Tác Giả Mộng Tiêu Nhị

Một Ngôi Sao Sáng Hai Ngôi Sáng Sao FULL

Một Ngôi Sao Sáng Hai Ngôi Sáng Sao FULL

7.1/10
1422

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 60
[full_free]_thư tình gửi vệ lai

[full_free]_thư tình gửi vệ lai

8.5/10
2299

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 78
Thư Tình Gửi Vệ Lai

Thư Tình Gửi Vệ Lai

7.3/10
41842

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 78
Xuyên Nhanh Làm Một Người Cha Tốt

Xuyên Nhanh Làm Một Người Cha Tốt

7.8/10
2014

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 30
Khi Gió Nổi Lên

Khi Gió Nổi Lên

7.5/10
3772

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 24
Làm Thế Nào Để Ngừng Nhớ Anh FULL

Làm Thế Nào Để Ngừng Nhớ Anh FULL

7.8/10
39699

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 78
Năm Thứ Bảy Thầm Yêu Em

Năm Thứ Bảy Thầm Yêu Em

7.9/10
13287

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 74
Năm Thứ Bảy Yêu Thầm Em FULL

Năm Thứ Bảy Yêu Thầm Em FULL

7.5/10
73405

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 74
Năm thứ 7 phải lòng em

Năm thứ 7 phải lòng em

8.5/10
51501

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 104
Yêu Em Tự Khi Nào FULL

Yêu Em Tự Khi Nào FULL

7.1/10
69400

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 88
Tình Yêu Dành Cho Anh

Tình Yêu Dành Cho Anh

7/10
57428

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 104
Không Biết Yêu Em Từ Thuở Nào

Không Biết Yêu Em Từ Thuở Nào

7.9/10
3082

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 5
Cưới Trước Yêu Sau - Mộng Tiêu Nhị FULL

Cưới Trước Yêu Sau - Mộng Tiêu Nhị FULL

7.6/10
287039

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 96
Hồ Ly Và Thợ Săn FULL

Hồ Ly Và Thợ Săn FULL

7.5/10
59887

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 50
Níu Giữ FULL

Níu Giữ FULL

7.6/10
159031

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 74
Thế Giới Không Tiếng Động Còn Có Anh

Thế Giới Không Tiếng Động Còn Có Anh

7.9/10
14111

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 70
Bởi Vì Đúng Lúc Gặp Được Em FULL

Bởi Vì Đúng Lúc Gặp Được Em FULL

7.4/10
83664

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 58
Thế giới tĩnh lặng và anh

Thế giới tĩnh lặng và anh

8.5/10
97351

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 70
Quỳ gối dưới váy em

Quỳ gối dưới váy em

8.5/10
35498

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 92
Váy Hạ Thần

Váy Hạ Thần

7.2/10
51236

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 92
Đường một chiều, ngược lối yêu nhau

Đường một chiều, ngược lối yêu nhau

8.5/10
155830

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 79
Lưỡi dao dịu dàng

Lưỡi dao dịu dàng

8.5/10
80480

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 76
Tình yêu và anh

Tình yêu và anh

8.5/10
278520

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 92
Thịnh Hạ Chi Luyến

Thịnh Hạ Chi Luyến

10.3/10
182837

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 77
Độc sủng thành hôn

Độc sủng thành hôn

8.5/10
66867

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 62
Anh Vẫn Luôn Yêu Em

Anh Vẫn Luôn Yêu Em

9.2/10
613835

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 123
Thời Gian Không Nghe Lời

Thời Gian Không Nghe Lời

7.5/10
210721

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 112
Mạt Thế Chi Nữ Chủ Dưỡng Thành Hệ Thống

Mạt Thế Chi Nữ Chủ Dưỡng Thành Hệ Thống

8.5/10
9457

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 18
Bởi Vì Vừa Lúc Gặp Được Em

Bởi Vì Vừa Lúc Gặp Được Em

7.5/10
105303

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 59
Thanh Xuân Của Tôi Đó!

Thanh Xuân Của Tôi Đó!

8.1/10
31844

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 41
Ý Loạn Tình Mê

Ý Loạn Tình Mê

7.5/10
150488

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 75
Mãi Yêu Em Như Vậy

Mãi Yêu Em Như Vậy

7.5/10
245780

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 92
Mê Muội

Mê Muội

7.8/10
45747

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 92
Không Yêu Không Vui

Không Yêu Không Vui

7.5/10
110028

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 66
Ngày Mai Vẫn Còn Yêu Em

Ngày Mai Vẫn Còn Yêu Em

7.5/10
29067

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 92
Làm Thế Nào Để Không Nhớ Hắn

Làm Thế Nào Để Không Nhớ Hắn

7.5/10
161438

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 69
Đường Một Chiều

Đường Một Chiều

7.5/10
82849

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 79
Hệ Thống Dưỡng Thành Nữ Chủ

Hệ Thống Dưỡng Thành Nữ Chủ

7.5/10
118828

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Mạt Thế

Chương 86
Một Ngôi Sao Sáng Hai Ngôi Sáng Sao FULL
7.1/10
1422

Thể loại: Ngôn Tình

[full_free]_thư tình gửi vệ lai
8.5/10
2299

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Thư Tình Gửi Vệ Lai
7.3/10
41842

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Xuyên Nhanh Làm Một Người Cha Tốt
7.8/10
2014

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Khi Gió Nổi Lên
7.5/10
3772

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình

Làm Thế Nào Để Ngừng Nhớ Anh FULL
7.8/10
39699

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Năm Thứ Bảy Thầm Yêu Em
7.9/10
13287

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Năm Thứ Bảy Yêu Thầm Em FULL
7.5/10
73405

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Năm thứ 7 phải lòng em
8.5/10
51501

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác, Truyện Sủng

Yêu Em Tự Khi Nào FULL
7.1/10
69400

Thể loại: Ngôn Tình

Tình Yêu Dành Cho Anh
7/10
57428

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Không Biết Yêu Em Từ Thuở Nào
7.9/10
3082

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Cưới Trước Yêu Sau - Mộng Tiêu Nhị FULL
7.6/10
287039

Thể loại: Ngôn Tình

Hồ Ly Và Thợ Săn FULL
7.5/10
59887

Thể loại: Ngôn Tình

Níu Giữ FULL
7.6/10
159031

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Thế Giới Không Tiếng Động Còn Có Anh
7.9/10
14111

Thể loại: Ngôn Tình

Bởi Vì Đúng Lúc Gặp Được Em FULL
7.4/10
83664

Thể loại: Ngôn Tình

Thế giới tĩnh lặng và anh
8.5/10
97351

Thể loại: Truyện Khác

Quỳ gối dưới váy em
8.5/10
35498

Thể loại: Truyện Khác

Váy Hạ Thần
7.2/10
51236

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Đường một chiều, ngược lối yêu nhau
8.5/10
155830

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác, Truyện Sủng

Lưỡi dao dịu dàng
8.5/10
80480

Thể loại: Truyện Khác

Tình yêu và anh
8.5/10
278520

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Thịnh Hạ Chi Luyến
10.3/10
182837

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Độc sủng thành hôn
8.5/10
66867

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Anh Vẫn Luôn Yêu Em
9.2/10
613835

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thời Gian Không Nghe Lời
7.5/10
210721

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Mạt Thế Chi Nữ Chủ Dưỡng Thành Hệ Thống
8.5/10
9457

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Bởi Vì Vừa Lúc Gặp Được Em
7.5/10
105303

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thanh Xuân Của Tôi Đó!
8.1/10
31844

Thể loại: Ngôn Tình

Ý Loạn Tình Mê
7.5/10
150488

Thể loại: Ngôn Tình

Mãi Yêu Em Như Vậy
7.5/10
245780

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Mê Muội
7.8/10
45747

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Không Yêu Không Vui
7.5/10
110028

Thể loại: Ngôn Tình

Ngày Mai Vẫn Còn Yêu Em
7.5/10
29067

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Làm Thế Nào Để Không Nhớ Hắn
7.5/10
161438

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Đường Một Chiều
7.5/10
82849

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Hệ Thống Dưỡng Thành Nữ Chủ
7.5/10
118828

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Mạt Thế