậu Lười Mặc Viên
7.5/10
13894

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Teen, Ngôn Tình, Xuyên Không

Quỷ Linh Tinh Quái Chi Đào Linh
7.5/10
3808

Thể loại: Đam Mỹ

Quỷ Linh Tinh Quái Chi Ngạ Quỷ
7.5/10
3997

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Họa Thủy Từ Đâu Tới
7.5/10
15036

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Lạnh Lùng Vương Phi
7.5/10
39404

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chúng Ta Là Đôi Song Sinh Hạnh Phúc
7.5/10
3638

Thể loại: Đam Mỹ

[Fanfic] [Exo] Tổ Ấm Nhỏ Của Exo
7.5/10
8348

Thể loại: Đam Mỹ

Tại Sao Anh Lại Trở Về?
7.5/10
3955

Thể loại: Truyện Teen

Xà Vương, Thần Thánh Không Thể Xâm Phạm
7.5/10
2227

Thể loại: Truyện Teen, Đam Mỹ

Thay Đổi Số Mệnh Nữ Phụ
7.5/10
20827

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Mùa Đông Sẽ Về
7.5/10
49903

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Đích Nữ Thiên Kim Mạnh Mẽ Xoay Người
7.5/10
9314

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không

Tây Xan Tiểu Tình Nhân
7.5/10
4167

Thể loại: Đam Mỹ

Mạo Bài Tân Nương
7.5/10
5265

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Cuồng Yêu Hỏa Phượng Hoàng
7.5/10
17841

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Khiếu Kiếm Chỉ Giang Sơn
7.5/10
23196

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Dưới Ánh Mặt Trời
7.5/10
9520

Thể loại: Đam Mỹ

Lục Tiểu Phụng Đồng Nhân - Cửu Kiếm
7.5/10
19740

Thể loại: Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Lặng Lẽ Không Lời
7.5/10
5688

Thể loại: Đam Mỹ

Du Nhiên Ngạo Hàn
7.5/10
29890

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Kịch Bản Không Phải Như Vậy
7.5/10
6038

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Xuyên Không

Nhật Ký Tình Yêu Của Mễ Khâu Khâu Và Kim Ba
7.5/10
4132

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình