Tác Giả Đường Hoàn Hoàn

Nữ Chính Đại Lão Là Bạch Cốt Tinh

Nữ Chính Đại Lão Là Bạch Cốt Tinh

7.5/10
1030

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Mạt Thế, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Chương 27
Kiều Thiếp Bạc Tình

Kiều Thiếp Bạc Tình

7.5/10
1015

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 5
Cửa Hàng Mỹ Thực Dưỡng Sinh Nhỏ Của Tôi

Cửa Hàng Mỹ Thực Dưỡng Sinh Nhỏ Của Tôi

7.2/10
1049

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 50
Xuyên Qua Tinh Tế Ta Trồng Cây Làm Ruộng

Xuyên Qua Tinh Tế Ta Trồng Cây Làm Ruộng

7.4/10
1145

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Điền Văn, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 37
Cùng Ngày Ly Hôn Với Đại Lão Tôi Biến Nhỏ

Cùng Ngày Ly Hôn Với Đại Lão Tôi Biến Nhỏ

7.2/10
1542

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 139
Sau Khi Xuyên Thành Nữ Phụ Mạt Thế Ta Nỗ Lực Tìm Chết

Sau Khi Xuyên Thành Nữ Phụ Mạt Thế Ta Nỗ Lực Tìm Chết

7.7/10
1261

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Hài Hước, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Mạt Thế, Light Novel, Thám Hiểm, Đông Phương, Huyền huyễn

Chương 50
Nghe Nói Tôi Là Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

Nghe Nói Tôi Là Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

7.8/10
1632

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 50
Đại Lão Huyền Học Chỉ Muốn Kiếm Tiền

Đại Lão Huyền Học Chỉ Muốn Kiếm Tiền

7.6/10
1123

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Trinh Thám, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 5
Tâm Trí Hướng Về FULL

Tâm Trí Hướng Về FULL

7.5/10
2415

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 23
Tôi Ở Giới Giải Trí Làm Cá Mặn

Tôi Ở Giới Giải Trí Làm Cá Mặn

7.3/10
1400

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Nữ Phụ, Huyền huyễn

Chương 12
Tay Trái Một Con Gà Tay Phải Một Con Vịt

Tay Trái Một Con Gà Tay Phải Một Con Vịt

7.1/10
1474

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 11
Trong Núi Có Hoàng Hậu Xinh Đẹp

Trong Núi Có Hoàng Hậu Xinh Đẹp

7.3/10
2497

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 50
Hôm Nay Ta Chưa Biến Thành Thú Bông

Hôm Nay Ta Chưa Biến Thành Thú Bông

7.3/10
1583

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Truyện Sủng, Mạt Thế, Huyền huyễn

Chương 12
Đêm Dài Lắm Mộng

Đêm Dài Lắm Mộng

7.6/10
2885

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 21
Tiền Hôn Hậu Ái - Ngư Hoả Hoả

Tiền Hôn Hậu Ái - Ngư Hoả Hoả

8/10
3441

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 33
Là Sếp Lừa Em

Là Sếp Lừa Em

7.2/10
11125

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 78
Cao H Cô Trò Không Đứng Đắn

Cao H Cô Trò Không Đứng Đắn

7.5/10
2855

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 6
Sau Khi Li Hôn Truy Thê

Sau Khi Li Hôn Truy Thê

7.9/10
6076

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 50
Hôm Nay Chưa Biến Thành Thú Bông

Hôm Nay Chưa Biến Thành Thú Bông

8.2/10
15786

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Khoa Huyễn, Truyện Sủng, Mạt Thế

Chương 449
hptomdra Chúa Tể Hắc Ám Xin Hãy Tha Cho

hptomdra Chúa Tể Hắc Ám Xin Hãy Tha Cho

7.1/10
2362

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 50
Chiều Nay Không Có Mưa Rơi

Chiều Nay Không Có Mưa Rơi

7.8/10
2589

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 50
Họ Thật Sự Không Yêu Ta

Họ Thật Sự Không Yêu Ta

7.5/10
1298

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 6
Một Đêm Bất Ngờ - Tình Yêu Cấm Đoán Ceo Sủng Tận Trời

Một Đêm Bất Ngờ - Tình Yêu Cấm Đoán Ceo Sủng Tận Trời

7.9/10
2752

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 35
Cô Út Nhà Giàu Là Bà Tổ Của Giới Huyền Học

Cô Út Nhà Giàu Là Bà Tổ Của Giới Huyền Học

7.4/10
2202

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 17
Nông Môn Phúc Phi Danh Chấn Thiên Hạ

Nông Môn Phúc Phi Danh Chấn Thiên Hạ

7.9/10
1177

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 2
Chị Đây Có Tiền

Chị Đây Có Tiền

7.7/10
1329

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 5
Không Gian Tồn Trăm Tỷ Vật Tư Mẹ Kế Đưa Con Trai Chạy Nạn

Không Gian Tồn Trăm Tỷ Vật Tư Mẹ Kế Đưa Con Trai Chạy Nạn

7.3/10
30640

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 50
Tướng Môn Mãnh Nữ Dẫn Theo Manh Bảo Chạy Nạn

Tướng Môn Mãnh Nữ Dẫn Theo Manh Bảo Chạy Nạn

7.4/10
29552

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Quân Sự, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 50
Ảnh Đế Có Thuật Đọc Tâm

Ảnh Đế Có Thuật Đọc Tâm

7.6/10
3507

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 17
Thư Sinh Hư Hỏng Cách Vách

Thư Sinh Hư Hỏng Cách Vách

7.5/10
1452

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Xuyên Không

Chương 7
Vân Du Ca

Vân Du Ca

7/10
2062

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Truyện Teen, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 23
Ông Xã Từ Bỏ

Ông Xã Từ Bỏ

7.1/10
58507

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 38
Yêu Nhau Dưới Ánh Mặt Trời

Yêu Nhau Dưới Ánh Mặt Trời

7.6/10
3978

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 12
Bổn vương muốn yên tĩnh

Bổn vương muốn yên tĩnh

8.5/10
5607

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Hài Hước, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 76
Cậy huynh mà sủng

Cậy huynh mà sủng

8.5/10
7474

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 71
Ba Ba Ở Các Giai Đoạn Khác Nhau Đã Trở Về

Ba Ba Ở Các Giai Đoạn Khác Nhau Đã Trở Về

7.6/10
5603

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 45
Đừng Lại Trêu Chọc Tôi

Đừng Lại Trêu Chọc Tôi

7.2/10
3966

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 35
Xuyên Sách Thập Niên 80 Trở Thành Mẹ Kế Của Năm Lão Đại

Xuyên Sách Thập Niên 80 Trở Thành Mẹ Kế Của Năm Lão Đại

7.7/10
60537

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 199
Bảy Mươi Bảy Đêm FULL

Bảy Mươi Bảy Đêm FULL

7.5/10
4677

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 12
Editai Lại Đang Triệu Hồi Ta

Editai Lại Đang Triệu Hồi Ta

7.4/10
1513

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 5
Ai Lại Đang Triệu Hoán Ta

Ai Lại Đang Triệu Hoán Ta

7.4/10
1540

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Linh Dị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 4
Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát Tài

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát Tài

7.9/10
24479

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 190
Tôi Người Thừa Kế Gia Tộc Tài Phiệt

Tôi Người Thừa Kế Gia Tộc Tài Phiệt

7.4/10
4172

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 20
Thích Một Con Mèo

Thích Một Con Mèo

7.5/10
3490

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 43
Cực Phẩm Ngược Phi

Cực Phẩm Ngược Phi

7.7/10
1337

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 1
Con Út Khoa Cử Chi Lộ

Con Út Khoa Cử Chi Lộ

7.9/10
32734

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Quan Trường, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 197
Ai Lại Ở Triệu Hoán Ta

Ai Lại Ở Triệu Hoán Ta

8.2/10
26557

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 305
Hoa Đào

Hoa Đào

7.9/10
1798

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 6
Khi Thế Giới Trở Thành Trò Chơi Búp Bê

Khi Thế Giới Trở Thành Trò Chơi Búp Bê

7.6/10
6482

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Truyện Sủng, Mạt Thế, Huyền huyễn

Chương 56
Ngai Vàng Không Bằng Dưỡng Muội FULL

Ngai Vàng Không Bằng Dưỡng Muội FULL

7.4/10
17861

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 89
Hôm Nay Cũng Không Biến Thành Thú Bông Đâu

Hôm Nay Cũng Không Biến Thành Thú Bông Đâu

7.8/10
68948

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Mạt Thế, Huyền huyễn

Chương 501
Cô Ấy Có Tiền Có Sắc Còn Có Anh Ấy FULL

Cô Ấy Có Tiền Có Sắc Còn Có Anh Ấy FULL

7.3/10
11667

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 66
Dẫn Đường Này Bị Điên À

Dẫn Đường Này Bị Điên À

7.1/10
5742

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 45
Khi Tôi Bị Giáo Bá Theo Dõi FULL

Khi Tôi Bị Giáo Bá Theo Dõi FULL

7.9/10
6469

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 18
Nguyên Soái Ngài Bình Tĩnh Đã!

Nguyên Soái Ngài Bình Tĩnh Đã!

7.2/10
27733

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Chương 116
Xuyên Sách Trở Thành Nha Hoàn

Xuyên Sách Trở Thành Nha Hoàn

7/10
6442

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 34
Lý Tính Bá Tổng Tại Tuyến Truy Thê

Lý Tính Bá Tổng Tại Tuyến Truy Thê

7.8/10
6204

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 108
Nữ Phụ Muốn Lên Giường

Nữ Phụ Muốn Lên Giường

7.5/10
41064

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 568
Cưới Tai Họa Làm Phu Nhân

Cưới Tai Họa Làm Phu Nhân

7.4/10
2979

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 10
Trở Lại Thời Niên Thiếu Của Lão Bà

Trở Lại Thời Niên Thiếu Của Lão Bà

7.2/10
8264

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Bách Hợp

Chương 49
Dã Thú Dưới Váy Em

Dã Thú Dưới Váy Em

7.3/10
34223

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 60
Cỏ Linh Lăng FULL

Cỏ Linh Lăng FULL

7.4/10
3908

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình

Chương 12
Bé Con Xé Nát Kịch Bản Nhân Vật Phản Diện

Bé Con Xé Nát Kịch Bản Nhân Vật Phản Diện

7.3/10
20545

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Huyền huyễn

Chương 150
Bạch Nguyệt Quang Trở Về Thế Thân Rời Đi

Bạch Nguyệt Quang Trở Về Thế Thân Rời Đi

7.8/10
12068

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 25
Nữ Phụ Trà Xanh Thực Sự Không Muốn Nổi Tiếng

Nữ Phụ Trà Xanh Thực Sự Không Muốn Nổi Tiếng

7.8/10
9895

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 34
Như Ảnh Tùy Hình

Như Ảnh Tùy Hình

7.9/10
5378

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 55
Thông Thiên Thần Quốc FULL

Thông Thiên Thần Quốc FULL

7.4/10
5057

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 10
Tuyết Hoa Thái Tử Phi

Tuyết Hoa Thái Tử Phi

7.2/10
3760

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 11
Điểu La FULL

Điểu La FULL

7/10
12179

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình

Chương 13
Vong Tiện Hạc Tâm

Vong Tiện Hạc Tâm

7/10
2141

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 4
Đệ Cửu Môn

Đệ Cửu Môn

7.1/10
7347

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 74
Abo Ly Hôn Nhất Thời Sảng Truy Thê Hỏa Táng Tràng

Abo Ly Hôn Nhất Thời Sảng Truy Thê Hỏa Táng Tràng

7/10
15019

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 15
Trọng Sinh Trở Về Làm Học Bá

Trọng Sinh Trở Về Làm Học Bá

7/10
2231

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ

Chương 4
Trở Mình Trong Lòng Bàn Tay Ảnh Đế

Trở Mình Trong Lòng Bàn Tay Ảnh Đế

7.7/10
32015

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 107
Thống Ngưỡng Đau FULL

Thống Ngưỡng Đau FULL

7.9/10
76374

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 64
Trùng Sinh Chi Nịch Ái FULL

Trùng Sinh Chi Nịch Ái FULL

7.6/10
5427

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 54
Cổ Thuật Phong Quỷ FULL

Cổ Thuật Phong Quỷ FULL

7.4/10
15616

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Truyện Khác

Chương 112
Ca Ca Cầu Được Ôm Đùi

Ca Ca Cầu Được Ôm Đùi

7.2/10
9324

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 45
Cuộc Sống Náo Nhiệt Của Nông Phụ Dị Năng FULL

Cuộc Sống Náo Nhiệt Của Nông Phụ Dị Năng FULL

7.4/10
124050

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Điền Văn, Xuyên Không

Chương 73
Khai Thị Quyển 1- Hòa Thượng Tuyên Hóa FULL

Khai Thị Quyển 1- Hòa Thượng Tuyên Hóa FULL

7.2/10
7721

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Cổ Đại, Điền Văn, Đô Thị, Việt Nam, Truyện Khác, Mạt Thế, Phương Tây, Đông Phương, Huyền huyễn

Chương 34
Đám Động Vật Thần Kỳ Của Đại Lão Phật Hệ

Đám Động Vật Thần Kỳ Của Đại Lão Phật Hệ

7.8/10
9047

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 49
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Độc Sủng

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Độc Sủng

7.3/10
27036

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Mạt Thế

Chương 64
Cùng Ngày Ly Hôn Với Đại Lão Tôi Biến Nhỏ

Cùng Ngày Ly Hôn Với Đại Lão Tôi Biến Nhỏ

7.3/10
27315

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 139
Xuyên Thư Chi Bảo Bối Là Hiệu Ứng Cánh Bướm

Xuyên Thư Chi Bảo Bối Là Hiệu Ứng Cánh Bướm

7.8/10
20279

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 143
Chia Tay Sau Tra Công Điên Rồi

Chia Tay Sau Tra Công Điên Rồi

7.4/10
46248

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 113
Mộ thiếu, vợ cậu lại trọng sinh rồi

Mộ thiếu, vợ cậu lại trọng sinh rồi

8.5/10
185838

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 129
Phong Cách Yêu Thầm Của Nhà Giàu Mới Nổi

Phong Cách Yêu Thầm Của Nhà Giàu Mới Nổi

7.2/10
19256

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 100
Sau Khi Gả Cho Phu Quân Ốm Yếu

Sau Khi Gả Cho Phu Quân Ốm Yếu

7.3/10
41212

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 83
Cưa Vợ, Cưa Chồng

Cưa Vợ, Cưa Chồng

4.7/10
55286

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 51
Cô Ấy Vừa Có Tiền, Vừa Có Anh Ấy

Cô Ấy Vừa Có Tiền, Vừa Có Anh Ấy

9.1/10
51904

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 67
Xuyên Thành Thiên Kim Chân Chính

Xuyên Thành Thiên Kim Chân Chính

6.3/10
21145

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 63
Cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ

Cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ

8.3/10
124172

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 139
Thế Tử Gia Sủng Thê Hằng Ngày

Thế Tử Gia Sủng Thê Hằng Ngày

7.4/10
114011

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 70
Chưa Đụng Tường Nam

Chưa Đụng Tường Nam

7.5/10
28803

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 22
Bổn Vương Muốn Thanh Tịnh

Bổn Vương Muốn Thanh Tịnh

8.5/10
228893

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 125
Cha Tui Nói Ổng Là Thần

Cha Tui Nói Ổng Là Thần

8.6/10
39832

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 95
Thống Ngưỡng (Đau)

Thống Ngưỡng (Đau)

7.5/10
208211

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Chương 64
Yêu Thầm Kiểu Nhà Giàu Mới Nổi

Yêu Thầm Kiểu Nhà Giàu Mới Nổi

7.5/10
2553

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 5
Tiểu Phú Bà

Tiểu Phú Bà

8.5/10
775429

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 129
Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh

Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh

8.9/10
53319

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 114
Nữ Chính Đại Lão Là Bạch Cốt Tinh
7.5/10
1030

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Mạt Thế, Thám Hiểm, Huyền huyễn

Kiều Thiếp Bạc Tình
7.5/10
1015

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Cửa Hàng Mỹ Thực Dưỡng Sinh Nhỏ Của Tôi
7.2/10
1049

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Xuyên Qua Tinh Tế Ta Trồng Cây Làm Ruộng
7.4/10
1145

Thể loại: Dị Năng, Điền Văn, Đam Mỹ, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Cùng Ngày Ly Hôn Với Đại Lão Tôi Biến Nhỏ
7.2/10
1542

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Sau Khi Xuyên Thành Nữ Phụ Mạt Thế Ta Nỗ Lực Tìm Chết
7.7/10
1261

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Hài Hước, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Mạt Thế, Light Novel, Thám Hiểm, Đông Phương, Huyền huyễn

Nghe Nói Tôi Là Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính
7.8/10
1632

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Đại Lão Huyền Học Chỉ Muốn Kiếm Tiền
7.6/10
1123

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Trinh Thám, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Tâm Trí Hướng Về FULL
7.5/10
2415

Thể loại: Ngôn Tình

Tôi Ở Giới Giải Trí Làm Cá Mặn
7.3/10
1400

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Nữ Phụ, Huyền huyễn

Tay Trái Một Con Gà Tay Phải Một Con Vịt
7.1/10
1474

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Trong Núi Có Hoàng Hậu Xinh Đẹp
7.3/10
2497

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hôm Nay Ta Chưa Biến Thành Thú Bông
7.3/10
1583

Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Truyện Sủng, Mạt Thế, Huyền huyễn

Đêm Dài Lắm Mộng
7.6/10
2885

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Tiền Hôn Hậu Ái - Ngư Hoả Hoả
8/10
3441

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Là Sếp Lừa Em
7.2/10
11125

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cao H Cô Trò Không Đứng Đắn
7.5/10
2855

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Sau Khi Li Hôn Truy Thê
7.9/10
6076

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Hôm Nay Chưa Biến Thành Thú Bông
8.2/10
15786

Thể loại: Truyện Khác, Khoa Huyễn, Truyện Sủng, Mạt Thế

hptomdra Chúa Tể Hắc Ám Xin Hãy Tha Cho
7.1/10
2362

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chiều Nay Không Có Mưa Rơi
7.8/10
2589

Thể loại: Ngôn Tình

Họ Thật Sự Không Yêu Ta
7.5/10
1298

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Một Đêm Bất Ngờ - Tình Yêu Cấm Đoán Ceo Sủng Tận Trời
7.9/10
2752

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Cô Út Nhà Giàu Là Bà Tổ Của Giới Huyền Học
7.4/10
2202

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Nông Môn Phúc Phi Danh Chấn Thiên Hạ
7.9/10
1177

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chị Đây Có Tiền
7.7/10
1329

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Không Gian Tồn Trăm Tỷ Vật Tư Mẹ Kế Đưa Con Trai Chạy Nạn
7.3/10
30640

Thể loại: Dị Năng, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Tướng Môn Mãnh Nữ Dẫn Theo Manh Bảo Chạy Nạn
7.4/10
29552

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Quân Sự, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Ảnh Đế Có Thuật Đọc Tâm
7.6/10
3507

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Thư Sinh Hư Hỏng Cách Vách
7.5/10
1452

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Xuyên Không

Vân Du Ca
7/10
2062

Thể loại: Hài Hước, Truyện Teen, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Ông Xã Từ Bỏ
7.1/10
58507

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Yêu Nhau Dưới Ánh Mặt Trời
7.6/10
3978

Thể loại: Ngôn Tình

Bổn vương muốn yên tĩnh
8.5/10
5607

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Hài Hước, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không

Cậy huynh mà sủng
8.5/10
7474

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng

Ba Ba Ở Các Giai Đoạn Khác Nhau Đã Trở Về
7.6/10
5603

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Đừng Lại Trêu Chọc Tôi
7.2/10
3966

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Xuyên Sách Thập Niên 80 Trở Thành Mẹ Kế Của Năm Lão Đại
7.7/10
60537

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Bảy Mươi Bảy Đêm FULL
7.5/10
4677

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Editai Lại Đang Triệu Hồi Ta
7.4/10
1513

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Ai Lại Đang Triệu Hoán Ta
7.4/10
1540

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Linh Dị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát Tài
7.9/10
24479

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ

Tôi Người Thừa Kế Gia Tộc Tài Phiệt
7.4/10
4172

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thích Một Con Mèo
7.5/10
3490

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Cực Phẩm Ngược Phi
7.7/10
1337

Thể loại: Truyện Khác

Con Út Khoa Cử Chi Lộ
7.9/10
32734

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Quan Trường, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Ai Lại Ở Triệu Hoán Ta
8.2/10
26557

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Hoa Đào
7.9/10
1798

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Khi Thế Giới Trở Thành Trò Chơi Búp Bê
7.6/10
6482

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Truyện Sủng, Mạt Thế, Huyền huyễn

Ngai Vàng Không Bằng Dưỡng Muội FULL
7.4/10
17861

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Hôm Nay Cũng Không Biến Thành Thú Bông Đâu
7.8/10
68948

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Mạt Thế, Huyền huyễn

Cô Ấy Có Tiền Có Sắc Còn Có Anh Ấy FULL
7.3/10
11667

Thể loại: Ngôn Tình

Dẫn Đường Này Bị Điên À
7.1/10
5742

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Khi Tôi Bị Giáo Bá Theo Dõi FULL
7.9/10
6469

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đô Thị, Đam Mỹ

Nguyên Soái Ngài Bình Tĩnh Đã!
7.2/10
27733

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ

Xuyên Sách Trở Thành Nha Hoàn
7/10
6442

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Lý Tính Bá Tổng Tại Tuyến Truy Thê
7.8/10
6204

Thể loại: Bách Hợp

Nữ Phụ Muốn Lên Giường
7.5/10
41064

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Huyền huyễn

Cưới Tai Họa Làm Phu Nhân
7.4/10
2979

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Trở Lại Thời Niên Thiếu Của Lão Bà
7.2/10
8264

Thể loại: Trọng Sinh, Bách Hợp

Dã Thú Dưới Váy Em
7.3/10
34223

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Cỏ Linh Lăng FULL
7.4/10
3908

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình

Bé Con Xé Nát Kịch Bản Nhân Vật Phản Diện
7.3/10
20545

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Huyền huyễn

Bạch Nguyệt Quang Trở Về Thế Thân Rời Đi
7.8/10
12068

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Đam Mỹ

Nữ Phụ Trà Xanh Thực Sự Không Muốn Nổi Tiếng
7.8/10
9895

Thể loại: Ngôn Tình

Như Ảnh Tùy Hình
7.9/10
5378

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Thông Thiên Thần Quốc FULL
7.4/10
5057

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Tuyết Hoa Thái Tử Phi
7.2/10
3760

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Điểu La FULL
7/10
12179

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình

Vong Tiện Hạc Tâm
7/10
2141

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Đệ Cửu Môn
7.1/10
7347

Thể loại: Tiên Hiệp

Abo Ly Hôn Nhất Thời Sảng Truy Thê Hỏa Táng Tràng
7/10
15019

Thể loại: Đam Mỹ

Trọng Sinh Trở Về Làm Học Bá
7/10
2231

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ

Trở Mình Trong Lòng Bàn Tay Ảnh Đế
7.7/10
32015

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thống Ngưỡng Đau FULL
7.9/10
76374

Thể loại: Ngôn Tình

Trùng Sinh Chi Nịch Ái FULL
7.6/10
5427

Thể loại: Truyện Khác

Cổ Thuật Phong Quỷ FULL
7.4/10
15616

Thể loại: Dị Giới, Truyện Khác

Ca Ca Cầu Được Ôm Đùi
7.2/10
9324

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Cuộc Sống Náo Nhiệt Của Nông Phụ Dị Năng FULL
7.4/10
124050

Thể loại: Dị Năng, Điền Văn, Xuyên Không

Khai Thị Quyển 1- Hòa Thượng Tuyên Hóa FULL
7.2/10
7721

Thể loại: Lịch Sử, Cổ Đại, Điền Văn, Đô Thị, Việt Nam, Truyện Khác, Mạt Thế, Phương Tây, Đông Phương, Huyền huyễn

Đám Động Vật Thần Kỳ Của Đại Lão Phật Hệ
7.8/10
9047

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Huyền huyễn

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Độc Sủng
7.3/10
27036

Thể loại: Dị Năng, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Mạt Thế

Cùng Ngày Ly Hôn Với Đại Lão Tôi Biến Nhỏ
7.3/10
27315

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Xuyên Thư Chi Bảo Bối Là Hiệu Ứng Cánh Bướm
7.8/10
20279

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chia Tay Sau Tra Công Điên Rồi
7.4/10
46248

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Mộ thiếu, vợ cậu lại trọng sinh rồi
8.5/10
185838

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác

Phong Cách Yêu Thầm Của Nhà Giàu Mới Nổi
7.2/10
19256

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Sau Khi Gả Cho Phu Quân Ốm Yếu
7.3/10
41212

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác

Cưa Vợ, Cưa Chồng
4.7/10
55286

Thể loại: Ngôn Tình

Cô Ấy Vừa Có Tiền, Vừa Có Anh Ấy
9.1/10
51904

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Xuyên Thành Thiên Kim Chân Chính
6.3/10
21145

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không

Cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ
8.3/10
124172

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Khác

Thế Tử Gia Sủng Thê Hằng Ngày
7.4/10
114011

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chưa Đụng Tường Nam
7.5/10
28803

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Bổn Vương Muốn Thanh Tịnh
8.5/10
228893

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Cha Tui Nói Ổng Là Thần
8.6/10
39832

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Thống Ngưỡng (Đau)
7.5/10
208211

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Yêu Thầm Kiểu Nhà Giàu Mới Nổi
7.5/10
2553

Thể loại: Ngôn Tình

Tiểu Phú Bà
8.5/10
775429

Thể loại: Ngôn Tình

Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh
8.9/10
53319

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng