Tác Giả Thanh Nhã Nam La

70 Trọng Sinh Vả Mặt Đoạt Lại Không Gian Gả Cho Quan Quân

70 Trọng Sinh Vả Mặt Đoạt Lại Không Gian Gả Cho Quan Quân

7.4/10
1095

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Đông Phương, Huyền huyễn

Chương 5
70 Xuyên Thành Mẹ Chồng Bạo Sủng Nàng Dâu

70 Xuyên Thành Mẹ Chồng Bạo Sủng Nàng Dâu

7.1/10
1133

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 9
Đại Lão Huyền Học Chỉ Muốn Làm Cá Mặn

Đại Lão Huyền Học Chỉ Muốn Làm Cá Mặn

7.8/10
1130

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 12
Nhật Ký Trùng Sinh Sủng Vợ FULL

Nhật Ký Trùng Sinh Sủng Vợ FULL

7/10
5382

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 24
Vác Bụng Bầu Đi Tìm Kiếm Hậu Cung

Vác Bụng Bầu Đi Tìm Kiếm Hậu Cung

7.4/10
1161

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 5
Thập Niên 70 Nữ Phụ Mỹ Nhân Trong Đại Tạp Viện

Thập Niên 70 Nữ Phụ Mỹ Nhân Trong Đại Tạp Viện

7.6/10
1210

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 5
Bạch Nguyệt Quang Là Thiên Kim Giả Trong Văn Niên Đại

Bạch Nguyệt Quang Là Thiên Kim Giả Trong Văn Niên Đại

7.1/10
3091

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Sủng

Chương 50
Làm Giàu Phu Nhân Thừa Tướng Là Nhà Giàu Nhất

Làm Giàu Phu Nhân Thừa Tướng Là Nhà Giàu Nhất

7.1/10
1196

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 5
Tn 70 Cuộc Sống Ngọt Ngào Hàng Ngày Của Vợ Yêu Trên Hòn Đảo

Tn 70 Cuộc Sống Ngọt Ngào Hàng Ngày Của Vợ Yêu Trên Hòn Đảo

7.2/10
3323

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 50
Alpha Đỉnh Cấp Xuyên Sách Tới Cưng Chiều Tôi

Alpha Đỉnh Cấp Xuyên Sách Tới Cưng Chiều Tôi

7.2/10
1295

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 5
Dựa Vào Rút Thăm Nằm Thắng Ở Thập Niên 70

Dựa Vào Rút Thăm Nằm Thắng Ở Thập Niên 70

7.3/10
4284

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 50
Lỡ Một Kiếp Sầu Bù Một Kiếp Thương

Lỡ Một Kiếp Sầu Bù Một Kiếp Thương

8.5/10
3403

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 95
Sau Khi Cùng Nhân Vật Phản Diện Có Nạn Cùng Chịu

Sau Khi Cùng Nhân Vật Phản Diện Có Nạn Cùng Chịu

7.3/10
1375

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 7
Thành Nhà Giàu Nhất Từ Thô Lỗ Game Dịch

Thành Nhà Giàu Nhất Từ Thô Lỗ Game Dịch

7.3/10
9677

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Huyền huyễn

Chương 50
Mây Bay Ngang Trời

Mây Bay Ngang Trời

7.9/10
1806

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 20
Nắng Tháng Năm

Nắng Tháng Năm

7.3/10
2390

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 24
Mối Tình Vượt Thời Không Của Ta Và Nàng FULL

Mối Tình Vượt Thời Không Của Ta Và Nàng FULL

7.9/10
16329

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 65
Vờ Như Không Biết Sẽ Không Bị Ăn Thịt

Vờ Như Không Biết Sẽ Không Bị Ăn Thịt

7.1/10
5225

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 70
Chẳng Thể Quay Trở Lại FULL

Chẳng Thể Quay Trở Lại FULL

7.4/10
2532

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 12
Kiếm Đế

Kiếm Đế

7.8/10
38008

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Chương 50
Xuyên thư: vợ chồng phản diện hôm nay vẫn đang ghi nợ

Xuyên thư: vợ chồng phản diện hôm nay vẫn đang ghi nợ

8.5/10
2838

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 31
Các Sư Đệ Đều Là Đại Lão Vậy Ta Chỉ Có Thể Bật Hack

Các Sư Đệ Đều Là Đại Lão Vậy Ta Chỉ Có Thể Bật Hack

7.9/10
10634

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 50
Rất Khó Để Một Con Mèo Có Thể Báo Ân

Rất Khó Để Một Con Mèo Có Thể Báo Ân

7.6/10
2165

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 10
Hôm Nay Vợ Chồng Phản Diện Vẫn Đang Ghi Nợ

Hôm Nay Vợ Chồng Phản Diện Vẫn Đang Ghi Nợ

7.3/10
2179

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Linh Dị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 11
Các Sư Đệ Cũng Là Đại Lão Vậy Ta Chỉ Có Thể Bật Hack

Các Sư Đệ Cũng Là Đại Lão Vậy Ta Chỉ Có Thể Bật Hack

7/10
20395

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 125
Một Đời Khuynh Thành Lãnh Cung Bỏ Phi

Một Đời Khuynh Thành Lãnh Cung Bỏ Phi

7.6/10
1616

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Chương 5
Nam Phụ Bá Tổng Và Tiểu Yêu Tinh Của Anh FULL

Nam Phụ Bá Tổng Và Tiểu Yêu Tinh Của Anh FULL

7.4/10
4025

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 7
Tu Tiên Mô Phỏng Ngàn Vạn Lần Ta Cử Thế Vô Địch

Tu Tiên Mô Phỏng Ngàn Vạn Lần Ta Cử Thế Vô Địch

7.5/10
5514

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 50
Thập Niên 70 Xuyên Thành Đầu Quả Tim Của Vai Ác

Thập Niên 70 Xuyên Thành Đầu Quả Tim Của Vai Ác

7.8/10
19801

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 50
Đã Yêu Em Từ Khi Nào

Đã Yêu Em Từ Khi Nào

7.5/10
4256

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 21
Mạt Thế Dị Hình Chúa Tể

Mạt Thế Dị Hình Chúa Tể

8.5/10
33221

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Mạt Thế, Võng Du

Chương 501
Người Chơi Của Ta Đều Là Phái Kỹ Thuật Diễn

Người Chơi Của Ta Đều Là Phái Kỹ Thuật Diễn

7/10
4428

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Đô Thị, Dị Giới, Truyện Khác, Võng Du, Huyền huyễn

Chương 50
Nữ Phụ Ác Độc Bị Cường Thủ Hào Đoạt

Nữ Phụ Ác Độc Bị Cường Thủ Hào Đoạt

7.2/10
3509

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 10
Xuyên Nhanh Tôi Độc Thân Bằng Bản Lĩnh

Xuyên Nhanh Tôi Độc Thân Bằng Bản Lĩnh

7.3/10
2596

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 10
Nguyện Một Kiếp Yêu Em

Nguyện Một Kiếp Yêu Em

7.4/10
5093

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 33
Ma Tôn Hối Bất Đương Sơ

Ma Tôn Hối Bất Đương Sơ

7/10
3974

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Chương 12
Yêu Đau Khổ Vậy Sao

Yêu Đau Khổ Vậy Sao

7.1/10
2868

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Chương 15
Sau Khi Người Chồng Cặn Bã Trọng Sinh

Sau Khi Người Chồng Cặn Bã Trọng Sinh

7.4/10
7067

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 29
Sau Khi Người Chồng Cặn Bã Trọng Sinh

Sau Khi Người Chồng Cặn Bã Trọng Sinh

7.1/10
2294

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 3
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện

7.9/10
4049

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Đô Thị, Việt Nam, Truyện Khác, Xuyên Không, Mạt Thế, Phương Tây, Huyền huyễn

Chương 15
Nhìn Rõ Mười Mươi

Nhìn Rõ Mười Mươi

7.5/10
3640

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 26
Sao Đêm Như Người FULL

Sao Đêm Như Người FULL

7.6/10
2472

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 8
Hp Người Thủ Hộ

Hp Người Thủ Hộ

7.9/10
7234

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Xuyên Không, Phương Tây, Huyền huyễn

Chương 84
Tử Vong App Trò Chơi

Tử Vong App Trò Chơi

7.5/10
2726

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 12
Đại Boss Tân Thủ Thôn

Đại Boss Tân Thủ Thôn

7.9/10
13861

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 50
Thùng Sơn Tinh Màu Lục Bảo

Thùng Sơn Tinh Màu Lục Bảo

7.5/10
3143

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 16
Sổ Tay Quận Chúa Diễn Sâu Trêu Chồng FULL

Sổ Tay Quận Chúa Diễn Sâu Trêu Chồng FULL

7.8/10
31737

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 48
Xuyên Không Chi Đặc Công Thiên Kim

Xuyên Không Chi Đặc Công Thiên Kim

7.2/10
31096

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 402
Tớ Muốn Làm Bạn Tốt Với Cậu

Tớ Muốn Làm Bạn Tốt Với Cậu

7.2/10
6905

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 108
Bà Nhóc Già Nhà Tử Thần FULL

Bà Nhóc Già Nhà Tử Thần FULL

7.4/10
24519

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Huyền huyễn

Chương 97
Chưởng Sự Hố

Chưởng Sự Hố

7.2/10
8938

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không

Chương 93
Một Đồng Xu Đổi Lấy Nụ Cười Của Em

Một Đồng Xu Đổi Lấy Nụ Cười Của Em

7.3/10
4465

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 25
Khi Hàng Rong Gặp Quản Lý Đô Thị FULL

Khi Hàng Rong Gặp Quản Lý Đô Thị FULL

7.2/10
14412

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 54
Em Không Thích Anh Như Vậy

Em Không Thích Anh Như Vậy

7/10
2190

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 6
Chẳng Qua Tôi Thấy Cậu Có Giá Trị Lợi Dụng

Chẳng Qua Tôi Thấy Cậu Có Giá Trị Lợi Dụng

7.1/10
2505

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 5
Hệ Thống Vô Liêm Sỉ Buộc Ta Câu Nhân

Hệ Thống Vô Liêm Sỉ Buộc Ta Câu Nhân

7.9/10
6889

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 36
Sợi Xích Vô Hình

Sợi Xích Vô Hình

7.8/10
5478

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 26
Sau Khi Mang Thai Tôi Ly Hôn Ảnh Đế

Sau Khi Mang Thai Tôi Ly Hôn Ảnh Đế

7.1/10
13909

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 48
Hào Môn Ẩn Hôn Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã

Hào Môn Ẩn Hôn Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã

7.9/10
49804

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 970
Trùng Sinh Sủng Vợ Hàng Ngày FULL

Trùng Sinh Sủng Vợ Hàng Ngày FULL

7.5/10
42872

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 24
Chiêu Hoa Hỗn Loạn

Chiêu Hoa Hỗn Loạn

7.2/10
8557

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 13
Bạn Học Cũ

Bạn Học Cũ

7.5/10
4573

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 11
Vợ Cũ Bị Mù Của Hàn Tổng Tài

Vợ Cũ Bị Mù Của Hàn Tổng Tài

5.8/10
70264

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 53
Sủng Vợ Lên Trời

Sủng Vợ Lên Trời

7.5/10
256669

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 415
Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

10.3/10
164439

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 588
Bá Chiến Đại Nghiệp Truyện

Bá Chiến Đại Nghiệp Truyện

6.5/10
17350

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 104
Con Đường Vinh Hoa Của Thái Tử Phi

Con Đường Vinh Hoa Của Thái Tử Phi

8.2/10
69493

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 155
Thành Tỷ Phú Nhờ Thua Lỗ Game

Thành Tỷ Phú Nhờ Thua Lỗ Game

8.4/10
25879

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị

Chương 86
Thời Đại Game Quật Khởi

Thời Đại Game Quật Khởi

9.1/10
147390

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Võng Du

Chương 297
Cha Tui Nói Ổng Là Thần

Cha Tui Nói Ổng Là Thần

8.6/10
39689

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 95
Nếu Như Yêu - Thanh Sam Lạc Thác

Nếu Như Yêu - Thanh Sam Lạc Thác

8.5/10
21869

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 63
Trọng Sinh Thiên Kim Bạo Lực

Trọng Sinh Thiên Kim Bạo Lực

8.5/10
8913

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 17
Thanh Mai Của Chàng, Trúc Mã Của Chàng

Thanh Mai Của Chàng, Trúc Mã Của Chàng

8.5/10
27642

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 30
Tặc Giường

Tặc Giường

8.5/10
4883

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 5
Thời gian trôi mãi

Thời gian trôi mãi

8.5/10
14395

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 58
Khi Tình Yêu Đến Lần Nữa

Khi Tình Yêu Đến Lần Nữa

8.5/10
13401

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 21
Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức

Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức

7.9/10
63252

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Xuyên Không

Chương 190
Anh Điên Thật Đúng Kiểu Em Thích

Anh Điên Thật Đúng Kiểu Em Thích

7.5/10
68234

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 93
Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã

Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã

7.5/10
951919

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 971
Đừng Chơi Cùng Yêu Quái

Đừng Chơi Cùng Yêu Quái

7.5/10
3624

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 6
Xuẩn Xuẩn Dũ Động

Xuẩn Xuẩn Dũ Động

7.5/10
20264

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 50
Không Vũ Lực Không Hợp Tác

Không Vũ Lực Không Hợp Tác

7.5/10
17977

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 26
Một Đời Khuynh Thành: Phi Tần Bị Vứt Bỏ Ở Lãnh Cung

Một Đời Khuynh Thành: Phi Tần Bị Vứt Bỏ Ở Lãnh Cung

7.5/10
86973

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Chương 329
Giang Tiên Sinh Và Dư Tiên Sinh

Giang Tiên Sinh Và Dư Tiên Sinh

7.5/10
6915

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 13
Hôn Phu Của Tôi Là Mafia???

Hôn Phu Của Tôi Là Mafia???

7.5/10
33292

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 65
Tiểu Sinh Không Bán Tâm

Tiểu Sinh Không Bán Tâm

8.8/10
2250

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Chương 3
Thư Sinh Họ Hàn

Thư Sinh Họ Hàn

7.5/10
10440

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 44
Hoa Mộng Trần Gian

Hoa Mộng Trần Gian

7.5/10
10163

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Chương 16
Tu Chân Không Bằng Ba Ba Ba

Tu Chân Không Bằng Ba Ba Ba

8.1/10
61793

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Chương 5
Mãi Không Thay Đổi

Mãi Không Thay Đổi

7.5/10
2660

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 3
10 Ngày Để Yêu Em

10 Ngày Để Yêu Em

7.5/10
41765

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 4
Dung Ngữ Thư Niên

Dung Ngữ Thư Niên

7.5/10
280549

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình

Chương 125
Mưa Ở Phía Tây

Mưa Ở Phía Tây

7.5/10
291329

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 91
Ngoại Tình

Ngoại Tình

7.5/10
26712

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 85
Đương Tiểu Phiến Ngộ Đáo Thành Quản

Đương Tiểu Phiến Ngộ Đáo Thành Quản

7.5/10
16294

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 54
Thiên Hạ Đệ Nhất

Thiên Hạ Đệ Nhất

7.5/10
4551

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 9
Dữ Tích Thù

Dữ Tích Thù

7.5/10
15085

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 67
Như Xa Mà Lại Như Gần (Như Xa, Như Gần)

Như Xa Mà Lại Như Gần (Như Xa, Như Gần)

7.5/10
8900

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 35
Diễn Viên Đẳng Cấp Bạch Liên

Diễn Viên Đẳng Cấp Bạch Liên

7.5/10
38043

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 73
Thiên Thượng Nguyệt

Thiên Thượng Nguyệt

7.5/10
3350

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Chương 9
70 Trọng Sinh Vả Mặt Đoạt Lại Không Gian Gả Cho Quan Quân
7.4/10
1095

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Đông Phương, Huyền huyễn

70 Xuyên Thành Mẹ Chồng Bạo Sủng Nàng Dâu
7.1/10
1133

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Đại Lão Huyền Học Chỉ Muốn Làm Cá Mặn
7.8/10
1130

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền huyễn

Nhật Ký Trùng Sinh Sủng Vợ FULL
7/10
5382

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Vác Bụng Bầu Đi Tìm Kiếm Hậu Cung
7.4/10
1161

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Thập Niên 70 Nữ Phụ Mỹ Nhân Trong Đại Tạp Viện
7.6/10
1210

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Bạch Nguyệt Quang Là Thiên Kim Giả Trong Văn Niên Đại
7.1/10
3091

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Sủng

Làm Giàu Phu Nhân Thừa Tướng Là Nhà Giàu Nhất
7.1/10
1196

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Tn 70 Cuộc Sống Ngọt Ngào Hàng Ngày Của Vợ Yêu Trên Hòn Đảo
7.2/10
3323

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Alpha Đỉnh Cấp Xuyên Sách Tới Cưng Chiều Tôi
7.2/10
1295

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác

Dựa Vào Rút Thăm Nằm Thắng Ở Thập Niên 70
7.3/10
4284

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Lỡ Một Kiếp Sầu Bù Một Kiếp Thương
8.5/10
3403

Thể loại: Truyện Khác

Sau Khi Cùng Nhân Vật Phản Diện Có Nạn Cùng Chịu
7.3/10
1375

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Thành Nhà Giàu Nhất Từ Thô Lỗ Game Dịch
7.3/10
9677

Thể loại: Đô Thị, Huyền huyễn

Mây Bay Ngang Trời
7.9/10
1806

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Nắng Tháng Năm
7.3/10
2390

Thể loại: Truyện Khác

Mối Tình Vượt Thời Không Của Ta Và Nàng FULL
7.9/10
16329

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Vờ Như Không Biết Sẽ Không Bị Ăn Thịt
7.1/10
5225

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chẳng Thể Quay Trở Lại FULL
7.4/10
2532

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Kiếm Đế
7.8/10
38008

Thể loại: Trọng Sinh, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Kiếm Hiệp, Huyền huyễn

Xuyên thư: vợ chồng phản diện hôm nay vẫn đang ghi nợ
8.5/10
2838

Thể loại: Truyện Khác

Các Sư Đệ Đều Là Đại Lão Vậy Ta Chỉ Có Thể Bật Hack
7.9/10
10634

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Rất Khó Để Một Con Mèo Có Thể Báo Ân
7.6/10
2165

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Hôm Nay Vợ Chồng Phản Diện Vẫn Đang Ghi Nợ
7.3/10
2179

Thể loại: Cổ Đại, Linh Dị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Các Sư Đệ Cũng Là Đại Lão Vậy Ta Chỉ Có Thể Bật Hack
7/10
20395

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Một Đời Khuynh Thành Lãnh Cung Bỏ Phi
7.6/10
1616

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Nam Phụ Bá Tổng Và Tiểu Yêu Tinh Của Anh FULL
7.4/10
4025

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Tu Tiên Mô Phỏng Ngàn Vạn Lần Ta Cử Thế Vô Địch
7.5/10
5514

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Thập Niên 70 Xuyên Thành Đầu Quả Tim Của Vai Ác
7.8/10
19801

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Đã Yêu Em Từ Khi Nào
7.5/10
4256

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Mạt Thế Dị Hình Chúa Tể
8.5/10
33221

Thể loại: Dị Năng, Ngôn Tình, Dị Giới, Truyện Khác, Xuyên Không, Mạt Thế, Võng Du

Người Chơi Của Ta Đều Là Phái Kỹ Thuật Diễn
7/10
4428

Thể loại: Lịch Sử, Đô Thị, Dị Giới, Truyện Khác, Võng Du, Huyền huyễn

Nữ Phụ Ác Độc Bị Cường Thủ Hào Đoạt
7.2/10
3509

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Xuyên Nhanh Tôi Độc Thân Bằng Bản Lĩnh
7.3/10
2596

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không

Nguyện Một Kiếp Yêu Em
7.4/10
5093

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Ma Tôn Hối Bất Đương Sơ
7/10
3974

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Huyền huyễn

Yêu Đau Khổ Vậy Sao
7.1/10
2868

Thể loại: Đô Thị, Bách Hợp

Sau Khi Người Chồng Cặn Bã Trọng Sinh
7.4/10
7067

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Sau Khi Người Chồng Cặn Bã Trọng Sinh
7.1/10
2294

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện
7.9/10
4049

Thể loại: Lịch Sử, Đô Thị, Việt Nam, Truyện Khác, Xuyên Không, Mạt Thế, Phương Tây, Huyền huyễn

Nhìn Rõ Mười Mươi
7.5/10
3640

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Sao Đêm Như Người FULL
7.6/10
2472

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Hp Người Thủ Hộ
7.9/10
7234

Thể loại: Trọng Sinh, Đam Mỹ, Xuyên Không, Phương Tây, Huyền huyễn

Tử Vong App Trò Chơi
7.5/10
2726

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Đại Boss Tân Thủ Thôn
7.9/10
13861

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Thùng Sơn Tinh Màu Lục Bảo
7.5/10
3143

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Linh Dị, Đam Mỹ

Sổ Tay Quận Chúa Diễn Sâu Trêu Chồng FULL
7.8/10
31737

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Xuyên Không Chi Đặc Công Thiên Kim
7.2/10
31096

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Tớ Muốn Làm Bạn Tốt Với Cậu
7.2/10
6905

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Bà Nhóc Già Nhà Tử Thần FULL
7.4/10
24519

Thể loại: Đô Thị, Huyền huyễn

Chưởng Sự Hố
7.2/10
8938

Thể loại: Xuyên Không

Một Đồng Xu Đổi Lấy Nụ Cười Của Em
7.3/10
4465

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình

Khi Hàng Rong Gặp Quản Lý Đô Thị FULL
7.2/10
14412

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Em Không Thích Anh Như Vậy
7/10
2190

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chẳng Qua Tôi Thấy Cậu Có Giá Trị Lợi Dụng
7.1/10
2505

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Hệ Thống Vô Liêm Sỉ Buộc Ta Câu Nhân
7.9/10
6889

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Huyền huyễn

Sợi Xích Vô Hình
7.8/10
5478

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Sau Khi Mang Thai Tôi Ly Hôn Ảnh Đế
7.1/10
13909

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Hào Môn Ẩn Hôn Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã
7.9/10
49804

Thể loại: Ngôn Tình

Trùng Sinh Sủng Vợ Hàng Ngày FULL
7.5/10
42872

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chiêu Hoa Hỗn Loạn
7.2/10
8557

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Bạn Học Cũ
7.5/10
4573

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Vợ Cũ Bị Mù Của Hàn Tổng Tài
5.8/10
70264

Thể loại: Ngôn Tình

Sủng Vợ Lên Trời
7.5/10
256669

Thể loại: Ngôn Tình

Long Thần Tại Đô
10.3/10
164439

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Bá Chiến Đại Nghiệp Truyện
6.5/10
17350

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Con Đường Vinh Hoa Của Thái Tử Phi
8.2/10
69493

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Thành Tỷ Phú Nhờ Thua Lỗ Game
8.4/10
25879

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị

Thời Đại Game Quật Khởi
9.1/10
147390

Thể loại: Xuyên Không, Võng Du

Cha Tui Nói Ổng Là Thần
8.6/10
39689

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền huyễn

Nếu Như Yêu - Thanh Sam Lạc Thác
8.5/10
21869

Thể loại: Ngôn Tình

Trọng Sinh Thiên Kim Bạo Lực
8.5/10
8913

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Thanh Mai Của Chàng, Trúc Mã Của Chàng
8.5/10
27642

Thể loại: Ngôn Tình

Tặc Giường
8.5/10
4883

Thể loại: Ngôn Tình

Thời gian trôi mãi
8.5/10
14395

Thể loại: Ngôn Tình

Khi Tình Yêu Đến Lần Nữa
8.5/10
13401

Thể loại: Ngôn Tình

Ăn Bám Chính Xác Mở Ra Phương Thức
7.9/10
63252

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Xuyên Không

Anh Điên Thật Đúng Kiểu Em Thích
7.5/10
68234

Thể loại: Ngôn Tình

Hào Môn Ẩn Hôn: Phúc Hắc Tổng Tài Nuông Chiều Bà Xã
7.5/10
951919

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Đừng Chơi Cùng Yêu Quái
7.5/10
3624

Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Xuẩn Xuẩn Dũ Động
7.5/10
20264

Thể loại: Đam Mỹ

Không Vũ Lực Không Hợp Tác
7.5/10
17977

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Một Đời Khuynh Thành: Phi Tần Bị Vứt Bỏ Ở Lãnh Cung
7.5/10
86973

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Giang Tiên Sinh Và Dư Tiên Sinh
7.5/10
6915

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Hôn Phu Của Tôi Là Mafia???
7.5/10
33292

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Tiểu Sinh Không Bán Tâm
8.8/10
2250

Thể loại: Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Xuyên Không

Thư Sinh Họ Hàn
7.5/10
10440

Thể loại: Trọng Sinh, Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Hoa Mộng Trần Gian
7.5/10
10163

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Tu Chân Không Bằng Ba Ba Ba
8.1/10
61793

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Mãi Không Thay Đổi
7.5/10
2660

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

10 Ngày Để Yêu Em
7.5/10
41765

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Dung Ngữ Thư Niên
7.5/10
280549

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình

Mưa Ở Phía Tây
7.5/10
291329

Thể loại: Ngôn Tình

Ngoại Tình
7.5/10
26712

Thể loại: Đam Mỹ

Đương Tiểu Phiến Ngộ Đáo Thành Quản
7.5/10
16294

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Đam Mỹ

Thiên Hạ Đệ Nhất
7.5/10
4551

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Dữ Tích Thù
7.5/10
15085

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Xuyên Không

Như Xa Mà Lại Như Gần (Như Xa, Như Gần)
7.5/10
8900

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Diễn Viên Đẳng Cấp Bạch Liên
7.5/10
38043

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Thiên Thượng Nguyệt
7.5/10
3350

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du