Tác Giả Vượng Vượng Tuyết Bính Siêu Hảo Cật

Mang Theo Hàng Tỷ Vật Tư Gả Cho Người Lái Máy Kéo Giỏi Nhất Thôn

Mang Theo Hàng Tỷ Vật Tư Gả Cho Người Lái Máy Kéo Giỏi Nhất Thôn

7.7/10
4997

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 49
Thập Niên 70 Xuyên Thành Chị Gái Phúc Đoàn

Thập Niên 70 Xuyên Thành Chị Gái Phúc Đoàn

7.3/10
6885

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 50
Ta Là Fan Của Bồ Tát

Ta Là Fan Của Bồ Tát

7/10
1554

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 10
Nguyện Kiếp Sau Không Gặp

Nguyện Kiếp Sau Không Gặp

7.8/10
1396

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 8
Hạc Giấy

Hạc Giấy

7.5/10
2572

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Đam Mỹ

Chương 30
[bhtt] Phân Ngoại Yêu Yêu Nhiêu Miêu Tổng Tài

[bhtt] Phân Ngoại Yêu Yêu Nhiêu Miêu Tổng Tài

8/10
21528

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 140
Hôn Khế

Hôn Khế

7.6/10
9133

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Chương 81
Kỳ Lạ Trùng Đực Nhãi Con

Kỳ Lạ Trùng Đực Nhãi Con

8.5/10
24761

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Chương 120
Thập Niên 60 Người Mẹ Tốt

Thập Niên 60 Người Mẹ Tốt

7.8/10
20588

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 50
Trà Xanh Xuyên Thành Pháo Hôi Thiếu Gia Thật

Trà Xanh Xuyên Thành Pháo Hôi Thiếu Gia Thật

7/10
26326

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 86
Thông Linh Vương Phi: Hôn Tỉnh Yêu Nghiệt Vương Gia

Thông Linh Vương Phi: Hôn Tỉnh Yêu Nghiệt Vương Gia

7.8/10
34936

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 492
Sau Khi Trở Thành Sỉ Nhục Của Giới Bạch Nguyệt Quang

Sau Khi Trở Thành Sỉ Nhục Của Giới Bạch Nguyệt Quang

7.6/10
2823

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Tiên Hiệp

Chương 9
Nghe Nói Em Rất Ngọt

Nghe Nói Em Rất Ngọt

7/10
2076

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 6
Hoàng Thượng Mê Luyến Tiểu Thái Giám

Hoàng Thượng Mê Luyến Tiểu Thái Giám

7.1/10
4103

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 14
Ngàn Thế Giới Truy Được Ái Nhân FULL

Ngàn Thế Giới Truy Được Ái Nhân FULL

7.9/10
22463

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 113
Chàng Rể Đa Tài

Chàng Rể Đa Tài

7.3/10
28245

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Chương 390
Xuyên Nhanh Tích Trữ Công Đức

Xuyên Nhanh Tích Trữ Công Đức

7.7/10
25417

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 241
Cô Vợ Bí Ẩn

Cô Vợ Bí Ẩn

8.1/10
48497

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Chương 193
Nam Phụ Làm Ấm Giường Cho Em

Nam Phụ Làm Ấm Giường Cho Em

6.8/10
50710

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 123
Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

10.3/10
161292

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 588
Em Gái Nhà Tôi Siêu Cấp Ngọt

Em Gái Nhà Tôi Siêu Cấp Ngọt

8.4/10
40716

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 75
Công Lược Nam Thần Vũ Trụ

Công Lược Nam Thần Vũ Trụ

7.9/10
110359

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 308
Vương Gia Hân! Anh Có Quyền Cướp Dâu Không

Vương Gia Hân! Anh Có Quyền Cướp Dâu Không

8.5/10
9700

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 78
Có Gấu Là “Gái Ngoan Kiểu... Hư”!

Có Gấu Là “Gái Ngoan Kiểu... Hư”!

8.5/10
18303

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 54
[Truyện Ngắn] Nơi Cuối Cầu Vồng

[Truyện Ngắn] Nơi Cuối Cầu Vồng

7.5/10
5992

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 9
Em Là Của Chính Tôi

Em Là Của Chính Tôi

9.6/10
16080

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 59
Mau Xuyên: Công Lược Thiên Thần Thứ 99

Mau Xuyên: Công Lược Thiên Thần Thứ 99

7.5/10
41800

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 145
Vợ Yêu Nghiệt

Vợ Yêu Nghiệt

7.5/10
21536

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 37
Nhật Kí Xuyên Qua Của Quái Y

Nhật Kí Xuyên Qua Của Quái Y

7.5/10
6844

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 18
Bách Biến Tiểu Hồ Tiên

Bách Biến Tiểu Hồ Tiên

7.5/10
10598

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 35
Thú Phu Cường Cường Thưởng

Thú Phu Cường Cường Thưởng

8.3/10
151972

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 94
Mơ Ước Hậu Vị

Mơ Ước Hậu Vị

7.5/10
101195

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Truyện Cung Đấu

Chương 89
Dạ Tôn Dị Thế

Dạ Tôn Dị Thế

7.5/10
43635

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Dị Giới, Xuyên Không

Chương 205
Liên Hoa Yêu Cốt

Liên Hoa Yêu Cốt

7.5/10
30559

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 105
Tù Phi Tà Vương

Tù Phi Tà Vương

7.5/10
163297

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 346
Ngọc Kiếm Ly Hồn Tiêu

Ngọc Kiếm Ly Hồn Tiêu

7.5/10
8923

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 24
Hồng Thần Huyết Ấn

Hồng Thần Huyết Ấn

7.5/10
18479

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 57
Huyết Chưởng Thánh Tâm

Huyết Chưởng Thánh Tâm

7.5/10
25422

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 71
Ác Thủ Tiểu Tử

Ác Thủ Tiểu Tử

7.5/10
12049

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 24
Mang Theo Hàng Tỷ Vật Tư Gả Cho Người Lái Máy Kéo Giỏi Nhất Thôn
7.7/10
4997

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Thập Niên 70 Xuyên Thành Chị Gái Phúc Đoàn
7.3/10
6885

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Ta Là Fan Của Bồ Tát
7/10
1554

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Nguyện Kiếp Sau Không Gặp
7.8/10
1396

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Hạc Giấy
7.5/10
2572

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Đam Mỹ

[bhtt] Phân Ngoại Yêu Yêu Nhiêu Miêu Tổng Tài
8/10
21528

Thể loại: Truyện Khác

Hôn Khế
7.6/10
9133

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Kỳ Lạ Trùng Đực Nhãi Con
8.5/10
24761

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Thập Niên 60 Người Mẹ Tốt
7.8/10
20588

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Trà Xanh Xuyên Thành Pháo Hôi Thiếu Gia Thật
7/10
26326

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Xuyên Không

Thông Linh Vương Phi: Hôn Tỉnh Yêu Nghiệt Vương Gia
7.8/10
34936

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Sau Khi Trở Thành Sỉ Nhục Của Giới Bạch Nguyệt Quang
7.6/10
2823

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Tiên Hiệp

Nghe Nói Em Rất Ngọt
7/10
2076

Thể loại: Đoản Văn, Truyện Teen, Ngôn Tình

Hoàng Thượng Mê Luyến Tiểu Thái Giám
7.1/10
4103

Thể loại: Ngôn Tình

Ngàn Thế Giới Truy Được Ái Nhân FULL
7.9/10
22463

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chàng Rể Đa Tài
7.3/10
28245

Thể loại: Đô Thị

Xuyên Nhanh Tích Trữ Công Đức
7.7/10
25417

Thể loại: Trọng Sinh, Truyện Khác, Truyện Sủng

Cô Vợ Bí Ẩn
8.1/10
48497

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Nam Phụ Làm Ấm Giường Cho Em
6.8/10
50710

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Long Thần Tại Đô
10.3/10
161292

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Em Gái Nhà Tôi Siêu Cấp Ngọt
8.4/10
40716

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Công Lược Nam Thần Vũ Trụ
7.9/10
110359

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Vương Gia Hân! Anh Có Quyền Cướp Dâu Không
8.5/10
9700

Thể loại: Ngôn Tình

Có Gấu Là “Gái Ngoan Kiểu... Hư”!
8.5/10
18303

Thể loại: Truyện Teen

[Truyện Ngắn] Nơi Cuối Cầu Vồng
7.5/10
5992

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Em Là Của Chính Tôi
9.6/10
16080

Thể loại: Truyện Teen

Mau Xuyên: Công Lược Thiên Thần Thứ 99
7.5/10
41800

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Vợ Yêu Nghiệt
7.5/10
21536

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Nhật Kí Xuyên Qua Của Quái Y
7.5/10
6844

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Xuyên Không, Huyền huyễn

Bách Biến Tiểu Hồ Tiên
7.5/10
10598

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền huyễn

Thú Phu Cường Cường Thưởng
8.3/10
151972

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Xuyên Không

Mơ Ước Hậu Vị
7.5/10
101195

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Truyện Cung Đấu

Dạ Tôn Dị Thế
7.5/10
43635

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Dị Giới, Xuyên Không

Liên Hoa Yêu Cốt
7.5/10
30559

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Tù Phi Tà Vương
7.5/10
163297

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Ngọc Kiếm Ly Hồn Tiêu
7.5/10
8923

Thể loại: Kiếm Hiệp

Hồng Thần Huyết Ấn
7.5/10
18479

Thể loại: Kiếm Hiệp

Huyết Chưởng Thánh Tâm
7.5/10
25422

Thể loại: Kiếm Hiệp

Ác Thủ Tiểu Tử
7.5/10
12049

Thể loại: Kiếm Hiệp