Tác Giả Vô Xứ Khả Đào

Đêm Dài Như Sao

Đêm Dài Như Sao

7.9/10
5169

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 68
Hoa Lạc Lệnh

Hoa Lạc Lệnh

8.5/10
3306

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 5
Trời xanh xanh, biển xanh xanh

Trời xanh xanh, biển xanh xanh

8.5/10
4447

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 5
Gió nghiêng mưa chẳng nên về

Gió nghiêng mưa chẳng nên về

8.5/10
5129

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Gió bão mưa dông cũng chẳng về

Gió bão mưa dông cũng chẳng về

8.5/10
4366

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Một Giây Rung Động Cả Đời Không Quên

Một Giây Rung Động Cả Đời Không Quên

7.5/10
36558

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 57
Trở Về Nơi Tình Yêu Bắt Đầu

Trở Về Nơi Tình Yêu Bắt Đầu

7.5/10
13537

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Có Một Loại Yêu Ai Dám Nói

Có Một Loại Yêu Ai Dám Nói

7.5/10
7173

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Ngự Phồn Hoa

Ngự Phồn Hoa

7.5/10
76553

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 50
Hoa Hạc Lệnh

Hoa Hạc Lệnh

7.5/10
2835

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 5
Ly Cà Phê Tình Yêu

Ly Cà Phê Tình Yêu

7.5/10
9080

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 23
Gió Nghiêng Mưa Nhẹ Chẳng Nên Về

Gió Nghiêng Mưa Nhẹ Chẳng Nên Về

7.5/10
6963

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Chương 10
Khi Anh Gặp Em

Khi Anh Gặp Em

7.5/10
30125

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 37